CẦU AN ẤT DẬU
PHẦN NIỆM KINH
------*****------

Hôm nay ngày lễ dâng sao
Ba Tòa Trời mở cổng trào đón dân
Tòa Thiên mở cửa cứu bần
Kho bạc mở két tiền trần tung ra
Linh từ Địa võng Thiên La
Tiếp sóng theo lệnh Thánh Cha truyền về
Xóa đời mạt kiếp cõi mê
Lẻ năm phương án chủ đề cứu nguy
Ông Trời gọi gấp dân qui
Ai ai tự sám nên quì chính tâm
Tự ta sai sửa - Xóa lầm mê man
Tự tu Trời xóa nợ nan
Khai Long cấy thiện mạch hàn - Ác nguy.

Thế kỷ 21 dân qui
Tại gia sang sửa - Nơi quì là Tổ Tiên
Thành Hoàng Thổ Địa giao biên
Xóa đời mạt kiếp tất nhiên huy hoàng.
Trời nay trao cả phiến vàng
Đó là vô lượng Đoàn Tràng phép cao
Bước sang nguyên kỷ tâm giao
Sắc lệnh ban mới - Luồng Trời giảng dân
Đây là nghĩa lớn Trời phân
Trao duyên quả phúc Trời phần đó thôi
Dựng lên chính nghĩa Đảng tôi
Xóa hết cái giả - Chỉ ngồi ăn không.
Thế kỷ 21 quyền Ông
Phép cao truyền xuống Thần Thông cứu đời
Sắc không vô lượng của Trời
Nam Thiên nhất đệ tạo thời bước ra
Xuống Trời con của Thánh Cha
Gửi vàng yểm sắc nhà nhà cùng qui
Thế thời chuyển đổi phép uy
Ác nhân suy sụp phải quì lạy van.

Hôm nay dâng lễ Cầu An
Lọc thật bỏ giả tà gian phải lùi
Điềm Trời gieo xuống khiển xui
Cầu trong Ất Dậu niềm vui muôn nhà
Chuyện Trời gần lắm không xa
Ánh hào le lói bước ra Linh Trời
Anh hùng tạo bởi thế thời
Cũng là quyết định của Trời Nam Thiên.

Hôm nay gửi cả Bút nghiên
Gửi muôn thiên hạ mọi miền gần xa
Lộc Thiên gửi cả muôn nhà
Gửi lời khuyến cáo thiết tha ngày này.
Báo điềm có sự đổi thay
Ai cầu mới biết - Cơ may sẽ về
Trời Bác quyết tử lời thề
Đón năm Ất Dậu phép về luật ban
Không xây mà nhốt phạm can
Vừa khai vừa mở vừa hàn mạch Long
Có tâm đạo hưởng nguồn trong
Vô tâm không đạo ngục còng tứ chi.
Ai giỏi thì chống Trời đi
Nếu ai thách thức ra thi cùng Trời
Lòng Âm liên tiếp điện mời
Về nơi qui Đạo luật Trời mới ban
Con đường Cách mạng gian nan
Tự ta tu đức giải oan chính mình
Con đường Cách mạng quang vinh
Sắc luật ban xuống - Có Linh tỏ tường
Toàn dân, toàn Đảng dựa nương
Tâm Linh kỷ mới đề cương hoàn cầu
Việt Nam gương nguyệt Rồng chầu
Bốn phương tám hướng lệnh hầu hào quang
Việt Nam dân chủ vẻ vang
Gieo nhân đắc quả nhập vàng kỷ nguyên
Hôm nay Trời Phật ký duyên
Quả nhân phúc đến bí huyền tại gia
Lời Trời kêu gọi thiết tha
Luật Trời phép nước Tu Gia phát hành
Cầu duyên cầu lộc công thành
Cầu tài, cầu phúc, công danh đến nhà
Đức nhân ăn ở thật thà
Nhất y tâm Đạo là cha quỉ đời
Ngày nay phép nước luật Trời
Cầu An độ phúc - Thế thời hộ duyên.

Con la vô A Di Đà Phật
Cầu nay tâm nguyện ngấm vào
Một lòng niệm Đức Thiên cao
Trời nay vén mở cổng trào cứu ân
Cam lồ nước Mẹ sông Ngân
Vẩy xuống trần giới cứu dân sa bà
Dược Trời trao xuống nhà nhà
Thuốc nam của Mẹ diệt tà chống tham
Mẹ sinh nòi giống Việt Nam
Trứng Rồng nảy nở Long Tam khắp miền
Ngày nay con Lạc cháu Tiên
Sinh linh nòi giống khắp miền quả nhân.

