SAU ĐÂY LÀ LỊCH TRÌNH KINH PHÁP

 -------***-------

Để giới thiệu cùng muôn dân hạ giới biết được về tác giả của Kinh Pháp - Là một thần dân - Là một cán cân công lý - Là viên ngọc quý - Được nhận thu - phát - Âm ba cõi.

 

Hồn non nước thoảng nghe hiện tại

Cõi trần gian vọng lại đêm thanh

Hồn non nước chuông điểm cung thành

Ngọ Nhâm nay đêm vọng âm thanh

Cờ Thiên treo chiến thắng đã giành

Lá quốc kỳ báo lại điềm lành

Chuẩn bị đổi một cuộc sang canh

Độc nhất triều Thiên hoa xuống một cành

Báo cõi trần điềm lành trở lại

Cờ Thiên treo nay phân thắng bại

Việt Nam ơi! Ngày nay mãi mãi

Ngọ Nhâm này nước phi cao đại

Trừ ác nhân ngày nay hiện tại

Lọc đức tâm ngày nay để lại

Đấng anh hùng chẳng ngại ngần chi

Đấng nhân danh cao bậc quân khi

Chuyển sang thu đổi hội giao trì.

Đó lọc trần tách biệt ta - mi

Ngọ Nhâm này cao nước thực thi

Trỏ dân nghèo đường đúng bước đi

Xóa đỏ xanh tráng bóng cũng vì

Lũ tà Tầu còn đi xâm chiếm

Tiền bạc giả đặt lên phù phiếm

Thanh gỗ mục đẽo lên thành kiếm

Phán chỉ nhằng lấp liếp thực hư

   Ngọ Nhâm này cương quyết bài trừ

   Đánh đuổi hết thái thư dân đó

   Bàn tay vàng có duyên ngón trỏ

   Sắc giương cung có Nỏ Thần bay

   Sắc không xuống có Bút Thần nay.

 

   Hỡi người thi sĩ gái dân cày

Suốt quãng đời lận đận đắng cay

Tiền bạc trần thiếu thốn sót vay

Chỉ có mưu Bác diệu binh bày

Gió - Sóng cả chân lý chẳng lay

Đón Ngọ Nhâm về mốc đổi thay

Khí phách hùng nổi rõ tâm chay

Một Thánh Nhân một vị dân cày.

 

Tiếng Bác gọi sao sát chung tay

Phút chia ly bịn rịn dứt day

Có sắc không yểm hộ là Thầy

Tính nước cờ cao ngả ngày nay

Lời non nước chỉ đạo trần thay

Xóa ngàn đời mạt kiếp đắng cay

Giặc ngoại bang giờ phải rút ngay

Đường Âm Dương Việt Nam bá chủ

Chẳng u mê dân lành xưa cũ

Đại Long nay Ngọ ra nhất thủ

Diệu binh bày có đủ cờ sao

Ngọ Nhâm ơi! Chuông điểm chuyển giao

Tuốt gươm nay Thiên sử sử trào

Lấy chữ Thiên thay cả gươm đao

Có sắc không thay áo hồng bào

Có Bách Tùng đứng vững thanh tao

Ghế chức quyền chẳng ngó thấp cao

Chỉ có văn Thiên sử vẫy chào

Giơ tay vẫy chiến sĩ đồng bào

Bõ bao ngày ước hẹn khát khao

Vẫy non nước Thiên sử ngọt ngào

Lời ước hẹn đêm vọng sát sao.

Ngọ Nhâm ơi! Bao ngày khát vọng

Tắc Thiên về bao ngày trông ngóng

Giặc tà kia lửa thiêu độc phóng

Ghế ngai vàng ô lọng trần gian

Tắc Thiên về xóa bóng mây tan

Thiên quay về gốc bảo - Dân an

Đó giải thích một cuộc quét càn

Ngọ Nhâm này quân Âm giải dàn

Đốt hồn giặc cháy mủn thành than

Khỏi lấn chen đầu óc dân tham

Lấp vũng máu gạn rửa hoen chàm

Gửi dưới trần một bộ Long Tam

Xóa mạt đời ngàn kiếp lòng tham.

