CẦU AN ẤT DẬU

PHẦN NIỆM KINH

 ****

        Hôm nay ngày lễ dâng sao

 Ba tòa Trời mở cổng trào đón dân

         Tòa Thiên mở cửa cứu bần

 Kho bạc mở két tiền trần tung ra

         Linh từ địa võng Thiên La

 Tiếp sóng theo lệnh Thánh Cha truyền về

         Xóa đời mạt kiếp cõi mê

 Lẻ năm phương án chủ đề cứu nguy

         Ông Trời gọi gấp dân qui

 Ai ai tự xám nên quì chính tâm

 Tự ta sai sửa - xóa lầm mê man

         Tự tu Trời xóa nợ nan

 Khai long cấy thiện mạch hàn - Ác nguy.

         Thế kỷ 21 dân qui

 Tại gia sang sửa - nơi quì là Tổ Tiên

         Thành Hoàng Thổ Địa giao biên

 Xóa đời mạt kiếp tất nhiên huy hoàng.

         Trời nay trao cả phiến vàng

 Đó là vô lượng Đoàn Tràng phép cao

         Bước sang nguyên kỷ tâm giao

 Sắc lệnh ban mới - luồng Trời giảng dân

         Đây là nghĩa lớn Trời phân

 Trao duyên quả phúc Trời phần đó thôi

         Dựng lên chính nghĩa Đảng tôi

 Xóa hết cái giả - chỉ ngồi ăn không

         Thế kỷ 21 quyền Ông

 Phép cao truyền xuống Thần Thông cứu đời

         Sắc không vô lượng của Trời

 Nam Thiên nhất đệ tạo thời bước ra

         Xuống Trời con của Thánh Cha

 Gửi vàng yểm sắc nhà nhà cùng quy

         Thế thời chuyển đổi phép uy

 Ác nhân suy sụp phải quì lạy van

 

        Hôm nay dâng lễ Cầu An

 Lọc thật bỏ giả tà gian phải lùi

         Điềm Trời gieo xuống khiển xui

 Cầu trong Ất Dậu niềm vui muôn nhà

         Chuyện Trời gần lắm không xa

 Ánh hào le lói bước ra Linh Trời

         Anh hùng tạo bởi thế thời

 Cũng là quyết định của Trời Nam Thiên.

 

        Hôm nay gửi cả bút nghiên

 Gửi muôn thiên hạ mọi miền gần xa

         Lộc Thiên gửi cả muôn nhà

 Gửi lời khuyến cáo thiết tha ngày này.

         Báo điềm có sự đổi thay

 Ai cầu mới biết - Cơ may sẽ về

         Trời Bác quyết tử lời thề

 Đón năm Ất Dậu phép về luật ban

         Không xây mà nhốt phạm can

 Vừa khai vừa mở vừa hàn mạch long

         Có tâm đạo hưởng nguồn trong

 Vô tâm không đạo ngục còng tứ chi

         Ai giỏi thì chống Trời đi

 Nếu ai thách thức ra thi cùng Trời

         Lòng Âm liên tiếp điện mời

 Về nơi quy đạo luật Trời mới ban

         Con đường Cách mạng gian nan

 Tự ta tu đức giải oan chính mình

         Con đường Cách mạng quang vinh

 Sắc luật ban xuống - Có Linh tỏ tường

         Toàn dân, toàn Đảng dựa nương

 Tâm Linh kỷ mới đề cương hoàn cầu

         Việt Nam gương nguyệt Rồng chầu

 Bốn phương tám hướng lệnh hầu hào quang

         Việt Nam dân chủ vẻ vang

 Gieo nhân đắc quả nhập vàng kỷ nguyên

         Hôm nay Trời Phật ký duyên

 Quả nhân phúc đến bí huyền tại gia

         Lời Trời kêu gọi thiết tha

 Luật Trời phép nước Tu Gia phát hành

         Cầu duyên cầu lộc công thành

 Cầu tài, cầu phúc, công danh đến nhà

         Đức nhân ăn ở thật thà

 Nhất y tâm đạo là Cha quỷ đời

         Ngày nay phép nước luật Trời

 Cầu an độ phúc - thế thời hộ duyên

 

        Con la vô A Di Đà Phật

 Cầu nay tâm nguyện ngấm vào

         Một lòng niệm đức Thiên cao

 Trời nay vén mở cổng trào cứu ân

         Cam lồ nước Mẹ sông ngân

 Vẩy xuống trần giới cứu dân sa bà

         Dược Trời trao xuống nhà nhà

 Thuốc nam của Mẹ diệt tà chống tham

         Mẹ sinh nòi giống Việt Nam

 Trứng Rồng nảy nở Long tam khắp miền

         Ngày nay con Lạc cháu Tiên

 Sinh linh nòi giống khắp miền quả nhân.

 

        Mẹ ơi! Từ giải Sông Ngân

 Cam lồ Mẹ vẩy nước Thần trần gian

         Mẹ ơi! Đời Mẹ gian nan

 Tìm đâu thiếu đói sẻ san mang về

         Mẹ Cha cắt máu lời thề

 Nguyện xuống hạ giới nguyện lòng Như Lai

         Cha Trời định việc cắt sai

 Mẹ Địa thấm mát ai ai nhân hòa.

