ĐẠI PHÁP - ĐOÀN TRÀNG
TU GIA
------*****------

Chính là một kỷ nguyên - Đi đến tận muôn nhà
Vậy!
Đoàn Tràng Đại Pháp là Hoa
Non sông đất nước thái hòa trường niên.
Tâm người - Đỉnh ngọn Thiên Tiên
Tâm người cao thượng - Không tiền nào mua
Thời nào thế ấy xuất Vua
Thiên nhiên hòa thuận bốn mùa tâm vui.
Thiện về ác ắt phải lui
Năm nay điềm ứng chó thui Tuất về
Thiên nhiên xoay đảo bộn bề
Có độc giải độc thuận bề cho dân
Kinh Thiên cứu cấp nhỡ nhần
Cầu An nâng cấp tinh thần - Là chính thuốc thang.
Vận về tình đẹp ý sang
Cầu An Bính Tuất - Cẩm nang hoa Trời
Tâm vàng gửi khắp muôn nơi
Bạch Y cấp thuốc cho đời bình an
Thuốc Trời mang xuống sẻ san
Cứu nguy cấp bách nợ nan giải cùng
Bính Tuất bão lửa mịt mùng
Khuyên ai lưu ý - Tìm dùng Kinh Thiên.
Gửi lời nhuận Bút chép biên
Một Trời Nam Việt Tiên hiền Phật Linh
Phép hiền là của Chí Minh
Muôn dân nhận lấy lời bình - Rộng nhân
Thực đời nghĩa lớn Trời phân
Khát vọng mong muốn muôn dân an lành
Một Tòa Pháp lý đầu ngành
Một cây Đại Pháp tỏa cành che dân
Một Tòa Đại Pháp cán cân
Thay cho vũ khí tối tân chống thù.
Tòa sen Hương Tích công phu
Phục hưng hồi tái phục thù nổi Âm
Hiện về cứu gấp nguy lâm
Trần gian phân định - Kẻo nhầm khốn thay
Tu gia chấn chỉnh cấp ngay
Tách Trời nẻ đá - Có Thầy độ bên
Tu gia chính quả vững bền
Tổ Tiên phù trợ mới nên cuộc đời.
Mở đầu giới thiệu đôi lời
Bính Tuất có ứng xuất lời Tiên Tri
Xuống văn tiếp ứng - Bất di dịch Trời
Đã cho ứng khẩu phát lời
Báo điềm nhân quả muôn nơi bộn bề
Dung nham núi lửa tràn trề
Ai muốn tham khảo thì về nơi đây
Người trần đội bóng Trời mây
Ứng Linh sinh kiệt vững cây Bút Thần.
Vua Nam nhất đệ giáng trần
Tiếp tế thơ vần cứu độ trần ba
Vua Nam nhất đệ Chúa Ba
Chùa Hương Tích Phật Di Đà - Quan Âm
Chữ vàng lóng lánh trao tâm
Vàng tôi kỹ luyện nổi Âm Ngọc Trời
Chúa Ba run rủi ra lời
Người trần cung mệnh nổi thời khai tâm.
Ai về Bài Hạ thôn Lâm
Hồng Quang báo ứng nổi Thần thủ khoa
Nếu ai hỏi chuyện Ứng Hòa
Hà Tây nổi phát thủ khoa - Đứng đầu
Dốc Bồ đừng rẽ Chợ Dầu
Thẳng đường quốc lộ đầu cầu - Bến xe
Âm phần kết phát lắng nghe
Hội đồng Hương Tích chở che kết phù
Bao ngày luyện khổ công phu
Ngày nay phân biệt nghĩa tu chính đường.
Tin Trời cập nhật cho lường
Báo xa báo rộng phố phường nông thôn
Xưa kia chìm ẩn ngọc chôn
Đổi thay thời thế phục tôn luân hồi
Sinh cây ắt phải sinh chồi
Có núi có đồi phải có suối sông.
Có Điền có Đất có nhà nông
Có Thần nhân thế có Bao Công
Có Nam có Bắc có Tây Đông
Sinh nhân nhờ quả ơn người trồng
Sinh đất Việt Nam có Tiên Rồng
Định luật ngày nay hỏi ai trồng?
