SAU ĐÂY LÀ LỊCH TRÌNH KINH PHÁP
------*****------     

       Để giới thiệu cùng muôn dân hạ giới biết được về tác giả của Kinh Pháp - Là một Thần Dân - Là một cán cân công lý - Là viên Ngọc quý - Được nhận thu - phát Âm ba cõi.

Hồn non nước thoảng nghe hiện tại
Cõi trần gian vọng lại đêm thanh
Hồn non nước chuông điểm cung thành
Ngọ Nhâm nay đêm vọng âm thanh
Cờ Thiên treo chiến thắng đã giành
Lá Quốc Kỳ báo lại điềm lành
Chuẩn bị đổi một cuộc sang canh
Độc nhất Triều Thiên hoa xuống một cành
Báo cõi trần điềm lành trở lại
Cờ Thiên treo nay phân thắng bại
Việt Nam ơi! Ngày nay mãi mãi
Ngọ Nhâm này nước phi cao đại
Trừ ác nhân ngày nay hiện tại
Lọc đức tâm ngày nay để lại
Đấng anh hùng chẳng ngại ngần chi
Đấng nhân danh cao bậc quân khi
Chuyển sang thu đổi hội giao trì.
Đó lọc trần tách biệt ta - mi
Ngọ Nhâm này cao nước thực thi
Trỏ dân nghèo đường đúng bước đi
Xóa đỏ xanh tráng bóng cũng vì
Lũ tà Tầu còn đi xâm chiếm
Tiền bạc giả đặt lên phù phiếm
Thanh gỗ mục đẽo lên thành kiếm
Phán chỉ nhằng lấp liếm thực hư
Ngọ Nhâm này cương quyết bài trừ
Đánh đuổi hết thái thư dân đó
Bàn tay vàng có duyên ngón trỏ
Sắc giương cung có Nỏ Thần bay
Sắc không xuống có Bút Thần nay.
Hỡi người thi sĩ gái Dân cày
Suốt quãng đời lận đận đắng cay
Tiền bạc trần thiếu thốn sót vay
Chỉ có mưu Bác diệu binh bày
Gió sóng cả - Chân lý chẳng lay
Đón Ngọ Nhâm về mốc đổi thay
Khí phách hùng nổi rõ tâm chay
Một Thánh Nhân - Một vị Dân cày.
Tiếng Bác gọi sao sát chung tay
Phút chia ly bịn rịn dứt day
Có sắc không yểm hộ là Thầy
Tính nước cờ cao ngả ngày nay
Lời non nước chỉ đạo trần thay
Xóa ngàn đời mạt kiếp đắng cay
Giặc ngoại bang giờ phải rút ngay
Đường Âm Dương Việt Nam bá chủ
Chẳng u mê dân lành xưa cũ
Đại Long nay Ngọ ra nhất thủ
Diệu binh bày có đủ cờ cao
Ngọ Nhâm ơi! Chuông điểm chuyển giao
Tuốt gươm nay Thiên sử sử trào
Lấy chữ Thiên thay cả gươm đao
Có sắc không thay áo hồng bào
Có Bách Tùng đứng vững thanh tao
Ghế chức quyền chẳng ngó thấp cao
Chỉ có văn Thiên sử vẫy chào
Giơ tay vẫy chiến sĩ đồng bào
Bõ bao ngày ước hẹn khát khao
Vẫy non nước Thiên sử ngọt ngào
Lời ước hẹn đêm vọng sát sao.
Ngọ Nhâm ơi! Bao ngày khát vọng
Tắc Thiên về bao ngày trông ngóng
Giặc tà kia lửa thiêu độc phóng
Ghế ngai vàng ô lọng trần gian
Tắc Thiên về xóa bóng mây tan
Thiện quay về gốc Bảo - Dân an
Đó giải thích một cuộc quét càn
Ngọ Nhâm này quân Âm giải dàn
Đốt hồn giặc cháy mủn thành than
Khỏi lấn chen đầu óc dân tham
Lấp vũng máu gạn rửa hoen chàm
Gửi dưới trần một bộ Long Tam
Xóa mạt đời ngàn kiếp lòng tham.
Trời Thiên nay ráo riết họp bàn
Hết Ngọ Nhâm còn khó đồng cam
Phải ra tay hỡi hội Long Tam
Nước chảy xiết sông Lam cuồn cuộn
Hỡi đồng bào! Đứng lên kẻo muộn
Cờ kéo rồi hãy phất giương cao
Có gươm - Nay súng tuốt sử trào
Lòng kho báu giông nổi Bác trao
Trời Thiên trao chiếc áo hồng bào
Nhằm tuyến lửa chân bước sử trào
Trước quân thù không được núng nao
Sử Thiên nay thay súng thay đao
Một lần nữa Bác lại thì thào
Vạn vạn người thầm lặng ước ao.
Hỡi Ngọ Nhâm! Hãy gắng sát sao
Mở vén mành Thiên ngó sử trào
Hỡi quốc dân! Hỡi đồng bào
Lần hai nay Bác lại phát trao
Thỏa nỗi lòng dân đợi ước ao
Bác gửi cây Bút phép sử trào
Cho trần gian chẳng phải bới đào