Trời Thiên nay ráo riết họp bàn

Hết Ngọ Nhâm còn khó đồng cam

Phải ra tay hỡi hội Long Tam

Nước chảy xiết sông Lam cuồn cuộn

Hỡi đồng bào! Đứng lên kẻo muộn

Cờ kéo rồi hãy phất giương cao

Có gươm - Nay súng tuốt sử trào

Lòng kho báu giông nổi Bác trao

Trời Thiên trao chiếc áo hồng bào

Nhằm tuyến lửa chân bước sử trào

Trước quân thù không được núng nao

Sử Thiên nay thay súng thay đao

Một lần nữa Bác lại thì thào

Vạn vạn người thầm lặng ước ao.

Hỡi Ngọ Nhâm! Hãy gắng sát sao

Mở vén mành Thiên ngó sử trào

Hỡi quốc dân! Hỡi đồng bào

Lần hai nay Bác lại phát trao

Thỏa nỗi lòng dân đợi ước ao

Bác gửi cây bút phép sử trào

Cho trần gian chẳng phải bới đào

Ngãi giông nổi ngầm hào nay sáng

Ngọc Thiên thu Bác trao xứng đáng

Gửi xuống đời bút Trạng Nam Thiên

Ươm hạt gieo mầm

                           Nguyễn Thị Điền.

Đó trạm gác cũng là Giao Liên

Gửi kho báu toàn bộ phép Tiên

Hẹn trần gian đến mốc giao biên

Tỏa đức lai trao xuống Phật hiền

Giúp muôn dân Nam Việt mọi miền

Giao Liên đó bản quyền Bác gửi.

Nhóm lửa hồng ấm sưởi lòng dân

Gió Nam Thiên mát gửi lòng trần

Có Đoàn Tràng yểm giữ Long Thần

Trao bát cơm gạo tám trắng ngần

Có có này trải nhuộm gian truân

Đời sát sao có bút tùy thân

Bác báo trước từ xa về gần

Kim đồng hồ bắc cán để cân

Dòng Thiên sử vũ khí tối tân

Quỉ ác ơi! Thanh toán nợ nần

Trá chen vào nhập lấn hồn dân

Bãi trường xa mày đã lấn sân

Nhâm Ngọ này bắc cán Ta cân

Giải phóng cho muôn thế ngàn dân.

Võ Tắc Thiên sắc yểm Long Thần

Võ cân đai văn mị lòng dân

Hãy nhớ lời Bác - Hãy trọng trân

Lời Bác nay vũ khí tối tân

Quyết không để ác lấn mất sân

Gió thu về Bác gọi ân cần

Hãy bước ra thay Bác cứu trần.

Lệnh cứu trần ngày nay Nam Việt

Lời Bác nay thu sang tha thiết

Non nước gọi ráo riết trần ơi!

Dẹp Âm sáng đạo sáng đời

Bác nay vang vọng những lời núi sông

Lời nguyền Bảo Quốc núi sông

Ngọ Nhâm trỗi dậy Thần Thông phép Ngài

02 quyết chí lòng trai

Ngọ Nhâm quyết chí anh tài lộ ra

Đó là bộ ấm ly trà

Sắc không Bác gửi trần ba Ngọ này.

Hỡi người Tiên Nữ chung tay

Bác trao tất cả làm thay kỷ này

Bao nhiêu kế diệu binh bày

Phóng trong Nhâm Ngọ kỷ này Bác lo

Bác trao trí tuệ một kho

Bác trao năng lượng một đò tương lai

Tòa thiện Bác xuống gửi cài

Tắc Thiên - Võ thuật cân đai dắt dìu

Bác gửi kho báu sử lưu

Đó là bài ngả trí mưu Bác cùng

Phải vì nghĩa lớn việc chung

Phải vì lợi ích của cùng muôn dân

Bác gửi cây bút tùy thân

Bác cho biết trước sáng trần đến nơi.

