BẢO THƯ

CẦU AN - BÍNH TUẤT

 PHẦN NIỆM KINH

---------***--------

 

        Ngày nay Bảo Quốc Thiên khai

Uy linh Tháp Bảo Thiên tài bước ra

        Âm hồn kêu gọi thiết tha

Thúc giục dân nước nhà nhà cùng qui

 

         Lẻ sáu muốn tránh lâm nguy

 Ai ai chung hướng lệnh quì trước Linh

        Trước Linh hồn của Chí Minh

Uy nghiêm lộng lẫy Ba Đình thủ đô

 

        Bầu Trời là một bóng ô

Che người Cách mạng tiền đồ dựng lên

        Chùa Hương Bến Đục có tên

Hoàng Thiên Long giáng có nền khai trương

        Toà cao phải có Trung Ương

Tháp vàng Bảo Quốc thông thương đất dày.

        Có sách thì phải có Thầy

Có quan phải có dân cày mới xong

        Dạy rằng tâm đạo sáng trong

Sống sao trong sạch đừng vòng lại vo

        Sạch trong mới được Trời cho

Hồn Âm siêu bậc sát đo cả rồi.

 

        Tâm Linh thúc gọi liên hồi

Hoàn cầu thế giới sục sôi báo về

        Khí Âm xuống giải nặng nề

Không gian tràn ngập giải về thuốc mê

         Lòng Trời Sao Chổi quét lê

Hai nghìn lẻ sáu báo về thiết tha

        Bầu Trời thiên thạch chạm va

Sao Hoả nóng bỏng tung ra lửa vàng

        Năm nay Bính Tuất rõ ràng

Cầu An Đại Pháp Đoàn Tràng kèm theo

        Văn Thiên xối xả xuống reo

Có độc có giải chở chèo mới nên.

 

        Thuốc thang kèm sát một bên

Cầu đâu được đấy mới nền quả nhân

        Vì Trời đã lục khai ân

Sóng cồn đảo lộn để cân kỳ này

        Có sách kèm sát theo Thầy

Đủ mưu diệu kế đặt bày cứu dân

        Của giả là của phù vân

Sắc Trời dược xuống cứu dân công bằng.

 

        Điện năng phóng toả chịt chằng

Bấm nút tín hiệu điện năng báo về

        Năm nay thời tiết nặng nề

Bước ra xếp sắp bộn bề cho dân

        Chuông Trời hồi điểm vọng ngân

Ai ai chung nghĩa hiếu ân cùng Trời

        Âm Dương nhân quả thế thời

Truyền Âm phát sóng dạy lời đẹp sang.

 

         Hoa Trời rộng mở cẩm nang

Chùa Hương Bến Đục kho vàng đồng tâm

        Có nơi Bài Hạ thôn Lâm

Hạ Sơn long báu không nhầm cứu dân.

         Chuông Trời động thổ khai ân

Tiếng vang vọng lại chuông ngân mấy tầng

        Mặt Trời Thiên tạo một vầng

Hoa Thiên thơm ngát vô ngần Huệ - Sen

        Đã sinh đạo luật cùng ren

Xếp vào khuôn khổ trắng đen không cùng

        Chiến tranh khói lửa mịt mùng

Gầm Trời mặt đất nấu nung sa bà

        Việt Nam Đại Pháp chống tà

Phát truyền muôn thế nhà nhà cùng qui

        Báo giùm lẻ sáu nan nguy

Ai ai chung hạnh mau qui thời này

        Trạng Thiên có sách cùng Thầy

Kế mưu sắp sẵn đặt bày hoàn công

        Xuống Trời là tướng Thần Nông

Tam Sơn tứ hải nhất Ông phần Điền

        Ngày nay địa lý địa liền

Ai về nhận thuốc độc liền giải đi

        Ba cõi đồng nhất vu vi

Ba cõi đồng nhất tâm y Phật Trời.

 

        Văn Thiên xối xả buông lời

Cứu nhau thoát khỏi thế thời oan khiên

        Ơn Trời hạnh đạo bút nghiên

Ơn Người cầm bút Thần Tiên báo giùm

        Cứu nhau thoát khỏi miệng Hùm

Cứu nhau thoát khỏi tối um mịt mùng

        Năm nay có động - Lắc rùng

Tách Trời nẻ đá anh hùng bước ra.

 

        Năm nay Thần Lửa thanh tra

Âm Dương hai cực chạm va động đình

        Trời thơ cơ mở xét bình

Thế gian có bản tường trình thiên niên.