Ngãi giông nổi ngầm hào nay sáng
Ngọc Thiên thu Bác trao xứng đáng
Gửi xuống đời bút Trạng Nam Thiên
Ươm hạt gieo mầm
Nguyễn Thị Điền.
Đó trạm gác cũng là Giao Liên
Gửi kho báu toàn bộ phép Tiên
Hẹn trần gian đến mốc giao biên
Tỏa Đức Lai trao xuống Phật hiền
Giúp muôn dân Nam Việt mọi miền
Giao Liên đó bản quyền Bác gửi.
Nhóm lửa hồng ấm sưởi lòng dân
Gió Nam Thiên mát gửi lòng trần
Có Đoàn Tràng yểm giữ Long Thần
Trao bát cơm gạo tám trắng ngần
Có có này trải nhuộm gian truân
Đời sát sao có Bút tùy thân
Bác báo trước từ xa về gần
Kim đồng hồ bắc cán để cân
Dòng Thiên sử vũ khí tối tân
Quỉ ác ơi! Thanh toán nợ nần
Trá chen vào nhập lấn hồn dân
Bãi trường xa mày đã lấn sân
Nhâm Ngọ này bắc cán Ta cân
Giải phóng cho muôn thế ngàn dân.
Võ Tắc Thiên sắc yểm Long Thần
Võ cân đai văn mị lòng dân
Hãy nhớ lời Bác - Hãy trọng trân
Lời Bác nay vũ khí tối tân
Quyết không để ác lấn mất sân
Gió thu về Bác gọi ân cần
Hãy bước ra thay Bác cứu trần.
Lệnh cứu trần ngày nay Nam Việt
Lời Bác nay thu sang tha thiết
Non nước gọi ráo riết trần ơi!
Đẹp Âm sáng đạo sáng đời
Bác nay vang vọng những lời núi sông
Lời nguyền Bảo Quốc núi sông
Ngọ Nhâm trỗi dậy Thần Thông phép Ngài
02 quyết chí lòng trai
Ngọ Nhâm quyết chí anh tài lộ ra
Đó là bộ ấm ly trà
Sắc không Bác gửi trần ba Ngọ này.
Hỡi người Tiên Nữ chung tay
Bác trao tất cả làm thay kỷ này
Bao nhiêu kế diệu binh bày
Phóng trong Nhâm Ngọ kỷ này Bác lo
Bác trao trí tuệ một kho
Bác trao năng lượng một đò tương lai
Tòa thiện Bác xuống gửi cài
Tắc Thiên - Võ thuật cân đai dắt dìu
Bác gửi kho báu sử lưu
Đó là bài ngả trí mưu Bác cùng
Phải vì nghĩa lớn việc chung
Phải vì lợi ích của cùng muôn dân
Bác gửi cây Bút tùy thân
Bác cho biết trước sáng trần đến nơi.
Đoàn Tràng do Bác tạo khơi
Ngày nay Bác gửi cả Trời Long Hoa
Đó là Bác xuống trao quà
Muôn dân ngàn thế thái hòa Bác vui
Bở thơm cùng củ sắn lùi
Toàn dân ân ái Bác vui tấm lòng
Hướng về Bến Đục sông trong
Hướng về đạo phật Cửu Long chín Rồng
Đó là hướng thiện Tổ Tông
Cửu Long 99 phép Rồng - Như Lai
Cửu Long tra xuống người tài
Thiên niên kỷ mới sắc trai ánh hồng.
Đúng vậy!
Thật là Ngọc điểm thiên thu ánh hồng
Thật là gió mát rải đồng
Thiên niên kỷ mới phép công xuống Tòa
Ai đi! Cứu nước cứu nhà
Ai đến dẹp loạn nhà nhà trần gian
Ai là Bảo Quốc giữ an
Âm tà hỗn loạn đánh tan kỷ này
Ai đi Bác gửi lời thay
Hỡi người chiến sĩ ngày ngày Giao Liên
Bước chân đặt khắp mọi miền
Đi đâu tay bút - Tay nghiên sử trào.
Hỡi quốc dân! Hỡi đồng bào!
Một kho Thiên sử Bác trao xuống trần
Tuốt gươm thanh toán nợ nần
Bằng dòng Nho Hịch sáng trần binh đao
Cần chi ngôi ghế thấp cao
Chỉ mong non nước đồng bào ấm yên
Ngàn đời nay có phép Tiên
Trần gian không phải mất tiền cùng qui
Khai phong khai phủ thực thi
Một thiên niên kỷ Tiên Tri lời vàng.
Hỡi trần gian! Hãy bừng tỉnh mơ màng
Bác nay mở Pháp Đoàn Tràng cứu dân
Tiên Tri có phép tự nhân
Long Hoa có phép tự phân lọc mình
Trạng Thiên đã yểm tứ trình
Nguyện đâu ngấm đấy tự bình xét ta
Kinh Thiên lọc đức từng nhà
Đoàn Tràng bảo hộ lọc tà tự tâm
Tại gia yểm sắc lòng Âm
Phép Thần Linh Tố thủy châm dạy đời.
Nguyện Kinh luyện phép của Trời
Nay mới ngấm lời ba cõi hiền tu
Vâng!
Ngấm tâm ngấm pháp ngấm lời
Ngấm đạo cả một Tòa Trời hạ xuống lòng dân.