Lơ đãng - Ra tay Trời cướp không
Có phải thiên nhiên - Đại quyền Ông.
Có phải Việt Nam hồn Tổ Tông
Kết tụ xưng danh với đại đồng
Tự hào Tiên Tổ - Thánh Phật - Rồng
Giao kết phùng tương đến mặn nồng
Báo trước luật Thiên đã định trồng
Đón chữ - Trạng Thiên có từ không
Phép tắc luật ra có từ công
Vậy nên quyết định - Vẫn quyền Ông.
Bính Tuất - chó thui lửa xém hồng
Lửa dí cháy khô bén rơm đồng
Báo trước - Do Trời tỏa phép công
Ai tin - Không hiểu - Đứng mà trông!
Chuyện thật ai hay - Chẳng thổi phồng
Ai người chung gánh ắt hưởng công
Ai người hướng thiện Tổ Tông cấp phù
Linh đi qui thiện chu du
Ngày mai Cách mạng trả bù công lao.
Bính Tuất chuyển đổi bàn giao
Đỉnh Trời đáy Đất tự hào hoàn công
Tâm Linh nổi ngãi Tiên Rồng
Đứng ra qui thiện đại đồng - Bình an.
Vâng!
Đây chính là một cuộc Cách mạng tinh thần -
Một cuộc Cách mạng lòng dân muôn người
Mong sao cho non sông đất nước vui cười
Đó là một cuộc Cách mạng qui cải cho
tâm người hướng chung.
Vì lòng dân - Cách mạng nấu nung
Cho nên vì thế xuất anh hùng khai quang
Tàu ngầm Bạch Y vẫn chuyển thuốc đầy khoang
Dấu còn in nét đậm nơi Thánh Hoàng chỉ huy.
Thế Tôn chỉ đạo dân quì
Ngài Đức Tôn Di Lặc dạy qui thiện dòng
Hãy nhìn vào đáy nước nguồn trong
Hãy soi dòng chảy trong lòng đất sâu

Lắng nghe Phật dạy từng câu
Để biết vất vả của Người hầu lệnh trên
Sắc trai Thiên Địa được kề bên
Cầm luật Trái Đất - Vậy độ bền bao nhiêu?
Đạo màu ngấm phép cao siêu
Hóa vai sức mạnh Triển Chiêu thời này
Bao nhiêu Trời gửi nơi Thầy
Là nơi tin tưởng binh bày kế mưu.
Gửi dòng sử sách trường lưu
Một kho Vật Báu dắt dìu cứu dân
Một thang thuốc bổ vô ngần
Một lòng cao đạo trí Thần mở ra
Một Trời vô lượng hải hà
Một kho sử sách mở ra chống thù
Một người Cách mạng công phu
Bảo Vật Linh Tố - Phục thù đứng lên
Một kho Vật Báu vững bền
Một thanh Bảo Kiếm làm nên thời này.
Bất ngờ chữ đổi chữ thay
Giật mình cũng thấy đắng cay muôn phần
Quan sai lo liệu do Thần
Vì Đức Thánh Trần đã rải dàn quân
Có người cao đạo gian truân
Đã từng qua mấy mùa xuân phục hồn
Di Đà hay Đức Thế Tôn
Chinh phục Linh Hồn sống dậy ngàn năm.

     Mà ngày nay đã phục hồi trải qua bao nhiêu gian nan vất vả mới có nổi ứng Linh - Chính là sự vận mình của Trái Đất - Nên Trạng Trình lại về tâm sự - thở than cho cái nhân gian đày đọa cảnh vô lý và kêu gọi Cách mạng lòng dân hãy đứng lên - quyết phục thù để khôi phục lại nền văn hóa tồn lưu của Ngài. Nay đã để lại những tinh hoa của thế giới tự nhiên của duy vật và duy tâm:

Nam Thiên Bút sử sắc ngòi
Sơ đồ hảo hán tìm tòi nghĩa ân
Sơ đồ hiện cả Thánh Nhân
Đó là vô lượng lộc phần về sau
Kỳ này tách biệt vàng thau
Cho nên kêu gọi mau mau qui về
Tìm nơi bến nước Đục Khê
Nam Thiên Bồ Tát quyền thề Nhất Linh
Tìm nơi sử sách Chí Minh
Mang đi phân tán ban vinh cho đời
Công việc hoàn tất bởi Trời
Cũng là ban phúc cho đời tương lai.