        Hướng về luật đạo bút nghiên

Năm nay Bính Tuất trao Tiên nhất toà

        Bút vàng kim ngọc nở hoa

Bao nhiêu tàu chuyến vận toa thuốc Trời

        Thuốc Trời xuống bảo vệ đời

Ai chung gốc hạnh của Trời thời nay

        Thì Trời xoá đắng xoá cay

Thì Trời cởi mở cơ may thuận bề

        Nếu ai chí hướng thì về

Xắn tay chung gánh bộn bề ngổn ngang

        Gầm Trời mặt đất nóng ran

Thuốc Thần bổ nhiệm Vua ban đến kỳ

        Còn ai lơ đãng cố lì

Thì Trời ngoảnh mặt cười khì - Cho hay

        Công trình thế kỷ đổi thay

Vậy nên việc gấp cần ngay thực đời

        Ai ơi nghe lệnh Đất Trời

Âm Dương lực hút không rời cứu nhau

        Bính Tuất không đánh mà đau

Ai buông khăn thả mắt lau thấm tràn

        Lắng nghe Cha mẹ xuống bàn

Bạch Y Bồ Tát Thiên ban -  Đất Trời

        Ra Kinh Pháp mới - Cứu đời

Thiên nhiên quy luật tạo thời cứu tinh

        Toà Trời vận chuyển quân binh

Tách động nẻ đá - Thánh Linh vận về

        Còn ai chậm chễ lề mề

Còn ai dở thói hành nghề - Bệnh sinh.

 

        Thơ Thiên vận thế hành tinh

Năm nay Bính Tuất rùng mình tách ra

        Hướng về ngòi bút Tiên sa

Có Thiên có Địa thoát ra khí Trời

        Thơ về dạy bảo cho đời

Thơ nay mới xuống dạo chơi ngự toà

        Thơ Thiên chắp cánh Thần hoa

Thơ Tiên tâm mát thái hoà vui chung.

 

        Báo rằng Thiên Địa chuyển rung

Âm Dương tăm tối mịt mùng tránh sao?

        Ai ơi Thiên Địa pháp cao

Lời thơ kiếm bạc phát trao cửu huyền

        Kiếm thơ ban lệnh chỉ truyền

Kiếm thơ phá giải - Lời nguyền độc nguy

        Cho nên thiên hạ gấp quy

Kẻo mà rơm ấp cháy - Suy Bính này.

 

        Thơ Thiên mang sách cùng Thầy

Cả Trời gửi gắm dân cày Giao Liên

        Giao Liên chính thực Điền Viên

Thay niên thời thế kế phiên ra trình.

 

        Cầu An chứng quả lời bình

Ông Trời - Bà Đất Thiên Đình phát ban

        Động lòng quì xuống xin van

Cho hàn gắn mạch - Nợ nan giải cùng.

 

        Thơ Thiên xuất thế lời hùng

Trống canh động thổ - Người hùng xuất minh

        Ai ơi có phải Thánh Linh

Đức Trời Ngọc Phật Chí Minh ban hành

        Thơ Linh ai đọc an lành

Thánh Trời Ngọc nổi - Phật chơi dạo thiền

        Bút này chắp cánh thơ Tiên

Nhiễm độc - Giải độc không tiền tâm vui.

 

        Là nhà có nóc có dui

Tất nhiên là phải cái dui chui mè

        Quạt Thiên chống nóng mùa hè

Cũng không ngược lại cái mè đè dui.

 

        Nếu ai gặp hoạ điềm xui

Nếu ai oan thác tùi ngùi về đây

        Dựa Trời là dựa bút cây

Hài hoà ban phát dựng xây chắc bền.

 

        Rộng to vững móng vững nền

Có Trời có Đất bề trên cứu mình

        Đức Tôn cao bậc Thiên Đình

Cúi đầu Trạng gửi lời bình hồn thiêng.

 

        Cầu An không phục vụ riêng

Cúi đầu tụng niệm phân miêng chứng lòng

        Nhắc ai bụng chớ lòng vòng

Không thang - Dù thuốc có phòng vẫn nguy

        Thời nào thế ấy tâm qui

Khiêm tốn ta hạ -  Cúi quì bề trên

        Thực tâm Thần Phật kề bên

Sai tâm không ứng phải đền gấp bao

        Cân Âm đã có Trời cao

Rơi vào biển lửa - Có phao cứu giùm

        Đừng để sung chút rụng chùm

Thời thời thế thế miệng hùm há chơi

        Phao Trời thả xuống biển khơi

Năm nay Bính Tuất - Ai ơi bíu vào

        Giơ tay - Mẹ vớt lên nào

Có Trời có Đất tự hào tất nhiên

        Anh hùng thời thế kế phiên

Đoan trang tôn trọng bút nghiên cứu đời

        Bút nay mang sắc của Trời

Bính Tuất cầu gấp cho đời bình an

        Giặc nào Trời chẳng đánh tan

Thiên thời Bảo Quốc trị an định kỳ

        Thơ Thiên ai sánh ai bì

Cầu An xuống gấp có vì nghĩa chung.

 

        Nếu Trời nổi gió hành hung

Mưa phong bão lửa - Hoàng cung cứu đời

        Đẹp sang cũng bởi nhờ Trời

Ai người phản lại thế thời - Gặp nguy

        Hãy tôn bậc đức cúi quì

Trúng độc - Giải độc lâm nguy có Trời

        Con cầu Bồ Tát Mẹ ơi!