Đoàn Tràng do Bác tạo khơi

Ngày nay Bác gửi cả Trời Long Hoa

Đó là Bác xuống trao quà

Muôn dân ngàn thế thái hòa Bác vui

Bở thơm cùng củ sắn lùi

Toàn dân ân ái Bác vui tấm lòng

Hướng về Bến Đục sông trong

Hướng về đạo phật Cửu Long chín Rồng

Đó là hướng thiện Tổ Tông

Cửu Long 99 phép Rồng - Như Lai

Cửu Long tra xuống người tài

Thiên niên kỷ mới sắc trai ánh hồng.

Đúng vậy!

Thật là ngọc điểm thiên thu ánh hồng

Thật là gió mát rải đồng

Thiên niên kỷ mới phép công xuống tòa

Ai đi! Cứu nước cứu nhà

Ai đến dẹp loạn nhà nhà trần gian

Ai là Bảo Quốc giữ an

Âm tà hỗn loạn đánh tan kỷ này

Ai đi Bác gửi lời thay

Hỡi người chiến sĩ ngày ngày Giao Liên

        Bước chân đặt khắp mọi miền

Đi đâu tay bút - Tay nghiên sử trào.

        Hỡi quốc dân! Hỡi đồng bào!

Một kho Thiên sử Bác trao xuống trần

        Tuốt gươm thanh toán nợ nần

Bằng dòng Nho Hịch sáng trần binh đao

        Cần chi ngôi ghế thấp cao

Chỉ mong non nước đồng bào ấm yên

        Ngàn đời nay có phép Tiên

Trần gian không phải mất tiền cùng qui

        Khai phong khai phủ thực thi

Một thiên niên kỷ Tiên Tri lời vàng.

Hỡi trần gian! Hãy bừng tỉnh mơ màng

Bác nay mở Pháp Đoàn Tràng cứu dân

        Tiên Tri có phép tự nhân

Long Hoa có phép tự phân lọc mình

        Trạng Thiên đã yểm tứ trình

Nguyện đâu ngấm đấy tự bình xét ta

        Kinh Thiên lọc đức từng nhà

Đoàn Tràng bảo hộ lọc tà tự tâm

        Tại gia yểm sắc lòng Âm

Phép trần Linh Tố thủy châm dạy đời.

        Nguyện Kinh luyện phép của Trời

Nay mới ngấm lời ba cõi hiền tu

Vâng!

        Ngấm tâm ngấm pháp ngấm lời

Ngấm đạo cả một Tòa Trời hạ xuống lòng dân.

Trời nay đã xuống sát gần để cân - để lọc

Để bóc tách thiện - ác phân chia, để chuẩn bị cho đất nước khai trương hội mới - để có lịch trình của người Giao Liên đặt chân đi mọi miền đất nước. Đi bằng Linh điều khiển, đi bằng Âm lái trần, để cho dân an nước thịnh. Nên Bác đã gọi người chiến sỹ Cách mạng bằng cả tiếng nói của sắc Linh:

        Hỡi người chiến sĩ Giao Liên

Bước chân đặt khắp mọi miền Bắc - Nam

        Luyện thơ Bác ái màu chàm

Trầu cơi hoàn tất Long Tam hoa này

        Ngọn cờ non nước đã thay

Kỷ niên có một Ngọ này hoàn công.

        Đó là đền nghĩa Tổ Tông

Đó là đáp nghĩa chín Rồng Cửu Long

        Đó là Bến Đục sông trong

Ngày nay xuống thẳng chẳng vòng chi chi

        Trong tay cầm luật binh qui

Pháp công đã có độc trùy của Thiên

        Đã giao nhiệm vụ Giao Liên

Đức nhân quy Pháp nhân hiền Như Lai

        Việt Nam xuất hiện người tài

Chương hai hội mới triển khai công đường.

        Đó là Pháp Phật khai trương

Trần gian muôn thế con đường chuyển giao

        Tuốt gươm Thiên sử sử trào

Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn

        Hỡi Người áo vải vai sờn

Luyện tôi bao nước Trường Sơn muôn trùng

        Ra đi vì nghĩa lớn chung

Ra đi khó khổ truy lùng đường Âm

        Ra đi cùng Nữ Thủy Châm

Yểm Thần nén gỗ vàng tâm tiềm tàng.

