BAN THỜ NGƯỜI ĐẠI VIỆT
HƯỚNG ĐI CÁCH MẠNG
------*****------

Ai đi chiến dịch Tâm Linh
Dép cao su túi vải - Hồ Chí Minh theo Ngài
Hồ Chí Minh - Là vừng sao Thiên Tử Thiên Tài
Tâm Linh Cách mạng - Thiên khai mở lời

       Vâng!

       Cách mạng Quốc Gia Âm mở lời là Trời khai Địa. Vậy nói đến Âm là nói đến Sắc Linh, mà Sắc Linh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là ví tựa như cả Thiên Đình tổng thể - ví như cả năm châu bốn bể. Chuyện kể về sắc Pháp Kinh: Pháp Kinh thường để cho người đời cầu nguyện và tụng niệm.

       Nên câu hỏi đặt ra: Tụng Kinh để làm gì?

       Vậy:

       Tụng Kinh là để mục đích thu phục tất các Linh hồn qui về một hướng, để giải nghiệp án chướng mà các kiếp trước vẫn bám theo. Nhằm mục đích xóa đói, giảm nghèo và xóa gieo neo vận hạn, xóa đi bao tai nạn của hòn đạn mũi tên - Đưa cuộc sống vững và bền - Đó là nền tảng của tương lai.

       Muốn có được điều đó đều phải do phép Ngài mở đề tài rồi mới sáng.

       Tiếp:

Muốn biết trước chỉ có Thần
Muốn vững trụ chỉ có dân

       Vậy nay:

Con đường Cách mạng - Của Tâm Linh
Con đường Cách mạng - Của hòa bình
Phải lý luận ra thấu lý tình
Mở sách thời đại thấu Trời Linh
Mở sách hoàn tất tư tưởng Hồ Chí Minh

       Vâng đúng vậy!

       Chỉ có con đường Cách mạng - Và chỉ có con đường của Bác - mới có thể hoàn tất trong mọi lĩnh vực - của sự cộng đồng kinh tế - chính trị xã hội.

       Vậy thì buộc phải hướng tới một nền Tôn giáo văn minh hiện đại. Nó rất cần thiết cho sự tồn tại và còn là sự quyết định để đi đến thống nhất.

       Vậy trước nhất ta phải hiểu được:

       Tôn giáo là gì?

       - Tôn giáo hai chữ thôi nhưng là một sự thống nhất quần thể.

       Có thể nói là một nền văn hóa được tôn vinh bổ nhiệm cho thời đại.

       - Là một chiều dài chiều rộng - cao - sâu mà được cộng đồng tôn vinh khi có hướng đi tốt đẹp văn minh, đem lại một chân lý bất hủ cho một thế giới cộng đồng của toàn nhân loại.

       Đó là một hướng đi tôn trọng có mang tính giáo dục thuyết phục cao.

       Vâng!

       Có lẽ vậy mà nay - cũng trên mảnh đất Linh của Hà Nội, xuất lời vang dội để kêu gọi - Người người - Nhà nhà hãy thực hiện theo một đường Linh đúng đắn - Đường Linh chính tâm, chính giác - chính quả luân thường - Theo qui luật phát triển tự nhiên.

       Hãy tu tại gia
       Hãy thờ Tổ Tiên ta
       Hãy tôn kính đạo nhà

       Hãy cùng lối sống thật thà, để giải mã tất những án nghiệp chướng mà còn vướng trên nhân gian ta bà.

       Cho nên vì thế:

Cách mạng lòng ta Cách mạng nhà
Có làm được thế mới vững đà
Phải nói đây không vì sở thích
Mà đây là vì sự tích giáp lai
Đã xuống Trời vị cốt đầu thai
Có hóa hình đóng các loại vai
Do sự bố trí của Ngài
Nay xuất tướng một đề tài thế kỷ
Biết! Khi suy có thịnh kế ngôi
“Chứ phù hương giả sao ngồi giữa ban
Đạo giả ngồi giữa để bàn
Thì khắc tụt hậu lụi tàn tương lai
Đã là Thiên định Thiên khai
Phải có chiếu chỉ đầu thai cốt Rồng
Đương nhiên phải có vợ chồng
Biết gạt cái giả bóng lồng đơn sai”.
Đấy mới chính là sắc Phật đầu thai
Mới đúng thế kỷ phép Ngài đầu tư
Đã là vị Lão Tiên sư
Trên đầu đủ tóc cũng như bình thường
Không biết - Đại Lão chỉ đường
Luật gia phép nước luân thường chính ngôi
Theo Đảng Cách mạng chỉ được phép làm tôi
Phải nắm bắt được cơ vận Trời Đất ra sao?
Ngày nay dân tình lại quá hụt hao
Hỏi ra chưa biết lối nào - Là hướng đi?
Vậy thì ngồi đó làm chi?
Hay cùng sách bút ra thi?
Liệu hay có biết chi chi tỏ tường?
Mượn sách hàng xóm dựa nương
Khi bị đòi lại còn đường nữa không?
Vậy nên hãy hiểu cho thông
Mặt Trời rực rỡ phương Đông
Ban mai lóng lánh - Cánh đồng lúa nương
Việt Nam chữ Đại - Thế Vương
Luật Âm đầy đủ kỷ cương trước Tòa
Là Rồng miệng ngọc phun hoa
Trạng truyền Âm phát loa loa cứu đời
Có lẽ tất cả ý Trời
Ngày nay thảm họa dưới đời lâm nguy
Vế Âm ai biết - Thịnh suy bên nào?
Thở than Đất thấp Trời cao
Ứng Linh từ thiện bước vào cứu nhau
Vâng chính vì - Thế gian xảy họa lâm nguy
“Nay thơ xuất ứng - Gọi qui nhân loài
Gọi tất nước trong, nước ngoài
Đều chung Trời Đất - Phí hoài gì ai?
Giàu nghèo ai tránh họa tai?
Nay Thần Thổ Địa kê khai mục phần
Nếu ai cố ý vô Thần
Mở văn - Bình sách - Ta cần giao lưu.
Trạng Thiên chắp chữ hoàn mưu,
Mang tình bác ái dắt dìu muôn dân.
Đừng ai trăn trở vô Thần
Thời nay Thiên định - Yểm phần khổ đau”
Vâng chính vì thế Trời quyết định
Mở đạo phân rành để đưa nhân dân,
Nhân loại đi đến điềm lành tự do
Đến công bằng - Công lý ấm no an lành
Vậy thì chiến thắng phải giành
Nay tư tưởng của Bác muốn thành -
Phải ở muôn dân
Đoàn Tràng là hướng thiện của Thần
Đó là đà đệm cho muôn dân hướng về.
Giáo trình phương án chủ đề
Linh Bác phóng tỏa - Giải mê thần tà.
Lập lên chính ủy thờ Ta
Giáo dân tôn kính Tổ nhà gốc Vua
Nay cũng thông báo - Đã nhạt lá bùa thời xưa
Thiên văn địa lý nắng mưa
Cố gắng hoàn tất ngăn ngừa họa tai.
Đó là sách lược Thiên tài bung ra,
Bung ra Cách mạng lòng ta.
Phát tán Cách mạng muôn nhà lòng dân,
Mỗi người mang biết bao Thần?
Chứ như con mắt người trần biết chi?
Làm Âm sao chẳng biết gì?
Phong ba bão táp biết đi hướng nào?
Đó là những câu hỏi đặt ra -
Chúng ta hãy trả lời Ngài
Nên hãy - Mở ra mà biết đề tài
Mở ra phép ứng của Ngài Văn Thiên.
Muốn cho dân thịnh nước yên,
Cấp ngay mở sách Thánh hiền luật ban
Cấp ngay mở sách cùng bàn,
Đừng để Sông Cái đập tràn vỡ bung.
Nay là câu chuyện Hoàng Cung,
Hãy nên cần biết để cùng mở ra,
“Thứ nhất tu ở tại gia
Sau là tu chợ - Thứ ba mới tu chùa”
Sao lại lộn ngược a dua,
Đã là Sắc Sắc bán mua bằng thừa.
Ai tham đều bị Trời lừa
Coi chừng mắt Thánh màn thưa thấm gì?
Là Phật phải đúng sắc Y,
Phá tan bao bệnh - Quỉ thì tự lui.
Chứ đâu nhem nhuốc úi sùi linh tinh
Ngày nay ta ơn - Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Một người anh cả Thiên Đình giải mê.
Nước lớn Người làm con đê,
Khi chặt Người làm con kê,
Khó khăn Người đứng. Mọi bề che dân
Tôn vinh - Người chính vị Thần
Loạn nước Người đến cứu bần thoát ra,
Xác thân Người đã đi xa,
Linh Thần Người đến - Từng nhà lo toan.
Mong sao dân thịnh tránh oan
Sách này Bác gọi - Người ngoan nghe Thần
Quyết tâm cứu giải người cần
Mở đạo là phải sáng trần lộ phô
Bác về xây dựng cơ đồ,
Dân là lòng Bác Thủ đô vững thành.

       Vâng!

       Đó chính là ánh sáng niềm tin của Đảng, của Bác đã đem lại cuộc sống ấm no, an lành - thanh danh trí tuệ. Ấy thế mà - Tại sao? Còn lý do gì mà vẫn băn khoăn do dự?

       Nên Ngài ứng!

“Bệnh quỉ phải trừ bằng Tiên”
Đuổi hết xâm lược mới yên nước nhà
Việt Nam ta phải thờ Ta
Hồn thiêng tán luyện - Tổ nhà có Linh
Hồn thiêng bá chủ tôn vinh
Yêu chuộng thế giới hòa bình tự do
Hồ Chủ Tịch đã đem lại áo ấm cơm no
Tại sao văn vở - Lý do không thờ
Khuyên dân hãy tỉnh mê mờ
Vua Nam Đại Việt - Ta thờ chính ngôi
Ươm hạt mầm nẩy từ phôi
Sông Ngân hải lượng đắp bồi phù sa,
Thờ Ta cung cách thờ Cha
Chính ngôi - Chính phẩm giữa nhà thiêng liêng
Vì Hồn đâu phải của riêng
Của chung nhân loại phân miêng cách thờ
Có nổi chữ mới ứng thơ - Có nổi mới có hồ sơ
Khuyên đời chớ có mê mờ mất Linh.
Nay sự tôn vinh - Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Ví cao như cả Thiên Đình
Ngày nay Bác xuống - Để xây dựng công trình
Thì trần ba mới có lý tình hôm nay
Linh Bác gửi Điền nói thay,
Đại diện tiếng nói dân cày.
Ai người biết trước là thầy biết sau.
Gắng lên sẽ hiểu cùng nhau,
Quyết tâm sẻ khó chia giàu bằng san
Hồn thiêng chỉ núi mây tan,
Chỉ vào hồn giặc lụi tàn mất đi
Bác là cao học ngành Y,
Hồn thiêng cấp thuốc bệnh gì chẳng lui.