Sáng trong màu Phật đừng phai
Không màu không sắc đua tài vứt đi
Nếu không cầu Mẫu Thần Y
Thuốc Thần Mẫu nhỏ bệnh thì sao tan?
Nếu không có phép Phật ban
Thì đâu hòa thuận chứa chan cõi lòng
Nếu mà sắc Thánh chẳng phong
Thì oai cũng hết thong dong chẳng còn.
Nếu tu quả phúc muốn tròn
Lửa vàng thử sức gian nan thử người
Muốn vui hạnh đạo tiếng cười
Hãy nghe Phật dạy làm người đoan trang.
Nếu ai muốn đẹp muốn sang
Hãy về xin phép - Đoàn Tràng tu gia.
Vì ai cũng có mẹ cha
Ai chẳng có cửa có nhà của riêng
Ai chẳng có Tổ có Tiên
Đời người ai cũng muốn yên phận lành
Tinh thần cũng muốn thanh danh
Chứ ai lại muốn quở hành làm chi
Ai muốn khổ ải làm gì?
Cho nên vì thế phải thì đổi thay
Mới có mưu kế đặt bày
Mới có xuống trước dựng Thầy cứu ân
Thầy nay là chính Long Thần
Thánh nhân hóa định giáng trần kỷ nguyên
Nhập Thần biến tướng chuyên viên
Nổi Linh áp sóng Giao Liên Đất Trời.
Giao Liên cho cả thế thời
Hay gọi sứ giả xuống chơi dạo thiền
Phúc duyên mang cả Thánh hiền
Nhập Linh ký chọn nơi Điền là đây
Nữ Hoàng gửi cả Bút cây
Hoàng Thiên Long giáng gửi Thầy đức tâm
Ứng Linh siêu bậc nổi Âm
Người trần cung mệnh trực khâm hầu Tòa
Thế kỷ giáng Bút Long Hoa
Giáng bao Tiên phép hài hòa Âm Dương
Giáng lời chấp bút kỷ cương
Hồn nơi chốn Tổ Hùng Vương nổi Thần
Lời Hồn sa thải phù vân
Vọng xa sông núi nơi Thần Đại Quang
Ký Linh gửi chốn Thành Hoàng
Ngọc soi lóng lánh kho vàng đồng tâm
Vàng Thần qua lửa kỹ ngâm
Từ không thành có vàng Âm nổi Thần
Thơ Thiên Trạng chắp nghĩa vần
Có phải tư vấn giáng trần Hồn thiêng
Chữ thiêng - Không phục vụ riêng
Vì chung nhân loại - Chữ thiêng bảo tồn. 

Gia phong trọn vẹn Linh Hồn
Thờ Cờ dâng ảnh bùa chôn chặt lòng
Hình Bác là bức bình phong
Chở che nhân loại - Thuận dòng yên vui
Đâu dâng Hồn Nước quỉ lùi
Khắc sâu tâm trí ác lui lúc nào
Bác ơi! Bóng Bác Tòa cao
Nhân danh vĩ đại tự hào lòng dân
Bác ơi! Chính Bác vị Thần
Tố Linh Tố Bảo lòng dân nhân loài
Bác là ngô sắn đậu khoai
Hỏi cả nhân loại có ai không dùng?
Bác là Vật Báu của chung
Rồi muôn thế hệ phải dùng - Tương lai
Vâng đúng thế!
Muôn thế hệ sẽ phải hướng theo ngọn cờ độc lập
Ý nguyện tự do - Ấm no hạnh phúc
Vậy nên Linh ứng lòng ta thôi thúc hướng về
Con đường chân chính -
Chính tâm - Chính giác - Chính đạo làm người
Thế có phải là Trời hay Đời cùng chung ý tưởng -

Cùng hướng về Đạo lý nhất tôn, bảo tồn nòi giống
Hướng về huyết thống gia phong
Ta cùng con cháu Lạc Hồng
Xứng danh xứng địa ấm nồng lời thơ.
Xưa kia Hương Tích rừng mơ
Ngày nay Hương Tích dựng cờ Tâm Linh
Đoan trang tâm hội khai minh
Mở ra sáng cực lời bình núi sông
Trời cao Đất thấp mênh mông
Thoảng bay hương nội gió lồng Tích Sơn.