        Đó dòng lưu sử Văn Lang

Ngày mai sẽ thấy vẻ vang lẫy lừng

        Bao nhiêu chiến thắng tin mừng

Ngày mai sẽ có tưng bừng hoàn công

        Mỗi khi có cuộc gió lồng

Lầu Thiên Thánh Thiện phòng không hững hờ

        Còn lại dấu ấn lời thơ

Ngày mai non nước đón chờ vinh quang

        Sử lưu ghi lại hai hàng

An dân Bảo Quốc đàng hoàng Trời Thiên.

        Hỡi người chiến sĩ Giao Liên

Xưa kia đã có lời nguyền nước non

        Bao năm nghĩa thắm lòng son

Mười rằm trăng ngó trăng tròn Như Lai

        Việt Nam ra mắt anh tài

Lời nguyền đất Phật không phai bạc màu.

        Đó là đất mẹ màu nâu

Việt Nam ra mắt đứng đầu Tâm Linh

        Tâm Linh anh cả hành tinh

Ngày nay mới có lịch trình Bác trao

        Lời bình của Bác dạt dào

Lời thơ âu yếm ngọt ngào hoàn công.

        Đó là cây giống Trời trồng

Đó là hạt giống Tổ Tông lưu truyền

        Bác nay mới có lời tuyên

Nữ thần trạm gác Giao Liên Trạng Trời

        Đoàn Tràng vi quý tạo khơi

Bao la biển rộng bầu Trời núi sông

        Đoàn Tràng Bác cấy Bác trồng

Đoàn Tràng Pháp Phật Thần Thông xuống đời

        Đoàn Tràng gieo xuống quả cơi

Gắn liền hai sắc trai đời Trạng Thiên

        Đoàn Tràng Pháp Phật lưu truyền

Lời Trời ân ái lưu luyến cùng trần.

        Trời xa nhưng nay rất gần

Ngọ Nhâm Trời xuống cán cân lọc sàng

        Chuyển đổi đất nước sang trang

Gửi trường lưu thủy vẻ vang về trần.

        Đó là vàng báu kim ngân

Đó là kiếm bạc kiếm Thần Địa Thiên

        Gửi người chiến sĩ Giao Liên

Cái tên gắn bó Nguyễn Điền Hồng Quang

        Cái tên gắn bó cùng chàng

Trần gian lật sổ mơ màng chi chi

        Chuẩn bị tiếp bước ra đi

Trong tay luật siết quân khi tòa Trời

        Chuẩn bị đón nhận điện mời

Trần gian náo động Người Trời giá lâm

        Niết đài có gỗ vàng tâm

Ngày nay hiện rõ không lầm chẳng sai

        Phép Phật trao xuống gửi cài

Đó là phước lớn đức lai vĩnh hằng.

        Ngày nay cân xuống thăng bằng

Đó là hoàn tất vạn năng kỷ này

        Bác Hồ Linh xuống ngày nay

Sắc không vô thượng là Thầy Tố Linh

        Ngày nay Bác xuống công minh

Bác về xây dựng công trình Ngọ Nhâm

        Bác cài Tiên nữ Thủy Châm

Ngày nay đất Phật không lầm chẳng sai

        Bao nhiêu diệu kế binh bài

Cũng do phép Phật Thánh Ngài Bác nay

        Thủy Châm Tiên nữ chung tay

Sắc không vô thượng là Thầy bảo ban

        Ngày nay được họp được bàn

Niết đài Trời mở đánh tan giặc trần.

        Sắc không vũ khí tối tân

Sắc không vũ trụ lòng Thần tối cao

        Sắc không gươm tuốt sử trào

Sắc không trìu mến đồng bào ái thân

        Sắc xuống trao lại lòng Thần

Một lầu Thánh thiện tấn tần tòa sen

        Đường Linh bá chủ soi đèn

Đường Linh bá chủ chốt then giặc tà

        Đó là lầu thượng nguy nga

Đó là Trạng xuống Thiên la giáng trần.