3h - 11.7. Mậu Tý
HOÀNG THIÊN LONG

Vậy nên!...
Sự giác ngộ chuyển tâm,
Chính là chuyển lòng Âm,
Mà Ngọc ngâm nhả miệng
Bác Hồ là của lòng ta
Bác Hồ là của muôn nhà lòng dân
Bác là vị thuốc Thánh Thần
Thế kỷ 21 - Bác giáng trần dân mới được an.

Tiếp:
Người Việt thờ người Việt
Là phải thờ chính ngôi,
Người Việt dứt khoát
Không ngồi cạnh bên,
Việt Nam muốn ngẩng mặt lên
Hướng về Đảng Bác mới bền dài lâu
Hỏi đây chứ phải hỏi đâu?
Kinh tế, chính trị - Muốn giàu đẹp sang?
Phải kính nguồn cội Văn Lang,
Chính ngôi chính giữa đẹp vàng cờ sao.
Kính tôn - Phải chính ngôi cao
Mới đáng ngẩng mặt - Tự hào hôm nay
Vì Âm lòng đất đổi thay
Mới có nổi chữ - Dựng Thầy giáo dân
Tổ Tiên căn dặn người thân:
Nếu ai là một Thần Dân
Đấu tranh tư tưởng - Phải cần đổi thay
Tự mình phải cải cách ngay,
Gia đình - Tự lập tự thay cách thờ
Nếu ai còn lú mê mờ
Mà không thay đổi - Cách thờ ngày nay.
Thì Thần hiện hóa đổi thay
Thế kỷ 21 - Có sách - Có Thầy
Miễn lý do - Văn vở trình bày
Vì Âm phần - Chính sách pháp luật đã thay.
Ai không nghe - Nếu gặp đắng cay
Thời gian định hạn - Có trình bày bằng không.
Vì Âm phần chỉ đạo -
Toàn bằng phép Thần Thông
Chứng tâm hành đạo - Chứ không riêng lời,
Âm Linh nổi chữ - Là do Ông Trời
Vì có thay đổi thế thời - Để cứu nan nguy.
Vậy khuyên - Đồng thuận mà qui
Kẻo không - Gặp họa nan nguy khó lường.
Nếu ai nghe Pháp về Trường
Học luật Pháp mới - Tỏ tường mà hay.
Học rồi - Biết mới chung tay
Sớm đi - Đừng muộn đổi thay cách thờ
Vì sao đổi mệnh bất ngờ
Thương miền hạ giới - Dại khờ lắm oan
Vậy thì Thần thiện tính toan,
Tìm cách mưu kế hoàn toàn lắng lo.
Nếu ai tôn trọng Trời to
Thì tu phải tỉnh như đò bền trôn
* Lúc nào - Ai biết dại khôn?
Vào Lăng mới biết hoàng hôn buổi chiều
Bình minh rạng sáng bao nhiêu
Đừng nên nghiêng hướng buổi chiều mất đi
Một Trời lịch sử đáng ghi
Thế kỷ 21 khả thi rất nhiều
Hoàng hôn chỉ có buổi chiều
Vậy nay hướng đạo vận điều bình minh
Xuất Thần vận Thánh ứng Linh
Chất xám dốc cả hành tinh nghiêng Trời
Dốc xuống để cứu muôn nơi
Đây chính vận hội cả Trời cao sang.