       Trời nay đã xuống sát gần để cân - để lọc
     Để bóc tách thiện - ác phân chia, để chuẩn bị cho đất nước khai trương hội mới - để có lịch trình của người Giao Liên đặt chân đi mọi miền đất nước. Đi bằng Linh điều khiển, đi bằng Âm lái trần, để cho dân an nước thịnh. Nên Bác đã gọi người chiến sĩ Cách mạng bằng cả tiếng nói của sắc Linh:

Hỡi người chiến sĩ Giao Liên
Bước chân đặt khắp mọi miền Bắc - Nam
Luyện thơ bác ái màu chàm
Trầu cơi hoàn tất Long Tam hoa này
Ngọn cờ non nước đã thay
Kỷ niên có một Ngọ này hoàn công.
Đó là đền nghĩa Tổ Tông
Đó là đáp nghĩa chín Rồng Cửu Long
Đó là Bến Đục sông trong
Ngày nay xuống thẳng chẳng vòng chi chi
Trong tay cầm luật binh qui
Pháp công đã có độc trùy của Thiên
Đã giao nhiệm vụ Giao Liên
Đức nhân qui Pháp nhân hiền Như Lai
Việt Nam xuất hiện người tài
Chương hai hội mới triển khai công đường.
Đó là Pháp Phật khai trương
Trần gian muôn thế con đường chuyển giao
Tuốt gươm Thiên sử sử trào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn
Hỡi Người áo vải vai sờn
Luyện tôi bao nước Trường Sơn muôn trùng
Ra đi vì nghĩa lớn chung
Ra đi khó khổ truy lùng đường Âm
Ra đi cùng Nữ Thủy Châm
Yểm Thần nén gỗ vàng tâm tiềm tàng.
Đó dòng lưu sử Văn Lang
Ngày mai sẽ thấy vẻ vang lẫy lừng
Bao nhiêu chiến thắng tin mừng
Ngày mai sẽ có tưng bừng hoàn công
Mỗi khi có cuộc gió lồng
Lầu Thiên Thánh Thiện phòng không hững hờ
Còn lại dấu ấn lời thơ
Ngày mai non nước đón chờ vinh quang
Sử lưu ghi lại hai hàng
An dân Bảo Quốc đàng hoàng Trời Thiên.
Hỡi người chiến sĩ Giao Liên
Xưa kia đã có lời nguyền nước non
Bao năm nghĩa thắm lòng son
Mười rằm trăng ngó trăng tròn Như Lai
Việt Nam ra mắt anh tài
Lời nguyền đất Phật không phai bạc màu.
Đó là Đất Mẹ màu nâu
Việt Nam ra mắt đứng đầu Tâm Linh
Tâm Linh Anh cả hành tinh
Ngày nay mới có lịch trình Bác trao
Lời bình của Bác dạt dào
Lời thơ âu yếm ngọt ngào hoàn công.
Đó là cây giống Trời trồng
Đó là hạt giống Tổ Tông lưu truyền
Bác nay mới có lời tuyên
Nữ Thần trạm gác Giao Liên Trạng Trời.
Đoàn Tràng vi quí tạo khơi
Bao la biển rộng bầu Trời núi sông
Đoàn Tràng Bác cấy Bác trồng
Đoàn Tràng Pháp Phật Thần Thông xuống đời
Đoàn Tràng gieo xuống quả cơi
Gắn liền hai sắc trao đời Trạng Thiên
Đoàn Tràng Pháp Phật lưu truyền
Lời Trời ân ái lưu luyến cùng trần.
Trời xa nhưng nay rất gần