        Chương hai mở cửa cứu ân

Triển khai sát địa tối tân kỷ này

        Bác về cứu nước chung tay

Hồi hai diệt hết giặc ngày tham lam

        Tâm tà ẩn nấp tính toan

Ngọ Nhâm phóng hỏa hoàn toàn giặc lui

        Sàng lại đức độ tâm vui

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trần gian

        Sắc không hỏa hoạn đánh tan

Sắc không cứu vớt vạn ngàn cỏ cây

        Sắc sắc thả điện không dây

Với cây bút phép người Thầy Chí Minh.

        Đó là toà điện công trình

Đó là nguyên liệu độc bình dược nam

        Đó là toàn bộ Long Tam

Đoàn quân của Bác màu chàm ái ân.

                            *

                   *                 *

        Bác luôn theo sát là Thầy

Tâm mưu diệu kế đủ đầy sách kho

        Lượng năng bát nhã một đò

Chương hai mở cửa xuống lo cõi trần.

        Thơ Thiên vũ khí tối tân

Đường Âm bá chủ giặc trần phải lui

        Trần gian thơm bở sắn lùi

Niết đài tam hội tâm vui mọi nhà

        Gửi trần việc thiện thay Cha

Gậy tre Thánh Gióng đằng ngà trao tay

        Diệu mưu theo sát binh bày

Ngọ Nhâm phóng hỏa sảy xay cõi trần

        Ngọ Nhâm vũ khí tối tân

Chương hai mở cửa trao Thần xuống dân

        Giải quyết bao món nợ nần

Bày binh bố trận Long Thần xét soi

        Bao nhiêu món nợ quyết đòi

Ươm mầm thế hệ giống nòi Lạc Long.

        Làm điểm Bến Đục sông trong

Lưu luyến cành trúc ngả vòng cành mai

        Tích Hương tòa Phật phép Ngài

Ngọ Nhâm làm trụ chương hai hoàn thành

        Muôn dân nhận đón điềm lành

Đó là toại nguyện công trình Bác nay

        Chốt rèm gió thổi chẳng lay

Ngọ Nhâm giáo đạo đổi thay toàn phần.

        Đó là nghĩa lớn Trời phân

Đó là lộc phước Trời phần nước non

        Linh ba thơm chín quả tròn

Nhà nhà hưởng lộc thơm ngon vĩnh hằng

        Mười rằm tròn trĩnh đêm trăng

Hào quang sáng chói trong lăng tỏa về

        Cây đa bến nước Đục Khê

Nam Thiên Bồ Tát thuận bề dược sao

        Trần gian không bới chẳng đào

Tòa Trời Pháp Phật xuống trao vĩnh hằng

        Ngàn thu gió mát đêm trăng

Bác Hồ nằm đó trong lăng bóng hình

        Bác Hồ nằm đó công trình

Niết đài hội mở công minh kỷ này

        Giao Liên ơi hỡi dân cày

Đẹp lòng ơi hỡi tâm chay Phật Trời.

        Đó là lưu sử tạo khơi

Là ngôi sao sáng giữa trời hành tinh

        Đó là tòa Phật công trình

Ngọ Nhâm xuống hội công minh kỷ này

        Sóng Trời bão táp đâu lay

Sáng sao nuôi trí dân cày trần gian

        Dân cày bảo quốc giữ an

Giữ cho yên ấm vạn ngàn muôn dân.

        Trần gian ơi! Hãy trọng trân

Cành vàng lá ngọc xuống trần Bác trao

        Chức quyền đâu nghĩ thấp cao

Chỉ mong hoàn tất công lao tòa trời

        Đó là ý Bác tạo khơi

Đó là ý Đảng - Ý Trời - Ý Dân

        Đó là thành quả đức nhân

Đó là dòng sữa vô ngần Mẹ Âu

        Trần gian nơi kính lễ cầu

Tâm Linh bác ái đứng đầu Trời Thiên.

        Đó ngày hẹn ước hiên viên

Tòa Trời Pháp Phật trao quyền trần gian

        Ngọ Nhâm ngả ván quét càn

Dưới ngòi bút sắc đánh tan giặc thù

        Còn lại chuyển đổi tâm tu

Tâm tư thoải mái không trù oán chi.

