MỘT CÂU CHUYỆN
- KỶ THẬP -
------***------

 

Có lập có thờ - Dâng cờ kính ảnh
Xuân sang dựng cảnh - Cờ ảnh Bác Hồ
Tượng trưng bóng ô - Tiền đồ mãi mãi
Công Trình hiện đại - Mãi mãi vững bền
Tại gia làm nên - Đó nền móng vững
Bác về tạo dựng - Chừng chựng Thiên cao
Kêu gọi đồng bào - Đi vào chiến dịch
Toàn việc công ích - Xiềng xích phá âm
Giải phóng tòa tâm - Sai lầm vứt bỏ
Tìm về vận đỏ - Trời trỏ đường đi
Cầu Mẫu Thần Y - Bệnh gì cứu chữa
Còn bao chuyện nữa - Đầu năm chí giữa
Nửa năm chí cuối - Lửa suối vàng Thiên
Bút sách Nguyễn Điền - Tòa Thiên ủng hộ
Cờ sao rầm rộ - Thánh độ Phật thương
Luận án kỷ cương - Con đường Cách mạng
Sóng trào Linh Trạng - Sáng rạng Việt Nam
Khó khổ đồng cam - Việc làm nhân quả.

 

Nổi Thần gia phả - Cờ ngả nước cao
Chiến sĩ đồng bào - Tự hào muôn thuở
Bính Tuất - Chó sủa - Cháy của thiêu người
Ai khóc ai cười - Muôn người lưu ý
Sách dùng khi bí - Linh ký Địa Thiên
Dùng sách bình yên - Nơi Tiên phù cấp
San cao cào thấp - Tranh chấp không còn
Vì nước vì non - sắc son - tròn trĩnh.
Nay thơ Trời vịnh - Quyết định nhân loài
Nước trong nước ngoài - Nhân tài xuất thế
Thiên định ra kế - Cứu thế cho dân
Thiên định cán cân - Toàn dân toàn Đảng
Pháp Trời thao giảng - Toàn Đảng dân ta
Xung trận bài ca - Thiết tha khuyến cáo
Thông điệp thông báo - Báo cáo tường trình
Có luận có bình - Hợp tình đạt lý
Giao Liên Thư Ký - Nhất trí hoàn công
Quyền Trời quyền Ông - Đánh Đông dẹp Bắc
Bình yên xã tắc - Nhịp bắc cầu sang
Nổi tiếng ắt vang - Sáng vàng là Ngọc
Có bọc bảo vệ - Thể lệ đàng hoàng
Nơi xã Hồng Quang - Kho vàng Đại Việt.
Xưa:
Ngàn đời niêm yết - Chi tiết lục sao.
Nay:
Tự hào hiện đại - Cứu hết điên dại
Thay lại quân binh - Đoàn quân Chí Minh
Động đình động đất - Một còn một mất
Vô thất hủy liền - Không vì của tiền
Mà cần có Tiên - Tất nhiên mát mẻ
Sách này san sẻ - Bắt bẻ cũng thừa
Là Trời tha lừa - Đừng ưa gánh nặng
Khó khăn từng chặng - Lẳng lặng mà lần
Việc nay cấp cần - Cứu dân độ thế.
Câu chuyện tổng vế - Kề kế Phật hiền
Chuyển nhờ Nguyễn Điền - Huyền Tiên bảo thế
Câu chuyện Tiên Đế - Tiếp kế ra thay
Dọn địa dựng Thầy - Dân Cày của Bác
Bức tranh họa phác - Ngơ ngác thiệt thân
Sát nút quá gần - Phải cần tìm hiểu
Lời thơ Đình Chiểu - Am hiểu khẩn trương
Biết trước để lường - Con đường qui cải
Nếu nghe điều phải - Biết trải gian truân
Vàng già xếp khuôn - Phù vân sa thải
Có nam có hải - Nói phải nên nghe
Có độ có che - Hãy nghe làm tốt.
Bính Tuất nóng ngốt - Phát sốt nhiệt cao
Báo có hụt hao - Báo có tự hào
Đồng bào lưu ý:
Sách này - Phục vụ người cần khi bí
Sách ký sắc Thiên - Duyên gửi Giao Liên
Nguyễn Điền truyền đạt.
Cung nào nghiệp sát - mất mát - cầu may
Xóa ngàn đắng cay - Sách này Đại Pháp
Nam Thiên ngọn Tháp - Điện cáp không dây
Mang tính dựng xây - Có Thầy siêu bóng
Vệ tinh truyền phóng - Dây nóng cấp nguy
Nên chuyển đổi qui - Linh quì chính giác
Tự tâm chính xác - Thờ Bác Hồ ta
Bảo nhau thật thà - Là đà phát triển.
Đó là để tiến - Ý kiến lòng dân
Quyết định lòng Thần - Ta cần nhanh gấp
Đến ngày cấp cấp - Tranh chấp chiến trường
Náo động báo tường - Con đường chính đạo
Hãy nên quyết định mạnh bạo:
Lãnh đạo chỉ huy - Để cứu lâm nguy
Cơn suy giảm - xóa
Đừng để khi quá - Sức phá khó lường
Trần gian chiến trường - Bị thương mới cứu
Linh nay dắt díu - Cấp cứu thương trường
Biết trước không lường - Coi thường pháp luật
Là bị ngả quật - Võ thuật không gian
Vơ vét nợ nan - Thở than cũng muộn
Sóng Trời bốc cuộn - Có muộn không sớm
Giờ không phải chớm - Ghê gớm rùng mình
Cố ý dụng tình - Thình lình khắc gặp
Hững hờ mất cắp - Đang sắp khẩn trương
Bãi chiến - trường thương - Vấn vương chỉ bảo
Sóng lộn chao đảo - Bản thảo tường trình
Sóng gọi động đình - Lời bình thế kỷ.
Không biết Trời chỉ - Thập kỷ Long Vương
Luận án kỷ cương - Khai trương đổi mới
Việt Nam thế giới - Liên đới nhiều bề
Suối lửa tràn trề - Lời phê y chuẩn
Chớ nghĩ luẩn quẩn - Hội chẩn đã xong
Chấm định thương vong - Đóng khong báo trước.