Cúi đầu công Bác con ơn
Tích cao như núi Thái Sơn hiền hòa
Nơi đây chính hội Long Hoa
Dược nam thuốc bắc từng toa vận về
Nơi đây bến nước Đục Khê
Dấu son triện chuẩn dòng phê chữ Trời
Không dây truyền điện phát lời
Cao sang chính thực Ông Trời trao duyên
Chữ Trời nổi Trạng còn nguyên
Thu Linh bắt sóng, lục xuyên hoàn cầu
Cao sang truyền phép đạo màu
Văn Lang Đại Việt Rồng chầu Thần gương
Cho ta nhắn gửi Trung ương
Nơi đây hoàn tất kỷ cương Bác Hồ.
- Bác trao gửi cả sơ đồ
Bác trao Thần Bút sử tô Việt hồng
Nhận chữ trong gió thổi lồng
Đoan trang thu cực cánh đồng huyền Tiên
Lọc lời sang nghĩa chép biên
Tâm Linh khoa học ứng liền chắp thơ
Giờ đây là thực không mơ
Giờ đây chính thức không mờ lệch sai
Tâm Linh khoa học gửi cài
Có giỏi do trí Thiên khai tạo thành
Song song giữa học và hành
Ngày nay phương án được giành chiến công.
Ơn nhờ nơi phép Tổ Tông
Khai thông công đức - Miệng Rồng khai hoa
Thuốc Thần Y Dược chuyển toa
Đứng đầu cao vị thủ khoa ra trình.
Văn Thiên chữ nổi lời bình
Chính đây là bản tường trình kỷ niên
Kỷ niên có phép Tiên hiền
Ngấm sâu lòng đạo không tiền - Bệnh lui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Hỏa hoạn bệnh tật - Đẩy lùi - Tâm an
Bình thơ Bính Tuất chứa chan
Mang đi phong tỏa rộng lan cứu đời
Biết là muôn sự tại Trời
Nhưng nếu thành sự tại người cả thôi.
Bính Tuất xuất hỏa tôi vôi
Đoàn Tràng an vị lửa sôi - Dập liền
Ai cầu Kinh Pháp gặp hiền
Ai nguyện y Pháp gặp Tiên hoa Trời
Phép Trạng thơ nổi ứng lời
Cứu nhau thơ mới về chơi nổi Thần
Nếu ai bệnh hoạn nhỡ nhần
Nguyện y chính Pháp giải dần nan nguy.
Tu gia chính đạo nên qui
Ứng lời Tiên phép hãy quì - Chính tâm
Vàng già đủ tuổi kỹ ngâm
Mới là chính thực vàng tâm kho Trời
Hướng về Pháp mới ai ơi!
Tu gia nhân quả - Thảnh thơi tâm hồn
Bảo an pháp lý bảo tồn
Lời nay kêu gọi chính Hồn thiêng liêng
Hồn phù cho cả chung - riêng
Qui về chính đạo khắc thiêng gấp nhiều.
Bác Hồ vĩ đại cao siêu
Sắc Linh bậc nhất sớm chiều độ chung
Ngày nay Bác ngự Hoàng Cung
Chỉ về hạ giới chuyển rung hoàn cầu
Cao siêu Bác đủ đạo màu
Tứ phương hướng một Rồng chầu - Nguyệt gương
Pháp Kinh chỉ dẫn tỏ tường
Cầu An bình địa chỉ đường hướng tu.
Ơn Người dày luyện công phu
Ngày nay lộc phát lộc bù - La vô
Việt Nam chuyển hóa Cụ Hồ
Cầu An Đại Pháp la vô ngày này
Câu ca: Có sách có Thầy
Nếu không y lệnh - Đố mày làm nên!
Tâm Linh khoa học vững bền
La vô Kinh Pháp làm nền quả nhân.
Cám ơn cây Bút tùy thân
Thu chi năng lượng muôn dân lộc nhờ
Trong nhà kính Bác dựng cờ
Là nay chính thực - Hồn thơ nước nhà
Bác Hồ chính thực là Cha
Cha già dân tộc mặn mà tình dân
Vọng Hồn vang tiếng chuông ngân
Thiết tha Bính Tuất cứu ân tại nhà
Cụ Hồ chính thực - Bậc Cha
Tỏa Hồn non nước thiết tha cứu đời.