Ngọ Nhâm Trời xuống cán cân lọc sàng
Chuyển đổi đất nước sang trang
Gửi trường lưu thủy vẻ vang về trần.
Đó là vàng báu kim ngân
Đó là kiếm bạc kiếm Thần Địa Thiên
Gửi người chiến sĩ Giao Liên
Cái tên gắn bó Nguyễn Điền Hồng Quang
Cái tên gắn bó cùng chàng
Trần gian lật sổ mơ màng chi chi
Chuẩn bị tiếp bước ra đi
Trong tay luật siết quân khi Tòa Trời
Chuẩn bị đón nhận điện mời
Trần gian náo động Người Trời giá lâm
Niết đài có gỗ vàng tâm
Ngày nay hiện rõ không lầm chẳng sai
Phép Phật trao xuống gửi cài
Đó là phước lớn Đức Lai vĩnh hằng.
Ngày nay cân xuống thăng bằng
Đó là hoàn tất vạn năng kỷ này
Bác Hồ - Linh xuống ngày nay
Sắc Không vô thượng là Thầy Tố Linh
Ngày nay Bác xuống công minh
Bác về xây dựng công trình Ngọ Nhâm
Bác cài Tiên nữ Thủy Châm
Ngày nay Đất Phật không lầm chẳng sai
Bao nhiêu diệu kế binh bày
Cũng do phép Phật Thánh Ngài Bác nay
Thủy Châm Tiên nữ chung tay
Sắc Không vô thượng là Thầy bảo ban
Ngày nay được họp được bàn
Niết đài Trời mở đánh tan giặc trần.
Sắc Không vũ khí tối tân
Sắc Không vũ trụ lòng Thần tối cao
Sắc Không gươm tuốt sử trào
Sắc Không trìu mến đồng bào ái thân
Sắc xuống trao lại lòng Thần
Một lầu Thánh thiện tấn tần Tòa sen
Đường Linh bá chủ soi đèn
Đường Linh bá chủ chốt then giặc tà
Đó là lầu thượng nguy nga
Đó là Trạng xuống Thiên la giáng trần.
Chương hai mở cửa cứu ân
Triển khai sát địa tối tân kỷ này
Bác về cứu nước chung tay
Hồi Hai diệt hết giặc ngày tham lam
Tâm tà ẩn nấp tính toan
Ngọ Nhâm phóng hỏa hoàn toàn giặc lui
Sàng lại đức độ tâm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trần gian
Sắc Không hỏa hoạn đánh tan
Sắc Không cứu vớt vạn ngàn cỏ cây
Sắc Sắc thả điện không dây
Với cây Bút phép người Thầy Chí Minh.
Đó là Toà Điện công trình
Đó là nguyên liệu độc bình dược nam
Đó là toàn bộ Long Tam
Đoàn quân của Bác màu chàm ái ân.
*
* *
Bác luôn theo sát là Thầy
Tâm mưu diệu kế đủ đầy sách kho
Lượng năng bát nhã một đò
Chương hai mở cửa xuống lo cõi trần.
Thơ Thiên vũ khí tối tân
Đường Âm bá chủ giặc trần phải lui
Trần gian thơm bở sắn lùi
Niết đài tam hội tâm vui mọi nhà
Gửi trần việc thiện thay Cha
Gậy tre Thánh Gióng đằng ngà trao tay
Diệu mưu theo sát binh bày
Ngọ Nhâm phóng hỏa sảy xay cõi trần
Ngọ Nhâm vũ khí tối tân
Chương hai mở cửa trao Thần xuống dân
Giải quyết bao món nợ nần
Bày binh bố trận Long Thần xét soi