Mẹ ơi! Từ dải sông Ngân
Cam lồ Mẹ vẩy nước Thần trần gian
Mẹ ơi! Đời Mẹ gian nan
Tìm đâu thiếu đói sẻ san mang về
Mẹ Cha cắt máu lời thề
Nguyện xuống hạ giới nguyện lòng Như Lai
Cha Trời định việc cắt sai
Mẹ Địa thấm mát ai ai nhân hòa.
Ngọc Cha soi sáng thực thà
Tiếng ru lòng Mẹ thiết tha ngày này
Gọi người mộ đạo chung tay
Mong sao trần giới đổi thay từng giờ
Âm Dương Thiên Địa dựng cờ
Thình lình giây phút bất ngờ ai hay
Ai ơi muôn sự đổi thay
Cũng do Trời Đất đặt bày hoàn công
Ai ơi cứ đứng mà trông
Thiên Địa nổi gió quyền Ông, quyền Bà
Khuyên ai đừng ngỡ Trời xa
Mà Trời Thiên Địa chính đà tức tâm
Trời cao lực hút thẳng Âm
“Niu Tơn” định luật chính nhân hài hòa
Có Thiên có Địa trao quà
Thì tâm mát mẻ nhân hòa yên vui
Điềm Trời sắp đặt khiển xui
Tâm nhân hòa thuận Trời vui Đất phù.

Cha Trời Mẹ Địa phát thu
Từ thuở thơ ấu lời ru ấm lòng
Lời Cha tiếng Mẹ cùng mong
Con Rồng cháu Lạc thuận dòng A Nam
Chứ đâu mang giống nòi tham
Chứ đâu mang những việc làm vô tâm
Cho nên sắc lệnh tham thâm
Chiểu âm phát sóng nhập tâm nhân hòa
Thế nào? Định nghĩa Long Hoa
Âm Dương đồng nhất hài hòa cháu con
Ba cõi đồng nhất sắc son
Đồng bằng xuôi ngược núi non một nhà
Lắng nghe lời dặn Mẹ Cha
Người Nam gốc Việt hài hòa quý nhau
Cha Mẹ dặn gấp mau mau
Con Rồng cháu Lạc đừng tranh giàu nghèo
Ai tranh là chính tà theo
Chứ cùng Cha Mẹ giàu nghèo làm chi
Chớ đừng phân biệt ta mi
Mẹ đau đớn Mẫu Bạch Y không về
Ai ơi son sắc lời thề
Có Cha có Mẹ vỗ về bảo ban
Có Trời có Đất bảo an
Chớ đừng lơ đãng quét càn gió bay
Vì nay Trời Đất đổi thay
Quan tham xuống cấp - Dân cày tôn vinh
Có Trời có Đất khai minh
Có nhân có Thánh có Linh Phật Trời.
Ai ơi am hiểu thế thời
Thì mới bảo hộ cho đời tự do
Lộc Trời còn tích đầy kho
Ai tu đắc đạo Trời cho chứng lòng
Cầu vồng năm sắc khai phong
Bắc qua Âm ngục vắn cong đợi chờ
Khuyên ai xa lánh nhuốc nhơ
Không tham - Không lụy - Không mờ ám tâm
Khuyên ai xa lánh lỗi lầm
Cầu vồng bắc sẵn mà thâm họa về
Tránh xa nhơ bẩn mẩn mê
Nếu trót lấm rửa lệch kê cho bằng.

Chớ đừng đùa với điện năng
Âm Dương bấm nút lằng nhằng đen thui
Thiên Lôi Ngài sẵn dùi cui
Ván săng đợi đó nếm mùi Địa Âm
Mong ai luôn sửa lòng tâm
Đừng đùa với lửa điện Âm cháy lòng
Chớ đừng quanh quéo lòng vòng
Khóa Âm ngục tối vào tròng dễ chơi
Muốn nằm quạt mát nghỉ ngơi
Hay muốn mãn hạn hết đời Trời lo
Sắc lệnh Trời Đất phải to
Nếu chống đâu được tự do cuộc đời.

Con la vô A Di Đà Phật
Cầu An ngấm nghiệm Linh Trời
A Nam Đại Việt sáng ngời Long Tam
Linh Tâm Trời Đất hội đàm
Linh Trời báo điểm Việt Nam phát hành.

Chuông Trời báo điểm sang canh
Tương lai tươi sáng điềm lành về dân
Pháp Trời ta phải trọng trân
Có Ngài tư vấn lòng Thần xét soi.

Cầu An bút phép sắc ngòi
Trái tròn địa lý quản coi khắp vùng
Sinh nhân sinh quả anh hùng
Tu gia chính cảnh - Ta cùng tôn vinh.

Dâng cờ thờ ảnh Chí Minh
Cúi đầu tụng niệm Thánh Linh Bác Hồ
Việt Nam Pháp Phật la vô
Việt Nam độc lập Cụ Hồ muôn năm.

Sắc lệnh Cầu An
Nguyện y lòng của Tòa Bảo Tháp
Hoàng Thiên Long


 


Bác Hồ là của muôn nhà
Bác Hồ là của lòng ta muôn người
*
*    *
Kế đời Tiên Tổ Hồng Bàng
Hóa thân định kiếp rõ ràng ngày nay
Hóa thân định kiếp xuống thay
Mở ra thời thế Dân cày truyền tin
Thiên văn địa lý bản in
*
*    *

 

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top