Vậy! Cách thờ:
Của Đại Việt Văn Lang
Mở toàn kho báu Ngọc vàng kim cương
Đất Rồng cổ Việt sáng gương
Song song hoàn tất mở đường quốc an
Giàu nghèo hội mở bằng san
Lộc Thiên trỏ Địa phát ban vô chừng.
Suối Thiên vô tận không ngừng
Con đường Cách mạng đã từng đấu tranh,
Đấu tranh - Mục đích phân giành.
Đấu tranh - Đem lại điềm lành an dân
Cuộc này mở hội rộng nhân.
Kèm theo sắc sắc - Bắc cân thái hòa
Hội này Bác xuống trao quà
Bác mở Pháp luật phiên tòa xử sai,
Xử sai toàn phép thiên tai
Xử sai công lý Thiên tài thanh danh
Hội này Bác gọi cấp nhanh
Nào ai hay biết dữ lành ra sao?
Kêu oan thường gọi Trời cao
Có ai hay biết - Trời vào lòng dân?
Lòng dân tự mở rộng nhân
Nêu cao ý chí tinh thần lạc quan
Tinh thần trừ giải - Nghiệp oan
Tinh thần nâng cấp - Hoàn toàn nghiệm Linh
Chỉ có CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Đứng cao như vị Thiên Đình
Bóng tỏa sao sáng Anh Linh - Hội này
Vì thế! Bút chắp nói thay
Vì thế! Trao cả sách Thầy Nam bang
Cả Trời gửi gắm lời sang
Âm Dương đồng thuận - Mở vàng từng kho
Chẳng gì bằng: “Độc lập tự do”.
Còn gì hơn nữa - Ấm no an lành
Nếu Âm phá ngục mới thành,
Vậy thì - Đã phá - Ta giành hôm nay.
Trải qua ngàn lượt đắng cay
Phá ngục - Hoàn tất hội này đoan trang
Vâng - Ai cần thuốc cùng thang
Hãy dâng công đức là vàng yểm tâm
Vàng này chính hiệu vàng Âm
Luyện sao đã kỹ - Từng ngâm mấy đời.
Vàng này chính hiệu vàng Trời
Mở kho xuất thế - Đúng thời Gia Tiên
Việc gì? Bởi lẽ tự nhiên,
Tự nhiên nổi chữ - Giao Liên đồng hành
Đồng hành - Thật giả phân giành
Để thật gạt giả - Tan tành nát băm
Đợi ngày - Đợi tháng - Đợi năm
Xác đi - Hồn vẫn - Đến thăm từng nhà
Đại Việt phụng sự thờ Ta
Khai quang Tiên Tổ - Về nhà cháu con,
Vũ trụ nối điện cung son
Ái oan trừ giải - Phúc tròn tái lai.
Tổ Tiên đâu cứ ngồi ngai
Xuất thân nhập Địa - Đầu thai kiếp này
Hồi sinh dựng Địa xuất Thầy
Nếu ai tìm hiểu - Kiếp này kế ngôi
Dù kế cũng chỉ làm tôi
Vậy ai phân biệt - Chính ngôi thế nào?
Kêu gọi cả nước đồng bào
Giải trừ án nghiệp - Đi vào tu gia
Chính là thờ Mẹ kính Cha
Là thờ gốc Tổ đạo nhà Việt Nam
Bình ra hai chữ Long Tam
Là Rồng ba vị hội đàm nhất y
Đồng nhất - Pháp luật thực thi
Giao Liên - Thư Ký - Chép ghi hội này
Ai tôn biết trước - Gọi Thầy
Ai khôn - Ai dại một ngày biết sau
Vậy nên đồng thuận mau mau
Phát huy kinh tế - Làm giàu doanh nhân.
Muốn đấu: bóng phải dàn sân
Muốn thắng - Không thể bằng cân
Vậy muốn biết trước - Hỏi Thổ Thần
Hay muốn vững trụ - Phải hỏi dân
Thế rồi lúc ấy hãy bằng cân
Của giả chỉ là phù vân
Nếu vàng chính hiệu - Mở Thần - Xem hay
Bởi suy thì thịnh mới thay
Hỏi Lượng Gia Cát mưu Thầy cao sâu?
Tìm đây! Vất vả tìm đâu?
Tự mình nghi vực trong đầu?
Không không sắc sắc - Nhiệm màu ai ban?
Nếu giả lẫn trộn dối gian
Thì sao màu nhiệm điềm an - Ban về
Từng cơn hỏa hoạn nặng nề
Kèo nèo ai buộc - Móc mề lộn ra?
Cả gần vơ lẫn cả xa
Sai sai đúng đúng trẻ già tâm mê
Y ngồi giao bán dưa lê
Gia cảnh rêu mốc - Bộn bề nào hay?
Đến ngày luật pháp đổi thay
Phải là ăn mặn - Tâm chay thật lòng.
Chớ nên để quỉ lộn sòng
Miệng thật mà bụng vo vòng - Sao thiêng?
Láng giềng thì - Thờ phụng phân miêng,
Tiên Tổ ngồi cạnh - Hỏi thiêng chỗ nào?
Tép tôm tác động lao xao,
Khôn thiêng ai oán - Bước vào bùn đen.
- Bắt ốc mà khớp cùng ren,
Bõ công vất vả lò rèn luyện tôi
Tổ Tiên - Đại Việt - Chính ngôi
Quốc kỳ ảnh Bác - Giữa ngồi trang nghiêm.
Bác Người văn võ song kiêm
Bác về mở hội - Là điềm thiện trao
In hình bóng Bác Tòa cao
Lung linh Tổ Quốc - Ngôi sao giữa Trời
Sao Trời soi sáng cho đời
Bác y chính thực - Người Trời kính tôn
Bác là Trời Đất càn khôn,
Xác đi mãi mãi - Linh Hồn thiêng liêng.
Nào ai bảo Bác của riêng?
Nào ai? Kính Bác thiêng liêng mấy tầng.
Vì sao Thiên Tử một vầng,
Bác ngự nơi ấy - Chín tầng bệ mây
Hôm nay Bác lại về đây
Công lao của Bác - Thật đầy gian nan.
Bác là sắc phép Cầu An
Lắng nghe lời Bác - Đẩy gian ác tà,
Hãy lắng nghe Bác tu nhà
Lấy đức tâm điểm đẩy tà loại gian
Bác chính là biến Cầu An
Ai cầu nguyện Bác - Chứa chan an lành.
Lấy tâm đuổi quỉ tranh giành,
Lấy đức trọng nghĩa - Mới thành công tu
Luyện đời vất vả công phu,
Oan gia tại nghiệp - Mặc dù khó khăn
Biết khi - Nhiều lúc trở trăn
Gắng lên chút nữa - Nghiệp căn giải trừ
Khuyên ai? Khi biết ngần ngừ,
Chữ tai gắn họa - Giải trừ khó khăn
Tự mình trừ giải nghiệp căn
Nếu vươn - trên mảnh đất cằn mà cao
Vươn lên nhìn thẳng ngôi sao
Tự mình ngẫm lại - Công lao Bác Hồ
Bác ơi! Bác tựa bóng ô
Bác ơi! Có Bác sơ đồ nổi Linh
Bác ơi! Cao cả Chí Minh
Bác đi - Thế giới nghiêng mình xót xa
Những lời tưởng niệm thiết tha
Có Bác - Mới có nước nhà hôm nay.
Chúng ta dựa Bác là Thầy,