*
* *
Cầu An Bính Tuất về chơi
Sao lục Thiên Địa cả Trời hành tinh
Động đình đá nẻ Thánh Linh
Âm Dương truyền phát - Chí Minh ra lời
Kinh mang sắc phép luật Trời
Nhẹ nhàng lan rộng về chơi muôn nhà
Bính Tuất vang mãi truyền xa
Chuyển hóa năng lượng - Pháp nhà tu cao
Văn minh phát động cao trào
Truyền tin phát sóng đi vào lòng dân.
Kinh Thiên tổng thể lòng Thần
Cứu khổ cứu bần ban phát tại gia
Vì Pháp là của muôn nhà
Ứng nghiệm thật thà cứu khổ độ mê
Nguyện trì lấm rửa lệch kê
Mong sao xã tắc thuận bề đẹp sang
Ngày nay Bác gửi kho vàng
Chính là:
ĐẠI PHÁP ĐOÀN TRÀNG TU GIA
Bác gửi duy nhất lời Ta mở màn
Đoàn Tràng chung ghép Cầu An
Tiên Thánh phù cấp Phật ban tâm vàng
Kinh Thiên luồn lách nhẹ nhàng
Lòng Âm khai mở mạch càng thông thương
Lòng Âm chuyển vận lô hương
Khói trầm nghi ngút - Nhập dương não đầu
Bao nhiêu phép lạ đạo mầu
Thông minh trí tuệ tự đầu khai ra.
Kinh truyền nhận sóng từ xa
Kinh Thiên chuyển hóa muôn nhà muôn dân
Kinh Pháp phục vụ người cần
Có Linh có ứng có Thần huyền công
Pháp Kinh cầu chuyển hư không
Hai nghìn lẻ sáu phép lồng Tòa cao
Mà bao thiên hạ ước ao
Nay đến niên kỷ bàn giao - Đổi kỳ.
Phép cao ai sánh ai bì
Vì Pháp chính sách Tiên Tri Lạc Rồng
Pháp truyền thế giới đại đồng
Pháp đi luồn lách bao công tỏ tường
Chính đây - Tòa Pháp Trung ương
Có xây có dựng có trường giảng dân
Pháp thay vũ khí tối tân
Sang năm Bính Tuất rộng nhân chó vàng
Con giống cũng của Hồng Bàng
Hai nghìn lẻ sáu rõ ràng đổi thay
Cho nên kêu gọi gấp ngay.
Hãy nghe chính ủy nơi Thầy tôn vinh
Hãy nghe Hồn nước Chí Minh
Tâm Linh - khoa học - lọc bình đúng sai
Thiên Y Thần Thánh hóa vai
Dồn hết công lực xuống Ngài Tiên Tri
Nhất Tòa có máy chụp ghi
Toàn cảnh thiên hạ ai bì sánh so
Ai hỏi thì bảo Trời cho
Khen giỏi thì bảo Trời đo ngắn dài
Trời cho thì mới nổi tài
Cao siêu cũng bởi phép Ngài - Tài nên.
La vô cúi nguyện độ bền
Nơi chùa cao thượng ngôi đền chính tâm
Xuất gia - Xuất giá chớ nhầm
Thời thời thế thế mà lâm họa về
Mình mê thì bảo người mê
Cho nên Phật thật - Tái tê cõi lòng
Tức giận Phật thật nổi phong -
Xác xơ trước gió vo vòng giả danh
Phật giả mang tính sở khanh
Thay thời đổi thế quở hành đến nơi
Nắng mưa hay mặc kệ Trời
Bày trò - Bắt quyết phán lời kiếm ăn
Đời nào chẳng có nghiệp căn
Chữ cứu không gấp - Vòi ăn thì nhiều
Để cho vật cảnh - Tiêu điều
Tự nhiên tự họa gieo nhiều điềm xui.
Hỏi đâu đầu nóc đầu dui
Ẩn mình nấn ná phải chui dưới mè
Nếu nóc mà bị mè đè
Quạt Thiên gió mát mùa hè biến đâu?