Thuốc nam độc giải xuống Trời cứu nguy

        Chính tâm con cúi con quì

Chính đạo chính pháp con qui chính đường

        Xin Cha Mẹ giải cho lường

Để con tránh nạn - Chiến trường - Cực đoan

        Cúi quì xin Mẹ con ngoan

Vui chung là nghĩa kết đoàn cùng dân

        Ba tiếng hồi điểm chuông ngân

Cúi quì xin lệnh sử phân công bằng

        Ơn nhờ Trời Đất điện năng

Có Trời bảo vệ điện chằng bình an

        Tình Mẹ trao xuống chứa chan

Cúi quì lạy Mẹ - Xin van mấy lần

        Thế thời Cha Mẹ giáng trần

Cúi quì xin lệnh cấp cần cứu con

        Cha Mẹ từ ở cung son

Cứu đời từ ở núi non chỉ về.

 

        Sông sâu xin lệnh Thuỷ Tề

Cho con lấm rửa - Lệch kê cho bằng

        Bác Hồ hiền dịu tình trăng

Siêu hình hiện đại - Nhập thăng cứu đời

        Con nay ơn nghĩa công Trời

Chí Minh Ông Thánh đương thời quả nhân

        Thánh Trời vì nước vì dân

Cầu An xuống gấp là cần năm nay.

        Vì Trời vì Đất đổi thay

Thu Âm chữ nổi là Thầy giảng dân

        Cầu An Bính Tuất rộng nhân

Vua Nam Bính Tuất giáng trần Đại Vương

        Cầu An pháp lệnh kỷ cương

Là xe cấp cứu - Thương trường thời nay

        Mỗi người một việc chung tay

Chuyển sang Bính Tuất - Cấp ngay - Cấp cần.

 

        Âm Dương nổi hội là Thần

Bính Tuất điên đảo - Ta cần bảo an

        Kinh này hạnh ngộ sẻ san

Nước Thần Tiên phép - Phật ban Thánh phù.

        Kinh cầu có phép thả thu

Kinh Thiên cầu nguyện phục thù bao năm

        Ngày nay sáng tỏ trăng rằm

Ất Dậu hết hạn - Chuyển năm Bính vàng.

        Cầu An cùng với Đoàn Tràng

Lửa nóng rơi xuống dịu dàng tâm qui

        Cầu An phá nạn lâm nguy

Cho hết tất những tâm quì thực đơn

        Cúi đầu tụng niệm con ơn

Cha Trời Mẹ Địa giận hờn buông tha

        Sổ Trời Thiên định mở ra

Cầu An hiệu nghiệm nhà nhà mát tâm

        Cầu An giải độc nguy lâm

Có độc có giải có tâm Trời phù

        Hướng tâm lộc phát lộc bù

Như Trời cùng Đất - Chẳng trù oán ai.

        Cầu An trừ hoạ thiên tai

Thực đơn Bồ Tát phép Ngài thuốc Tiên

        Cúi ơn hồn nước Giao Liên

Cúi ơn Tiên Tổ Trạng Thiên nổi Thần

        Cúi ơn Đại Đức - Giáng trần

Hôm nay cấp thuốc dành phần Cầu An

        Cúi đầu tụng niệm xin van

Cho đời con được bình an yên lành.

 

        Mốc Trời Thiên định sang canh

Cầu An độ phúc yên lành toàn gia

        Cúi đầu cầu nguyện thiết tha

Con xin cấp cấp trong nhà bình yên

        Con xin được phát tâm hiền

Cha Mẹ phù cấp thuốc Tiên dược Trời

        Bác Hồ là của muôn nơi

Bác Hồ là cả toà Trời tôn vinh

        Cúi ơn toà Pháp Chí Minh

Con cúi ơn tạ - Thiên đình toà cao

        Cầu An hoà nhập tâm giao

Thiên Đình toà Phật pháp cao ngày này

        Cầu an - Đại Pháp chung tay

Luyện tu ba cõi là Thầy đại quang.

 

        Cúi quì trước nén hương nhang

Con xin được giải nhẹ nhàng xin qui.

 

        Cầu xin Mẫu Mẹ Thiên Y

Thuốc Thần Mẹ nhỏ - Bệnh gì cũng tan

 

        Cúi đầu quì gấp xin van

Bệnh tan hoạ tránh -  Nợ nan giải cùng

        Con cầu cho cả riêng chung

Cầu an Pháp Phật hưởng cùng nhân gian

        Hôm nay Đại Pháp - Cầu An

Trong năm Bính Tuất chứa chan tinh thần.

 

        Tinh thần vì nước vì dân

Vì cả toà Pháp tuỳ thân Bính vàng

        Cầu An Đại Pháp Đoàn Tràng

Bệnh gì hiểm hoạ nhẹ nhàng tan đi

        Lần nữa xin Mẹ Thần Y

Thuốc Thần ban phát - Bệnh gì cũng tan

         Cúi đầu tụng niệm xin van

La vô con niệm Cầu an ngày này.

CTQG Âm - Việt Nam

CTHCM

 

 


Scroll to top