Việt Nam có Bác - Một ngày nên khôn.
Thiêng liêng mãi mãi Linh Hồn
Bác về - Thế giới bảo tồn an vui
Thờ Bác - Quỉ quái tự lui
Thấy cờ Tổ quốc - Quỉ lùi vùi sâu
Dép cao su áo vải màu nâu
Mang tình Đất Mẹ - Phủ màu chàm xanh
Kẻ ác sao thể chấp tranh
Quỉ quái không thể tranh giành
Trừ được quái ác - Điềm lành mở ra.
Lòng Âm Vương Quốc của Ta
Vui thay hoan hỷ - Nhà nhà kính tôn.
Nhà ta - Hình Bác bùa chôn
Vàng sao cờ đỏ - Là Hồn núi sông.
Giống dòng Đại Đức Tôn Ông
Mà ai cũng gọi sắc không có gì
Không có mà đủ Thần Y
Giải mệnh - Cứu bệnh có gì lạ thay
Nhà nhà tự giải đắng cay
Chính là tôn Bác - Kính Thầy Vua Nam
Mở ra hai chữ Long Tam
Nhất Linh - Trí tuệ - Việt Nam đây rồi
Khai Linh trí tuệ nhất ngôi
Chớ đừng tôn Bác - Để ngồi cạnh bên
Chôn chặt lòng đáy chắc bền
Tự do độc lập - Là nền quả tu
Hết ngày khó nhọc công phu
Phật thương - Bác độ - Tới ngày tái lai
Bảo nhau chân chính - Ai ai!
Bõ công sắc Phật đầu thai - Kiếp người
Non sông mở hội tiếng cười
Con đường chân chính -
Người người hướng theo
Cách mạng tháng tám thu reo
Hoan hô - Cái khổ - Cái nghèo tan đi
Hướng về sắc sắc Thần Y
Con đường chân lý - Ai thì không theo?
Chân lý xóa đói giảm nghèo
Cách mạng “Từ ấy” Ta theo đến cùng
Bước chân người lính điệp trùng
Trừ gian dẹp loạn - Anh hùng bước ra
“Trâu ta ăn cỏ đồng ta.
Ta về ta tắm ao nhà vẫn hơn”
Hướng về đạo Tổ lòng ơn
Non nhạt - Mới có Thái Sơn ngày này
Phải chăng biết trước là Thầy
Mặc dù chân lấm - Dân cày vẫn vui
Dùng độc trị độc tà lui
Đừng ai thấy khó - Ngậm ngùi lùi xa
Lùi xa chính là quỉ ma
Nếu cùng con Mẹ - con Cha - nghĩ gì?
Vậy ai vỗ ngực mời thi…
Tranh nhau cãi vã - Lợi gì cho dân?
Cái thiện cần mở rộng nhân
Cái ác ôm lấy - Cực thân một mình
Mà còn cực cả gia đình.
Vua Nam lập bản tường trình - Mình ghi
Mặc ai mê mẩn ngờ nghi
Có Trời trừng trị - Kẻ thì bất nhân
Nếu tâm hướng đạo vì dân
Tu tỉnh giải nghiệp - Vậy cần gì đâu?
Ngón tay chỉ thẳng vào đầu
Thiêng liêng chẳng thấy - Chữ cầu - Chữ tiêu.
Ai thích nước lọ cơm niêu,
Ông Trời thanh thản - Cũng chiều ý thôi
Mất Cha mất Mẹ - Mồ côi
Bạch xà hổ lửa một đôi - Chầu vào
Hung hung nổi máu hồng bào
Tâm tà lộn quỉ - Tự rào - Phật ra
Vì Phật không ngự cùng ma
Phật đi - Đâu có về nhà - Kẻ sai
Hãy chờ ngẫm lấy nay mai
Một luồng khí độc thiên tai - Ai tường?
Ai cho biết trước mà lường?
Tai bay vạ gió bất thường lường sao
Bắc thang mà hỏi Trời cao?
Ông Trời đi vắng - Ai vào đỡ nâng?
Khuyên ai - Nét mặt câng câng,
Mà Thần mưa gió nhấc bâng không còn.
Muốn tu nhân quả phúc tròn
Thử lên thử xuống - Miếng đòn phải đau.
Vậy thì dù trước hay sau
Nhập quỉ tách quỉ - Trước sau mới thành
Quyền Trời ép mỡ trong sành
Lột ra loại quỉ ba vành phải đau
Thôi thì tách biệt vàng thau
Lộc ai tự hưởng - Tranh nhau bằng thừa.
Đừng ai bánh đúc cùi dừa
Ai tranh là bị Trời lừa loại ra
Xưa Trời thả quỉ thả ma
Đến ngày đòi lại - Rút ra nha đầu,
Nha đầu hốt của tham giàu
Khoe khoang mênh múa phép màu hầu cao.
Nam Tào chuyển sổ thay sao
Hết thời giả tạo nghêu ngao dối lừa
Triệt hết những kẻ làm bừa
Nhập hình trá bóng - Để lừa dân mê
Thế gian đầy đọa thảm thê
Lột thẻ - Tất kẻ hành nghề - hại nhau
Lệnh xuống qui đổi mau mau.
Ngân hà tháo cống - Không khau ngập tràn
Thiên nhiên tự sát - Lụi tàn
Chỉ người biết trước mới bàn việc công
Hướng đạo - Thờ về vừng Đông.
Hương hồn Tiên Tổ núi sông
Hướng về luật đạo Tổ Tông
Thấy toàn phép lạ Thần Thông.
Cha xuống đồng điền phát Thần Nông
Hiểu nhau chữ có - Có từ không.
Đừng chớ tranh nhau chữ của Ông
Đừng lập mưu mẹo - Gọi Lý Thông.
Đâu sai cài đặt - Chặt Thần công
Nghĩa lý chi chi - Hỡi màn phông?
Nếu nếu khi khi gặp gió dông
Hết tiệt tiền tiên sạch bách lông.
Tu tu tỉnh tỉnh có mà không
Ngẫm ngẫm ra ra rắn tưởng Rồng
Người thật ngẫm ra đúng quỉ lồng
Người thật tâm tà - Nặc nặc sồng.
Tu tu tịnh tịnh - Trắng tay không
Chém cha loài quỉ - Sống cạn nông.
Chữ hám chữ ham bỏ Tổ Tông
Cho nên cuối cuộc - Bị mất công
Đành vậy biết sao? Lộn cầu vồng.
Hóa ra sinh mệnh lốt tiểu đồng
Vì thế cho nên lột tồng ngồng.
Bé tí tì teo - Thích thổi phồng
Số chín tháng bảy biết ngày mồng
Mùa nước dâng cao - Trứng nở Rồng
Hãy nhìn vũ bão - Phép Thần Thông
Hãy nhìn Thần Núi kết Thần Sông
Múa gậy quăng xa phép của Ông.
Ngày ấy ra đi có Thần Đồng
Mẫu Thiên số hệ gắn mặn nồng
Thổ Thần Thổ Địa nơi xóm Rồng.
Sát nhập Thần Linh - Vái Thổ Công
Xin lệnh đổ mái tháo bạt phông
Gió giật bão phong còn mưa không?
Sinh Linh khao khát đến chật đông
Chẳng cứ người Mường, Mán, Thổ, Mông.
Canh giữ lề đường gậy tầm vông
Vậy xin tế chủ với Thần Công
Chín quả thanh long tế lễ Rồng
Ngày ấy ra đi cả vợ chồng
Bảo vệ hai bên có tiểu đồng.