Bao nhiêu món nợ quyết đòi
Ươm mầm thế hệ giống nòi Lạc Long.
Làm điểm Bến Đục sông trong
Lưu luyến cành trúc ngả vòng cành mai
Tích Hương Tòa Phật phép Ngài
Ngọ Nhâm làm trụ chương hai hoàn thành
Muôn dân nhận đón điềm lành
Đó là toại nguyện công trình Bác nay
Chốt rèm gió thổi chẳng lay
Ngọ Nhâm giáo đạo đổi thay toàn phần.
Đó là nghĩa lớn Trời phân
Đó là lộc phước Trời phần nước non
Linh ba thơm chín quả tròn
Nhà nhà hưởng lộc thơm ngon vĩnh hằng
Mười rằm tròn trĩnh đêm trăng
Hào quang sáng chói trong Lăng tỏa về
Cây đa bến nước Đục Khê
Nam Thiên Bồ Tát thuận bề dược sao
Trần gian không bới chẳng đào
Tòa Trời Pháp Phật xuống trao vĩnh hằng
Ngàn thu gió mát đêm trăng
Bác Hồ nằm đó trong Lăng bóng hình
Bác Hồ nằm đó công trình
Niết đài hội mở công minh kỷ này
Giao Liên ơi hỡi dân cày
Đẹp lòng ơi hỡi tâm chay Phật Trời.
Đó là lưu sử tạo khơi
Là ngôi sao sáng giữa Trời hành tinh
Đó là Tòa Phật công trình
Ngọ Nhâm xuống hội công minh kỷ này
Sóng Trời bão táp đâu lay
Sáng sao nuôi trí Dân cày trần gian
Dân cày Bảo Quốc giữ an
Giữ cho yên ấm vạn ngàn muôn dân.
Trần gian ơi! Hãy trọng trân
Cành vàng lá ngọc xuống trần Bác trao
Chức quyền đâu nghĩ thấp cao
Chỉ mong hoàn tất công lao Tòa Trời
Đó là ý Bác tạo khơi
Đó là ý Đảng - ý Trời - ý Dân
Đó là thành quả đức nhân
Đó là dòng sữa vô ngần Mẹ Âu
Trần gian nơi kính lễ cầu
Tâm Linh bác ái đứng đầu Trời Thiên.
Đó ngày hẹn ước hiên viên
Tòa Trời Pháp Phật trao quyền trần gian
Ngọ Nhâm ngả ván quét càn
Dưới ngòi Bút sắc đánh tan giặc thù
Còn lại chuyển đổi tâm tu
Tâm tư thoải mái không trù oán chi.
Chuẩn bị đổi hội giao trì
Niết đài luật siết quân khi Nhâm này
Vô lương gừng ớt ngậm cay
Tiểu nhân thất đức sảy xay xuống sàng.
Còn lại nhân tốt rõ ràng
Qui Thiên qui Pháp Đoàn Tràng tu gia
Qui Thiên Pháp Phật nhà nhà
Đó là lưu sử trường ca dược Trời
Đó là nguồn báu tạo khơi
Tu ngoan Pháp Phật cho đời trường lưu
Đoàn Tràng Tiên xuống dắt dìu
Đó dòng Thiên sử trường lưu vĩnh hằng.
Chuẩn bị tư thế làm bằng
Ngày nay Pháp xuống giảm tăng lịch trình
Ngày nay Bác xuống lời bình
Đó là Pháp Phật công trình Tòa cao
Đó là vất vả công lao
Ngày nay mới có sử trào tuốt gươm
Bao ngày nhân giống vườn ươm
Ngày nay sai quả cườm cườm hạt nhân
Ngày nay có Bút tùy thân
Thiên văn địa lý từ gần tới xa
Thiên văn là của Trời Ta
Dòng lưu Tiên Tổ hịch nhà ngàn năm.