Hãy đọc ngẫm kỹ từng câu
Nấp mình trong cánh mà màu bạc phai
Bực mình kén cắn lột ngai
Dù sâu hay bọ - Đóng vai chơi đùa
Thiên nhiên hòa cảnh bốn mùa
Tượng Phật đình chùa miếu mạo khôn thiêng
Dân ta cúi lạy láng giềng
Vì thế hàng xóm khôn thiêng cho người
Phật tâm xuống thử - Nhếch cười
Phép đạo làm người tu gấp - Tại gia
Việt Nam ta phải - Thờ ta
Khai quang sang sửa trong nhà - Chính tâm
Linh quang dạo cảnh chứng Âm
Phân biệt đen trắng - Ngoại xâm địch thù.
Thế nào chính đạo tâm tu
Nhân gian còn dại còn ngu tối đầu
Phật giả đâu có nhiệm màu
Phật tâm phải ngự chính đầu giác quan
Ai nhầm tôn giả là oan
Ngu si dốt nát bảo ngoan bị trù
Tiếc thay có mắt như mù
Bỗng dưng giam hãm ngồi tù ngàn năm
Phật ơi bị chửi ngậm tăm
Người dân đói khát - Không thăm hỏi gì
Phật giả nào biết chi chi
Đóng vai câm điếc mũ ni phớt đời
Hỏi mãi mà Phật tiếc lời
Ức oan ngửa cổ kêu Trời vô không
- Trời ơi! Chứng giám quả công
Bán lưng phơi mặt mà không được gì?
Thuốc đâu - Xin hỏi Bạch Y
Không lắc không gật vậy thì hỏi ai?
Thế là bằng cảnh đóng vai
Để đất để gỗ ngồi ngai trị vì
Trách ai cứ mãi ngồi lì
Để bao lốt giả tì tì - Đẫy xơi
Bát đầy chẳng sẻ bát vơi
Để cho Bà Đất Ông Trời chịu oan
Đến ngày cân nhắc tính toan
Đến ngày Phật thật giải oan dân hiền
Cả Trời nổi chữ gửi Điền
Đó là cung mệnh Giao Liên Trời đời
Nay - Nhận trọng trách thế thời
Ứng thơ nhuận bút sang lời huyền công.
Nổi thơ là chữ của Ông
Pháp văn là của hoa Rồng Thiên Tiên
Chữ mang bản sắc tất nhiên
Chữ Trời gửi tất Giao Liên nói gì?
Tất nhiên ai sánh mà bì
Chữ thiêng cao bậc bởi vì nghĩa chung
Chữ Trời từ ở Hoàng Cung
Động đình tách nẻ chuyển rung giao thời.
Thơ Thiên chữ nổi của Trời
Ai muốn suy tị hãy thời ra thi
Ai hay trấc tráo ngờ nghi
Đại Thần xuống lệnh Thiên Y - Chuyển về
Thích chi hiểm họa nặng nề
Thích chi gia cảnh bộn bề lung tung
Vì!
Chẳng ai chốn cảnh ngoài vung
Không Trời không Đất là vùng tự do
Ngậm ngùi sắc phép ăn no
Là đời chẳng đáng tay bo ngã kềnh
Ngã kềnh lúc ấy - Hết vênh
Tìm đâu cho đủ đòn khênh - Một giờ.
Bính Tuất nhiều chuyện bất ngờ
Viết nhiều viết mãi lật tờ hết trang
Càng lật tiếng nổi càng vang
Ngày nay Thiên định - Kho vàng mở ra
Kho vàng niêm tịnh vang xa
Non sông đất nước thái hòa bình yên
Vàng Trời là Đại Lộc Thiên
Vàng sao bản sắc - Giao Liên chia quà
Có trao có đổi có hòa
Có Thiên có Địa có quà nhân gian
Kinh Thiên sắc giải nợ nan
Giờ đây chính thực mở màn kéo ra
Phép Tiên vô lượng hải hà
Thuốc Thần vô số hà sa chuyển về.
La vô giải độc quyền thề
Vàng Thiên lóng lánh cận kề dược nam
Phân ra chữ hám khác ham
Cân Âm sẽ biết lòng tham thế nào?