3h1’ - 7.7. Mậu Tý
HOÀNG THIÊN LONG

Vâng! Khi Thần Núi chuyển mình
Thì Đất Linh khai mạch
Có Thần Thổ Trạch - Đi sát hạch muôn nơi
Thấy! Từng mảnh Trời rơi
Hay Trời hắt hơi - Mà đời gặp họa?
Ông Trời thì đâu thèm dọa
Cũng đâu đày đọa - Mà họa quá chừng?
Xin họa giảm dừng - Trời đừng gieo họa
Vì nay đã quá - Mãn khóa hết niên
Chuyển hội tu Tiên -
Mới được bình yên tam giới
Khi thấy trần đời ngơ ngới
Vì các cuộc đào xới của thiên nhiên
Giải độc - Phải cầu đến Tiên
Mà phải tìm đến nơi Giao Liên -
Thì may chăng mới bình yên gia quyến.
Đã bị chia cắt rất nhiều vĩ tuyến
Đi lọc tuyển từng nơi - Núi chuyển mây Trời
Là đời mắc họa - Từng cuộc đày đọa
Từng cuộc thảm họa - Các Thần hiện hóa
Để xóa ác - sai - Thần nổi thiên tai
Hiện hình các vai - Tái lai phép Phật
Chỉ để nguyên thật - Đánh bật điều sai
Đó lệnh của Ngài - Ai tài ra chống
Kiểm dòng huyết thống - Ai chống lệnh Trời
Thần cũng xin mời - Về nơi qui định
Về nơi niêm tịnh - Ấn định đã xong.
Lãnh thổ khai long - Cân đong mực chuẩn
99 vòng dây quấn - Trần Quốc Tuấn uy linh
Mở Pháp Phật Hồ Chí Minh
Động cả hành tinh Đế Đình
Có thơ - Phải có người bình.
Có nhân gian phải có công trình
Có tư tưởng Bác Hồ - Phải có công minh.
Đã học tập phải có văn minh
Đã xuất ứng - Là phải có Linh.
Vậy hiểu sao cả Trái Đất đang vận mình
Để cải cách - Xây dựng lại đại công trình.
Xin nguồn lượng - Chất xám hành tinh
Xin được trừ họa - Cầu phúc - Ban vinh
Lời xin sao cho thấu lý đạt tình
Mà lời xin sao? - Cho thật văn minh
Thì có lẽ chất xám Thiên Đình về ban.
Cuộc đời cầu nguyện điều an
Long mạch khi hở được hàn mới yên
Bệnh quỉ - Phải trừ bằng Tiên
Nếu ai muốn cậy bằng tiền đâu xong
Hóa thân - Cõi Phật đau lòng
Ai mang Trời Phật - Bán rong lấy tiền?
Mà tiền sao mua nổi Tiên?
Cho nên lắm cảnh oan khiên gập ghềnh
Chỗ thì trôi nổi trương phềnh
Chỗ thì sụt lở bấp bênh hố hầm
Ai nghe! Trời lở ầm ầm
Ai hay rạn nứt suối ngầm khúc đau
Trần gian nước mắt tràn lau
Vì sai cơ chế - Làm giàu phí công
Trần gian quên lãng Tổ Tông
Nổi hồn Linh cốt - Mà không biết gì?