       Đúng thật vậy!

      Khi nền Tâm Linh được hồi phục thì một lịch sử Thiên tài của nho văn cũng hồi phục. Một trọng đại 02 ngả ván bài, một dòng lưu trữ mà ngàn đời xưa để lại.

      Một nền văn hiến Văn Lang, một kho vàng Đại Việt mà ngàn đời niêm yết. Giờ đây đến ngày cần thiết mới được mở ra để hoàn tất cho một kỷ nguyên mới, một Nhâm Ngọ mới, gửi đến cái Đại Phúc Lộc cho toàn gia trên cõi sa bà hành tinh trái đất.

      Đó là những lịch trình 02 của kỷ niên Nhâm Ngọ. Đó là những lời bình của thế kỷ, của non nước trường xuân. Và ngày nay kho báu mới thực sự được lộ ra để khai mở dần dần những bầu Thiên thu Ngọc hạp, bầu cẩm nang quí giá của ba cõi chuyển về.
      Đó là một con đề kỷ cương được thông thương đường lối bằng Linh sắc ở ngàn cõi hư vô. Đó là cả một bộ hồ sơ, sơ đồ của Tòa Phật hiền Tích Lai gửi xuống. Để làm đẹp làm sang, để vẻ vang sông núi. Để lật sang trang sử mới cho quốc thới hoàn công - cho Tâm Linh đại thắng ra đời, gọi là nguồn vi quí tạo khơi của Tiên Tổ Hồng Bàng - do Bác là Chủ Tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo hay gọi là người chỉ huy. Vậy thì:

Âm có lái trần thì dân mới an, nước mới thịnh.
Âm có lái trần mới quyết định toàn năng.

     Vậy để lấy gì làm bằng nhân chứng và ta đặt ra câu hỏi: Âm là ai? - chúng ta trả lời và chứng minh đầy đủ một lịch trình lời bình của đất nước và khi trả lời “Âm” là ai? Vậy: Âm là tất cả những Linh hồn hiển Thánh Anh Linh, là những danh nhân của dân tộc, mà hàng bao đời trước đã hy sinh cho đất nước, cho Tổ Quốc để giành lại được giang sơn gấm vóc ngày nay, giành lại nền độc lập cho dân tộc hiện tại của chúng ta.

     Vậy chúng ta đều phải kính cẩn tôn trọng các vị tiền bối Thần Thánh có công vì nghĩa lớn, vì nhân loại. Vậy thì là ai? Chúng ta là một người dân Việt Nam đã được sống và hưởng thụ những gì thì chúng ta đều phải biết do đâu, do ai đem lại quyền lợi cho dân tộc ngày nay. Mỗi chúng ta đều phải động não suy nghĩ và tự trả lời tự biết được đó là ai? Và do đâu? Có biết được cái nguồn cội Việt Hùng và thực hiện được lời đáp lại công ơn đó thì chúng ta mới xứng đáng là con cháu của nguồn cội.