Phân ra mới biết thấp cao
Đình chùa tạo cảnh làm sao - Bằng nhà
Chứng tâm ăn ở thật thà
Tâm nhất tại nhà chính đạo ngày nay
Cũng vì thời thế đổi thay
Bởi nên sắc phép Kinh Thầy tu gia
Tôn cao đạo lý trong nhà
Cùng nhau hòa thuận thật thà là xong
Chứng tâm thật chẳng vo vòng
Bụng này bảo dạ một lòng tôn nghiêm
Sự thật truyền bá không niêm
Võ văn đã đủ song kiêm đấu lời
Đẹp sang cũng bởi nhờ Trời
Cúi lụy nghe lời càng đẹp càng sang
Chỉ truyền chữ nổi càng vang
Uy nghiêm tôn bậc kho vàng Đại Long.
Chữ Trời không để bán rong
Mà chữ nay nổi - Thong dong cứu đời
Dẫn vàng từ đáy nguồn khơi
Lời thơ kiếm bạc là Trời nhất Y
Thời này đừng chớ từ bi
Mà phải năng động là vì cứu nhau
Từ - Sư bị gõ đều đau
Vậy nên ta phải bảo nhau - Chính đường.
Điềm Trời báo trước để lường
Chỉ duy chính nhất con đường chính tâm
Nếu đâu chống lệnh cân Âm
Nếu đâu phá lệnh bệnh lâm khốn cùng.
Trời Thiên trống nổi tùng tùng
Thúc trống động phách chuyển rung ba Tòa
Nam Thiên tách động thủ khoa
Sứ giả xuống báo phát loa Thiên Đình
Tách Trời nẻ đá - Trạng Trình
Thơ cao nghĩa cả - Ra bình Trạng Thiên
Xuất lời gửi tất Giao Liên
Trình Thiên thấu Địa bình yên thái hòa
Thiên văn pháp nổi là quà
Hồng Bàng Tiên Tổ Ông Bà nổi Linh
Kho vàng Đại Việt Chí Minh
Kinh Thiên sử sách lời bình Việt Nam
Ba cõi hòa nhập Long Tam
Bác Hồ tư vấn Việt Nam tất thành
Chuông Trời hồi điểm sang canh
Chiến tranh tâm lý đầu ngành chuyển rung
Chống Trời là sập nắp vung
Nếu sập là chắc bét bung - hãi hùng.
Năm nay Thiên Địa lắc rùng
Thơ nay nổi chữ báo chung toàn cầu
Nơi nao xây đắp cao lầu
Trời đòi phải trả có cầu hết thiêng
Cả Trời dồn lửa dốc nghiêng
Báo chung có cả báo riêng từng vùng
Huyền công có tiếng đánh đùng
Không gian mù mịt lắc rùng tối om
Cả vùng Trời Đất đen ngòm
Thể vật biến dạng - Khô nòm lửa thiêu
Kinh Thiên là quạt hoa tiêu
Quạt đâu mát đấy cao siêu nhất Tòa
Phép Tiên tưới mát thái hòa
Nước Thần Y xuống nhỏ xoa thân người
Đại đồng thiên hạ sáng tươi
Cầu An tiếp ứng tiếng cười giải oan
Đoàn Tràng luyện phép tu ngoan
Tự nhiên Linh ứng hoàn toàn tại gia.
Cầu Kinh mát cửa - mát nhà
Mát tâm - mát trí - mát đà lòng Âm
Kinh Thiên bảo vệ trực khâm
Luôn luôn mách bảo tự tâm thật thà
Trì Kinh dưỡng lộc từ xa
Tránh bao hoạn nạn cả già trẻ vui
Kinh Thiên chia sẻ ngọt bùi
Nguyện Kinh ngấm sắc niềm vui đại thành
Nguyện Kinh sắc nghiệm thanh danh
Tam qui sắc tố công thành chính ta.
La vô từ cõi bao la
Ngấm tâm vô lượng hải hà Thần Y
Nay ra Pháp mới cũng vì
Hướng dân hành đạo Tiên Tri đến nhà
Thực tâm là phép chống tà
Kinh Thiên là dãy đằng ngà Tố Linh
Kinh Thiên dội xuống lọc bình
Nhận văn duy nhất một mình không hai. 