         Ngọc Cha soi sáng thực thà

 Tiếng ru lòng Mẹ thiết tha ngày này

         Gọi người mộ đạo chung tay

 Mong sao Trần giới đổi thay từng giờ

         Âm Dương Thiên Địa dựng cờ

 Thình lình giây phút bất ngờ ai hay

         Ai ơi muôn sự đổi thay

 Cũng do Trời Đất đặt bày hoàn công

         Ai ơi cứ đứng mà trông

 Thiên Địa nổi gió quyền Ông, quyền Bà

         Khuyên ai đừng ngỡ Trời xa

 Mà Trời Thiên Địa chính đà tức tâm

         Trời cao lực hút thẳng Âm

 “Niu Tơn” định luật chính nhân hài hòa

         Có Thiên có Địa trao quà

 Thì tâm mát mẻ nhân hòa yên vui

         Điềm Trời sắp đặt khiển xui

 Tâm nhân hòa thuận Trời vui Đất phù

         Cha Trời Mẹ Địa phát thu

 Từ thuở thơ ấu lời ru ấm lòng

         Lời Cha tiếng Mẹ cùng mong

 Con Rồng cháu Lạc thuận dòng A Nam

         Chứ đâu mang giống nòi tham

 Chứ đâu mang những việc làm vô tâm

         Cho nên sắc lệnh tham thâm

 Chiểu Âm phát sóng nhập tâm nhân hòa

        Thế nào? Định nghĩa Long Hoa

 Âm dương đồng nhất hài hòa cháu con

         Ba cõi đồng nhất sắc son

 Đồng bằng xuôi ngược núi non một nhà

         Lắng nghe lời dặn Mẹ Cha

 Người Nam gốc Việt hài hòa quý nhau

         Cha Mẹ dặn gấp mau mau

 Con Rồng cháu Lạc đừng tranh giàu nghèo

         Ai tranh là chính tà theo

 Chứ cùng Cha Mẹ giàu nghèo làm chi

         Chớ đừng phân biệt ta mi

 Mẹ đau đớn Mẫu Bạch Y không về

         Ai ơi son sắc lời thề

 Có Cha có Mẹ vỗ về bảo ban

         Có Trời có Đất bảo an

 Chớ đừng lơ đãng quét càn gió bay

         Vì nay Trời Đất đổi thay

 Quan tham xuống cấp - Dân cày tôn vinh

         Có Trời có Đất khai minh

 Có nhân có Thánh có Linh Phật Trời

         Ai ơi am hiểu thế thời

 Thì mới bảo hộ cho đời tự do

         Lộc Trời còn tích đầy kho

 Ai tu đắc đạo Trời cho chứng lòng

         Cầu vồng năm sắc khai phong

 Bắc qua Âm ngục vắn cong đợi chờ

         Khuyên ai xa lánh nhuốc nhơ

 Không tham không lụy không mờ ám tâm

         Khuyên ai xa lánh lỗi lầm

 Cầu vồng bắc sẵn mà thâm họa về

         Tránh xa nhơ bẩn mẩn mê

 Nếu chót lấm rửa lệch kê cho bằng.

 

         Chớ đừng đùa với điện năng

 Âm Dương bấm nút lằng nhằng đen thui

         Thiên Lôi Ngài sẵn lùi cui

 Ván săng đợi đó nếm mùi Địa Âm

         Mong ai luôn sửa lòng tâm

 Đừng đùa với lửa điện Âm cháy lòng

         Chớ đừng quanh quéo lòng vòng

 Khóa Âm ngục tối vào tròng dễ chơi

         Muốn nằm quạt mát nghỉ ngơi

 Hay muốn mãn hạn hết đời Trời lo

         Sắc lệnh Trời Đất phải to

 Nếu chống đâu được tự do cuộc đời

 

        Con la vô A Di Đà Phật

         Cầu An ngấm nghiệm Linh Trời

 A Nam Đại Việt sáng ngời Long Tam

         Linh tâm Trời Đất hội đàm

 Linh Trời báo điểm Việt Nam phát hành

 

        Chuông Trời báo điểm sang canh

 Tương lai tươi sáng điềm lành về dân

         Pháp Trời Ta phải trọng trân

 Có Ngài tư vấn lòng Thần xét soi

 

        Cầu An bút phép sắc ngòi

 Trái tròn địa lý quản coi khắp vùng

         Sinh nhân sinh quả anh hùng

 Tu gia chính cảnh - Ta cùng tôn vinh

 

        Dâng cờ thờ ảnh Chí Minh

 Cúi đầu tụng niệm Thánh Linh Bác Hồ

         Việt NamPháp Phật la vô

 Việt Nam độc lập Cụ Hồ muôn năm.

 

 Sắc lệnh cầu an

 Nguyện y lòng của Tòa Bảo Tháp

 HOÀNG THIÊN LONG

 

 

 

       Bác Hồ là của muôn nhà

 Bác Hồ là của lòng ta muôn người

 
                     *

                      *         *

 

        Kế đời Tiên Tổ Hồng Bàng

 Hóa thân định kiếp rõ ràng ngày nay

        Hóa thân định kiếp xuống thay

 Mở ra thời thế dân cày truyền tin

        Thiên văn địa lý bản in

 

                                         *

                     *          *

 

 

 

Scroll to top