 

        Chuẩn bị đổi hội giao trì

Niết đài luật siết quân khi Nhâm này

        Vô lương gừng ớt ngậm cay

Tiểu nhân thất đức sảy xay xuống sàng.

        Còn lại nhân tốt rõ ràng

Quy Thiên quy Pháp Đoàn Tràng tu gia

        Quy Thiên Pháp Phật nhà nhà

Đó là lưu sử trường ca dược Trời

        Đó là nguồn báu tạo khơi

Tu ngoan Pháp Phật cho đời trường lưu

        Đoàn Tràng Tiên xuống dắt dìu

Đó dòng Thiên sử trường lưu vĩnh hằng.

        Chuẩn bị tư thế làm bằng

Ngày nay Pháp xuống giảm tăng lịch trình

        Ngày nay Bác xuống lời bình

Đó là Pháp Phật công trình tòa cao

        Đó là vất vả công lao

Ngày nay mới có sử trào tuốt gươm

        Bao ngày nhân giống vườn ươm

Ngày nay sai quả cườm cườm hạt nhân

        Ngày nay có bút tùy thân

Thiên văn địa lý từ gần tới xa

        Thiên văn là của Trời Ta

Dòng lưu Tiên Tổ hịch nhà ngàn năm.

Đúng thật vậy!

Khi nền Tâm Linh được hồi phục thì một lịch sử Thiên tài của nho văn cũng được hồi phục. Một trọng đại 02 ngả ván bài, một dòng lưu trữ mà ngàn đời xưa để lại.

Một nền văn hiến Văn Lang, một kho vàng Đại Việt mà ngàn đời niêm yết. Giờ đây đến ngày cần thiết mới được mở ra để hoàn tất cho một kỷ nguyên mới, một Nhâm Ngọ mới, gửi đến cái đại phúc lộc cho toàn gia trên cõi sa bà hành tinh trái đất.

Đó là những lịch trình 02 của kỷ niên Nhâm Ngọ. Đó là những lời bình của thế kỷ, của non nước trường xuân và ngày nay kho báu mới thực sự được lộ ra để khai mở dần dần những bầu thiên thu ngọc hạp, bầu cẩm nang quý giá của 3 cõi chuyển về.

Đó là một con đề kỷ cương được thông thương đường lối bằng Linh sắc ở ngàn cõi hư vô. Đó là cả một bộ hồ sơ, sơ đồ của tòa Phật hiền Tích Lai gửi xuống. Để làm đẹp làm sang, để vẻ vang sông núi. Để lật sang trang sử mới cho quốc thới hoàn công cho Tâm Linh đại thắng ra đời, gọi là nguồn vi quý tạo khơi của Tiên Tổ Hồng Bàng do Bác là Chủ Tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo hay gọi là người chỉ huy, vậy thì:

Âm có lái trần thì dân mới an, nước mới thịnh.

Âm có lái trần mới quyết định toàn năng.

Vậy để lấy gì làm bằng nhân chứng và ta đặt ra câu hỏi: Âm là ai? - Chúng ta trả lời và chứng minh đầy đủ một lịch trình lời bình của đất nước và khi trả lời “Âm” là ai? Vậy: Âm là tất cả những Linh hồn hiển Thánh Anh Linh, là những nhân danh của dân tộc, mà hàng bao đời trước đã hy sinh cho đất nước, cho Tổ Quốc để giành lại được giang sơn gấm góc ngày nay, giành lại nền độc lập cho dân tộc hiện tại của chúng ta:

Vậy chúng ta đều phải kính cẩn tôn trọng các vị Tiền Bối Thần Thánh có công vì nghĩa lớn, vì nhân loại. Vậy thì là ai? Chúng ta là một người dân Việt Nam đã được sống và hưởng thụ những gì thì chúng ta đều phải biết do đâu, do ai đem lại quyền lợi cho dân tộc ngày nay. Mỗi chúng ta đều phải động não suy nghĩ và tự trả lời tự biết được đó là ai? Và do đâu? Có biết được cái nguồn cội Việt Hùng và thực hiện được lời đáp lại công ơn đó thì chúng ta mới xứng đáng là con cháu của nguồn cội.