Mặc cho đất hở đất phì
Thuốc tràn mạch ứ Thiên Y
Sông Ngân khắc vỡ - Lý gì lại thua?
Đồng tiền phân bạc - Bán mua
Chém cha - Chém chả - Họa đùa mắc oan.
Làm gì - Chẳng phải tính toan?
Tiệc nào chẳng gọi - Liên hoan?
Tìm đâu? Thấy thuốc giải oan cho mình
Tìm đâu? Thấy thuốc công minh
Khi ấy - Trời Đất - Vận mình đổi thay
Thời nào? Ý định - Sách Thầy
Thời ấy - Có thế - Trình bày cứu nhau
Thế thời - Sách lược trước sau
Tôn nghiêm tướng lĩnh - Đổi màu nhân gian.
Thời nào? Thế ấy Cầu An?
Quyền Trời quyền Đất - Bằng san ngục hình
Sai đúng cũng bởi như mình
Tự xét phân lọc - Tự bình mở ra
Đúng sai - Cũng bởi tự ta
Tu chùa so sánh - Tu nhà - Đâu cao?
Thực tình sách vở chép sao
Sai đúng ẩn nấp - Đã nào ai hay?
Chỉ thấy mài miệt mê say
Thiên Đình trỏ xuống - Kiểm Thầy đúng sai?
Lọc ra giả dối là ai?
Thật thật giả giả - Giữa ngai ai ngồi?
Hóa ra bằng cái mũ nồi
Thật vừa đứng dậy - Chen ngồi hóa trang
Xét xem có phải ngoại bang.
Ngồi tranh ban giữa - Vẻ vang sao còn?
Vì niên vì hạn - Nên phải ngậm bòn hòn
Cũng vì công lệnh trái tròn
Xem giả lãnh đạo - Nhặt bòn - Trái sai?
Hồi niên - Có Phật tái lai
Mở ra phong vũ thiên tai họa về.
Thử xem cốt giả - Quyền thề
Bình an không có - Nặng nề thuốc đâu?
Sắc thật - Chìm nổi bể dâu
Gạt cơn nguy hại đứng đầu - Che dân
Hóa hình Bồ Tát bằng cân
Chữ tâm chữ đức - Chữ nhân - Sân dàn
Thử qua từng cuộc quét càn
Lọc qua từng phím dây đàn - Thạch Sanh
Có thế mới phân lọc - Bọn lưu manh
Chuyên sống vơ vít - Khoán tốc độ thật nhanh
Ham hám quyền chức - Công danh
Đua nhau thu lợi - Chiếm giành bất nhân
Thích thờ của giả phù vân
Chứng tâm không thật - Thì Thần nào thiêng
Người thật - Sao lại ăn kiêng?
Thờ giả - ăn thật - Hỏi phân miêng chỗ nào?
Nịnh nhau - Khúm núm ngọt ngào
Ghét nhau thì - Băm chém ngoáy đào bét bung
Người trèo ngọn - Kẻ ngồi gốc rung
Nhân gian bi bét - Lung tung mọi bề.
Chỗ thì lửa cháy thảm thê
Nơi thì - Nước lũ tràn trề không hay
Chúa kho - Trao đổi mượn vay
Lừa toàn đồ giả bán thay bạc tiền.
Vung ra lợi dụng chùa chiền
Trao giả - lấy thật - Bằng tiền đồng ngân
Vậy thì ta tự lọc phân
Cái giả là cái bất nhân thời này.
Cái thật - Chẳng gì đổi thay
Đã ban đã phát sao lại mượn vay?
Xương thật - Thịt thật - Sao lại phải chay?
Vậy!
Lệnh cấp bách - Rà soát lại sổ ngay!
Nhà Phật thật - Chẳng bao giờ -
Cho chúng sinh vay
Chính vì thế - Phật phải hóa thân lộn ăn mày
Phật thả - Tra xuống - Kiếp nghiệp đày
Điên điên dại dại - Ngàn đắng cay
Răn dạy người đời chỉ tâm chay
Khuyên bảo con cháu - Những điều hay
Chớ khinh kẻ mọn cùng ăn mày
Nếu ví như Ta - Cũng bị đày
Nếu ví như Ta - Người gánh thay?
Hỏi rằng phúc độ - Còn cơ may?
Khuyên dạy con cháu chớ ăn chay
Sống thật ở thật sẽ gặp may.
Đó lời tâm nguyện - Chính thời này
Đó lời tâm huyết Phật thời nay
Mục đích - Ngàn vạn xóa đắng cay
Có nghĩa thời này sắc đổi thay
Đảo lộn cung Trời - Hiện đắng cay
Đảo sổ tái lai - Trả trả vay
Đó lệnh khẩn cấp - Đang làm ngay
Xuất hiện nhân gian - Có có Thầy
Dù có phải chăng - Nếu dân cày
Lãnh đạo - Ai ai miễn trình bày
Âm dương đồng nhất - Cử người thay
Hòa bình thế giới vận cầu may
Cốt Phật hóa thân - Lộn gửi Thầy
Tìm cả nhân gian - Một Dân Cày
Lý do không lệ - Miễn trình bày
Lệnh bốn phương - Cấp lệnh nay
Đế Đình hộ vệ - Xuống chung tay
Lục cung Âm Phủ tuốt gươm ngay
Trần gian nhân thế - Bảo vệ Thầy
Lý do văn vở - Miễn trình bày
Kêu gọi Mường, Mán -
Thổ, Mông hỡi Nùng, Tày
Thuốc hay chuyển đến - Long mạch này
Đường bộ - thủy - không - Nhập định Thầy
Nhờ lượng đức tâm vận cầu may
Giải lượng Âm Dương - Ngàn đắng cay
Giải nghiệp giải oan - Đời xót vay
Thế giới lâm nguy thế giới này
Tìm được người kế - Mới đổi thay
Tìm ác - Sơn Tinh lục nhỏ xay
Lục tìm âm ác lũ giả chay
Hộ mệnh - Bùa riêng phủ ớt cay
Nên! Rát mặt nóng lưng cả bụng Thầy
Phồng rộp đôi khi cả mặt mày.