     Vì ta sinh ra phải có Đất có Trời, có Ông Cha Tổ nghiệp, chân ta đạp Đất đầu ta đội Trời. Vậy thì Đất Trời là ai? Đã độ cho ta những gì? Để có được một cuộc sống bình yên. Để được hưởng thụ những gì trên cõi sa bà của một đời người. Vì thế Ta muốn nói rằng: Bất cứ ai, ai là một Thần Dân đều phải có Đất, có Trời, có nguồn gốc sinh sôi. Muốn được Trời phù Đất độ, muốn có lộc hộ thân, thì phải nghĩ đến nguồn cội, nghĩ đến Thần. Vì Thần là Thần Thông vô lượng, nên đã khuyên nhủ chúng ta rằng:
Những phép Thần Thông, những nguồn Tiên nước để bảo hộ nuôi dưỡng độ cho chúng ta đều do Linh hồn của những bậc Anh tài danh nhân, những vị anh hùng trên đất nước sa bà và gọi chung đó là một Tòa Phật Hiền Đức Lai bá chủ.

     Đã là bá chủ thì có đủ năng lượng Thần Thông cao siêu, thật siêu hình biến tướng, thật vô lượng vô biên, thật nhân hiền Đức Lai. Nên ta muốn giáo hóa cho muôn dân rằng: Khi một Tòa bá chủ Thần Thông hay gọi là Tâm Linh hồi phục, có nghĩa là đã ngả một ván bài Thiên Linh Trời Đất mà mắt thường ta đâu có nhìn được chỉ bằng dòng điện Âm, bằng phép Tòa tâm tối cao, tối mật mới nhận biết được việc này. Khi một Tòa bá chủ xuống đường để khởi tiền cho một kỷ niên đã được trang bị đầy đủ một năng lượng vô biên - Có nghĩa là văn võ song toàn. Đặc biệt là không phải dùng đến binh đao, súng đạn. Mà chỉ bằng dòng Thiên sử tồn lưu nằm trong kho báu bí mật của Trời Đất - “Tuốt gươm Thiên sử sáng trần” - Đã được lão luyện sắc xảo kỹ lưỡng, từ bao ngàn đời nay cho nổi ngãi - được kết quyện tồn tại gọi là một Kỷ Vật vô giá, vô lượng Thần Thông của Tòa Trời gửi về cõi sa bà - Hay còn gọi là một Bầu Dược Nam cứu thế. Vậy tất cả những Kỷ Vật Báu này được nằm trong biến Kinh Thiên nên ta mới gọi Kinh Thiên là Bác, Bác cũng là Kinh Thiên. Vì Bác Hồ là một Kỷ Vật Báu của Tòa Trời Thiên Địa ba cõi trở về. Nên Bác mới nói: Bác biến Bác thành Kinh Thiên, để cho có được đầy đủ Phép Tiên xuống cứu đời: Phép xuống mà cứu được đời - Thì ai hiểu đây? Và nhiều người cho là kỳ lạ huyền bí, mờ ảo. Nhưng không! Ta khuyên cho đời hạ giới chớ có lầm kẻo không hối kịp. Chính Kinh Thiên là Bác bởi Bác là một Hồn Thiêng Sông Núi. Bác là tất cả của Trời ta, cũng là tất cả của đời ta, của muôn lòng nhân thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau.

     Bác là niềm vui, niềm tự hào, niềm hạnh phúc cho nhân loại. Thì ai không gọi là Kỷ Vật Báu, ai không gọi là Cẩm Nang của Trời, mà ai không gọi là vi quí cho đời. Bác là nguồn tạo khơi, Bác là Mặt Trời, là vừng Đông chói lọi, Bác là một tấm gương Thần vô lượng, vô biên. Bác cũng là ánh trăng vàng ngày rằm tròn trĩnh tỏa sáng trong đêm, hay Bác cũng là một vì Sao Mai giữa Trời hành tinh, thì ai không gọi là Thiên Linh của Trời Đất.

     Vâng!

     Tất cả niềm hạnh phúc, niềm vinh quang, niềm tự hào của Việt Nam, của dân tộc của đại đồng thế giới là Bác.