Vì ta sinh ra phải có Đất có Trời, có ông cha tổ nghiệp, chân ta đạp Đất đầu ta đội Trời. Vậy thì Đất Trời là ai? Đã độ cho ta những gì? Để có được một cuộc sống bình yên. Để được hưởng thụ những gì trên cõi sa bà của một đời người. Vì thế Ta muốn nói rằng: Bất cứ ai, ai là một Thần Dân đều phải có Đất, có Trời, có nguồn gốc sinh sôi. Muốn được Trời phù Đất độ, muốn có lộc hộ thân, thì phải nghĩ đến nguồn cội, nghĩ đến Thần. Vì Thần là Thần Thông vô lượng, nên đã khuyên nhủ chúng ta rằng:

Những phép Thần Thông, những nguồn Tiên nước để bảo hộ nuôi dưỡng độ cho chúng ta đều do Linh hồn của những bậc anh tài danh nhân, những vị anh hùng trên đất nước sa bà và gọi chung đó là một tòa Phật Hiền Đức Lai bá chủ.

Đã là bá chủ thì có đủ năng lượng Thần Thông cao siêu, thật siêu hình biến tướng, thật vô lượng vô biên, thật nhân hiền đức lai. Nên ta muốn giáo hóa cho muôn dân rằng: Khi một tòa bá chủ Thần Thông hay gọi là Tâm Linh hồi phục, có nghĩa là đã ngả một ván bài Thiên Linh Trời Đất mà mắt thường ta đâu có nhìn được chỉ bằng dòng điện Âm, bằng phép tòa tâm tối cao, tối mật mới nhận biết được việc này. Khi một tòa bá chủ xuống đường để khởi tiền cho một kỷ niên đã được trang bị đầy đủ một năng lượng vô biên. Có nghĩa là văn võ song toàn. Đặc biệt là không phải dùng đến binh đao, súng đạn. Mà chỉ bằng dòng Thiên Sử tồn lưu nằm trong kho báu. Bí mật của Trời Đất “Tuốt gươm Thiên Sử sáng trần” và đã lão luyện sắc xảo kỹ lưỡng, từ bao ngàn đời nay cho nổi ngãi được kết quyện tồn tại gọi là một kỷ vật vô giá, vô lượng Thần Thông của Tòa Trời gửi về cõi sa bà. Hay còn gọi là một bầu dược nam cứu thế. Vậy tất cả những kỷ vật báu này được nằm trong biến Kinh Thiên nên ta mới gọi Kinh Thiên là Bác, Bác cũng là Kinh Thiên. Vì Bác Hồ là một kỷ vật báu của tòa Trời Thiên Địa 3 cõi trở về nên Bác mới nói: Bác biến Bác thành Kinh Thiên, để cho có được đầy đủ Phép Tiên xuống cứu đời: Phép xuống mà cứu được đời - Thì ai hiểu đây? Và nhiều người cho là kỳ lạ huyền bí, mờ ảo. Nhưng không! Ta khuyên cho đời hạ giới chớ có lầm kẻo không hối kịp. Chính Kinh Thiên là Bác bởi Bác là một Hồn Thiêng Sông Núi. Bác là tất cả của Trời ta, cũng là tất cả của đời ta, của muôn lòng nhân thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau.

Bác là niềm vui, niềm tự hào, niềm hạnh phúc cho nhân loại. Thì ai không gọi là kỷ vật báu, ai không gọi là cẩm nang của Trời, mà ai không gọi là vi quí cho đời. Bác là nguồn tạo khơi, Bác là Mặt Trời, là vừng đông chói lọi, Bác là một tấm gương Thần vô lượng, vô biên. Bác cũng là ánh trăng vàng ngày rằm tròn trĩnh tỏa sáng trong đêm, hay Bác cũng là một vì sao mai giữa trời hành tinh, thì ai không gọi là Thiên Linh của Trời Đất.

Vâng!