Nguyện Kinh trừ họa thiên tai
Cầu An hiện hóa phép Ngài hộ thân
Trừ tà ác quỉ xa gần
Ai nguyện Y Pháp nhận phần lộc danh
Bính Tuất mở hội cấp nhanh
Cho dân nhận đón điềm lành an khang
Hẹn ngày khai mở tiếng vang
Bí quyết tự mở kho vàng Ngọc Châu.
Kinh cầu cứu hết đâu đâu
Tỏa xa nước phép nhiệm màu Phật ban
Tự ta phân biệt thật gian
Tự ta phân lọc - nợ nan đẩy lùi
Nguyện Kinh tà ác phải lui
Nếu không ác quái điềm xui vận về.
Sông sâu đã có Thủy Tề
Hoàng Cung ẩn số chỉ về độ chung
Cho nên hãy nguyện hướng cùng
Nơi đây có Pháp ta dùng cứu nhau
Chờ ngày hoàn tất chung màu
Nắm tay đoàn kết cùng nhau lên đường
Kinh Thiên tỏa khắp muôn phương
Gần xa nơi chốn - Phố phường nông thôn.
Kinh Ngài Di Lặc Đức Tôn
Cầu An ngấm cả Linh Hồn cao sang
Thực tâm ăn ở là vàng
Giải đi bệnh họa nhẹ nhàng như không
Thu hồi chuyển hóa Tây Đông
Thế kỷ 21 phép công chuyển mình
Bính Tuất cài lại quân binh
Ai nguyện Kinh Pháp - tự bình xem sao
Nơi đâu tự hỏi thấp cao
Lọc phân từng nghĩa - bàn giao thương trường.
Nguyện Kinh - hiểm họa cho lường
Vì nay thư pháp chiến trường Tâm Linh
Thế gian nay có tường trình
Nam Thiên nhất đệ lung linh Tháp vàng
Việt Nam Kho Báu tiềm tàng
Chuyển vận tiếp ứng lại càng Tố Linh
La vô cầu nguyện Chí Minh
Có ban tư pháp tường trình tấu Thiên
Đến giờ đến điểm tất nhiên
Đến ngày đến tháng - Trạng Thiên Vua Bà. 

Văn chương chữ nghĩa của nhà
Tiếp ứng Vua Bà tìm cách sang tai
Tường trình phép hóa nhiều vai
A Nam Đại Việt nổi tài biệt danh
Tương lai đem lại điềm lành
Vấn đề cần phải gấp nhanh thu hồi
Lòng Âm vẫn gọi ồi ồi
Hỏi ai trách nhiệm - Liệu ngồi có yên?
Hãy về tìm hỏi Giao Liên
Đường Âm tư vấn phép Tiên ứng lời
Vậy nên Kinh Pháp về chơi
Là nguồn vi quí tạo khơi về đời
Văn Thiên là chữ của Trời
Thế kỷ 21 đương thời lực uy. 

La vô trì niệm vu vi
Sinh nhân sinh quả Bạch Y độ thiền.
La vô y nguyện lời thề
Có Linh có ứng chữ phê nổi Thần
La vô niệm Phật ba lần
Niệm cho phép xuống để cân thăng bằng
Bác Hồ phát sóng từ Lăng
Hào quang rọi sáng công bằng mới thôi 

Sao Trời tìm hướng đổi ngôi
Trần gian náo động chỗ ngồi đổi thay
Muôn người chí hướng chung tay
Đồng tâm đồng sức - mưu bày Trời Ta.
Nơi này!
Chữa bệnh không thuốc - Cứu Quốc không gươm. 

Vâng!
Kinh càng tụng càng ngấm
Đá càng khắc càng sâu. 

Ứng Linh có đủ nhiệm màu
Việt Nam chính Pháp - nổi hầu hành tinh
Pháp nay là của Chí Minh
Càng tụng càng ngấm càng bình càng linh
Kinh Thiên Bính Tuất - xuất trình
2006 Thánh Linh Phật Trời
Kinh Thiên thong thả về chơi
La vô tụng niệm cho đời tu ngoan
Trì niệm sẽ được giải oan
Nguyện Kinh ngấm sắc được ban phép Trời
Kinh Thiên suôn sẻ buông lời
Cúi quì kính lễ Tòa Trời bao la.
--------------------------*---------------------------

 

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top