     Nên vì thế: Chúng ta đã là một người công dân thì đều phải chôn chặt trong đáy lòng, làm đẹp trong tòa tâm mà giữ lấy và bảo vệ lấy cho chính mình. Nên Bác mới cảm động nói rằng: “Bác về với muôn dân Bác muốn gần dân, sát dân để cứu lấy dân, trao nhân, trao quả, trao cả tấm lòng - có làm được xong Bác nay hết hận”. Vậy thì chúng ta phải phân lọc, đừng lầm, đừng lẫn mà đừng để mang hận cho lòng mình và cho Bác.

     Bác là cả một Đế Đình, Bác là cả một công trình của thế kỷ hôm qua, ngày nay và mãi mãi mai sau. Mỗi khi Bác tỏ bày, lòng này đau như cắt vì Bác nói đây nhưng Bác còn chờ ở lòng muôn dân đó. Bác có giỏi nhưng Bác vẫn dựa vào dân, Bác có giúp, Bác vẫn phải cám ơn dân, vì dân giúp Bác làm hoàn thành nhiệm vụ.

     Bác mong cho đủ xóa cũ lạc hậu xây mới văn minh, đó là công trình Bác muốn.

     Vậy cuốn Kinh Thiên của thế kỷ này đã trình bày hoàn hảo của một Đại Pháp Tâm Linh xuống đời, để tạo khơi để vi quí thấu lý đạt tình, công minh chính trực người thực việc thực không còn mơ tưởng mờ ảo hay gọi là viễn tưởng xa xôi. Và hiện tại Kinh Thiên là một lòng nôi ủ ấp của thế kỷ, là một Đại Pháp của nhân loại để tu gia (tu tại nhà).

     Vậy Bác thiết tha kêu gọi tâm vàng điện ngọc là Tòa tối cao. Thế kỷ mới đâu phải dùng gươm đao, súng đạn mà vẫn hoàn công - mà còn hàn được bao vết rạn rỉ, dò - còn do năng lượng vô biên bằng phép hiền Tiên Đế - đó là bao gồm tổng thể để Ngọ Nhâm thế kỷ ra đời bằng Tâm Linh đứng đầu chỉ đạo.

     Lấy tâm làm gốc, lấy nhân làm mốc, tự đôn đốc lòng mình. Cùng xây dựng Công Trình cho mình và cho đất nước tương lai mãi mãi về sau - truyền đời thế hệ nối tiếp - cho đất nước đổi màu cùng nhau đi lên con đường hạnh phúc vững bền của tương lai. Đó là phép tài, phép Ngài chỉ đạo. Đó là Thần Thông vũ bão - là công luyện lão của Thần, của hồn thiêng sông núi. Chúng ta muốn có may xóa rủi thì ai ai đều phải nghe lời Bác - Thực hiện lời Bác mới được hoàn hảo như ý muốn của chính mình. Đó là thuận ý hợp tình công minh sáng tỏ, chí công vô tư, thái thư tâm địa.

     * Sau đây cho Bác gửi một đoạn trích ngắn của lịch trình 02 của một Thiên Tài Bảo Quốc - Một ngọn đuốc ngọn đăng của thế kỷ - Một nhà thi sĩ nho văn - một hiệp sĩ đứng đầu Thiên văn Địa lý vô lượng Thần Thông - Đã kêu gọi bốn phương tám hướng - Kêu gọi cả ba cấp Thiên, Âm, Dương đồng nhất để giáng nơi Linh sắc - giáng nơi Tòa Trời tin tưởng - giáng nơi Bác đã tin cậy - giáng nơi trái tim vàng thanh cao trung trực - Đã có một chí khí đội đá vá Trời cứu đời, cứu nước - Từng bước Giáng Linh, từng bước lịch trình, lời bình sông núi. Đó là khởi tiền của Tâm Linh - Kêu gọi các cấp các ngành hãy tập trung cao độ xuống cứu trần gian.

Đó là lời giáng của nhà nho sĩ hào kiệt:
Lý Thái Tông - Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo.

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top