Tất cả niềm hạnh phúc, niềm vinh quang, niềm tự hào của Việt Nam, của dân tộc của đại đồng thế giới là Bác.

Nên vì thế: Chúng ta đã là một người công dân thì đều phải chôn chặt trong đáy lòng, làm đẹp trong tòa tâm mà giữ lấy và bảo vệ lấy cho chính mình. Nên Bác mới cảm động nói rằng: “Bác về với muôn dân Bác muốn gần dân, sát dân để cứu lấy dân, trao nhân, trao quả, trao cả tấm lòng có làm được xong Bác nay hết hận”. Vậy thì chúng ta phải phân lọc, đừng lầm, đừng lẫn mà đừng để mang hận cho lòng mình và cho Bác.

Bác là cả một Đế Đình, Bác là cả một công trình của thế kỷ hôm qua, ngày nay và mãi mãi mai sau.

Mỗi khi Bác tỏ bày, lòng này đau như cắt vì Bác nói đây nhưng Bác còn chờ ở lòng muôn dân đó. Bác có giỏi nhưng Bác vẫn dựa vào dân, Bác có giúp, Bác vẫn phải cảm ơn dân, vì dân giúp Bác làm hoàn thành nhiệm vụ.

Bác mong cho đủ xóa cũ lạc hậu xây mới văn minh, đó là công trình Bác muốn.

Vậy cuốn Kinh Thiên của thế kỷ này đã trình bày hoàn hảo của một Đại Pháp Tâm Linh xuống đời, để tạo khơi để vi quý thấu lý đạt tình, công minh chính trực người thực việc thực không còn mơ tưởng mờ ảo hay gọi là viễn tưởng xa xôi.

Và hiện tại Kinh Thiên là một lòng nôi ủ ấp của thế kỷ, là một đại pháp của nhân loại để tu gia (tu tại nhà).

Vậy Bác thiết tha kêu gọi tâm vàng điện ngọc là tòa tối cao, thế kỷ mới đâu phải dùng gươm đao, súng đạn mà vẫn hoàn công mà còn hàn được bao vết rạn rỉ, dò. Còn do năng lượng vô biên bằng phép hiền Tiên đế - đó là bao gồm tổng thể để Ngọ Nhâm thế kỷ ra đời bằng Tâm Linh đứng đầu chỉ đạo.

Lấy tâm làm gốc, lấy nhân làm mốc, tự đôn đốc lòng mình. Cùng xây dựng công trình cho mình và cho đất nước tương lai mãi mãi về sau truyền đời thế hệ nối tiếp cho đất nước đổi màu cùng nhau đi lên con đường hạnh phúc vững bền của tương lai. Đó là phép tài, phép Ngài chỉ đạo. Đó là Thần Thông vũ bão là công luyện lão của Thần, của hồn thiêng sông núi. Chúng ta muốn có may xóa rủi thì ai ai đều phải nghe lời Bác. Thực hiện lời Bác mới được hoàn hảo như ý muốn của chính mình. Đó là thuận ý hợp tình công minh sáng tỏ, chí công vô tư, thái thư tâm địa.

* Sau đây cho Bác gửi một đoạn trích ngắn của lịch trình 02 của một Thiên Tài Bảo Quốc. Một ngọn đuốc ngọn đăng của thế kỷ. Một nhà thi sỹ nho văn, một hiệp sĩ đứng đầu Thiên văn Địa lý vô lượng Thần Thông đã kêu gọi bốn phương tám hướng. Kêu gọi cả 3 cấp Thiên, Âm, Dương đồng nhất để giáng nơi Linh sắc giáng nơi tòa trời tin tưởng, giáng nơi Bác đã tin cậy, giáng nơi trái tim vàng thanh cao trung trực. Đã có một chí khí đội đá vá Trời cứu đời, cứu nước, từng bước giáng Linh, từng bước lịch trình, lời bình sông núi. Đó là khởi tiền của Tâm Linh kêu gọi, các cấp các ngành hãy tập trung cao độ xuống cứu trần gian.

 

                                                                              Đó là lời giáng của nhà nho sĩ hào kiệt:

                                                                          Lý Thái Tông - Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo.

Scroll to top