09h09’ - 13.07. Mậu Tý

Tiếp:
Nam bang phiền toái là như thế
Xin lệnh - Cấp ngay - Nguồn y tế
Xin lệnh - Năm châu cùng bốn bể.
Dấu vết ngoại bang vì còn để
Bệnh tật nổi lên đầy sự thể
Xin thuốc - Quán triệt không vì nể,
Xin lệnh Đức Hoàng - Về cứu tế
Khi suy - Vậy thịnh kế!

Đúng vậy:
Hướng đạo ngày nay là sự thể
Hướng đạo đã ra là triệt để.

       Vâng đúng vậy! Dứt khoát bằng mọi giá, nhà Ngài không những bắt buộc mà còn quán triệt một cách nghiêm lệnh.

       Vì Ngài có quyền đảo mệnh nếu ai không chịu nghe lời hoặc chống lại. Nếu đâu? Nơi nào? Chống lại là chỉ có tổn hại và thương vong.

       Phải tự biết trên đời này tài mấy, to mấy cũng chẳng chống lại được gió phong. Vậy! Hãy mong dân hồi tỉnh. Những hồi chuông cảnh báo để thỉnh đến Thượng Thiên. Đều cầu nguyện bình yên cho tam giới. Đó là điều Phật Thánh đang mong đợi, sự ích lợi đặt lên hàng đầu.

Phải có đủ phép màu - Thì lầu mới vững
Nay khuôn viên đã dựng - Chừng chựng cao lầu
Tứ mã theo hầu
Lời cầu Linh ứng - Lời cầu Phật chứng
Mới xứng đương thời - Vì đúng ý Trời
Người đời hưởng lộc
Cây bình địa mộc - Nẩy lộc sai hoa
Đã đỗ thủ khoa - Từng toa vận tốc
Tự lòng đôn đốc - Tính mốc từng ngày
Vận chuyển về Thầy cơ may vận đến
Khi đò về gặp bến - Thì ai đến chẳng vui.
Vì vận lùi ác quái -
Giờ thì chẳng có gì phải phiền toái
Nắng quái ai nhìn
Rồi ai chưa tin cũng sẽ phải tin
Vì ai cũng muốn giữ gìn tính mạng
Con người vẫn dựa vào sức đề kháng
Đó là điều chính đáng vô cùng

       Nay trên đất nước anh hùng chúng ta phải cùng nhau gìn giữ lấy bản quyền, giang sơn xã tắc. Thì buộc phải cùng nhau trừ giặc, chứ đừng bỏ mặc mà gọi là vô tâm.

Đã gọi là giặc âm - Thì tâm phải gạt
Mềm lạt gạt nhanh
Chiến thắng phải giành - Thanh danh phải giữ
Đó là lời danh dự của Thánh - Phật - Tiên
Dân hãy tu hiền - Giữ đức.

8.2008 - Mậu Tý
HOÀNG THIÊN LONG

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top