 

Trong nước ngoài nước - Báo trước nhiều lần
Việc cứu là cần - Nợ nần thanh toán
Không thù chẳng oán - Nhất quán là làm
Diệt hết hiểm nham - Diệt tất lòng tham
Nơi làm - Võ thuật
Thông tin nổi bật - Sự thật chuyện Trời
Có hỏi - Trả lời - Ông Trời bảo thế
Ông Tiên Hoàng Đế - Cứu thế nghe không...?
Ông bảo quyền Ông - Phép công Ông có
Ông gửi qua gió - Không - Có hiện hình
Truyền đạt thấu tình - Ra Kinh Pháp mới
Dây trói Ông nới - Muốn với cho cao
Hay lại muốn khao - Thì Ông sẽ khoán
Chứ Ông không oán - Mà cũng chẳng trù
Muốn lộc Ông bù - Ông thu tất ác
Ông Tiên là Bác - Chính xác Người Trời
Có thế có thời - Tìm nơi Ông ngự
Tòa cao biệt thự - Danh dự Ông thề
Đâu khó Ông về - Lời thề cứu thiện
Ông nay đại diện - Nối điện Âm Dương
Đề án kỷ cương - Con đường duy nhất.

 

Ông cho đối chất - Còn mất ở Ông
Ông đủ phép công - Sập núi cạn sông
Mênh mông thu lại - Cuộc chiến không bại
Có chiến có hại - Đừng dại chống Ông
Ông là Thần Công - Nhập định Thần Nông
Núi sông Ông quản -
Với Ông đơn giản - Di sản cầm quyền
Chính nghĩa tuyên truyền - Đừng quyền mà ngược.
Chống Ông sao được - Y dược Ông cầm
Sắc Không chuyển ngầm - Đường hầm ai biết
Ổng đủ luật siết - Nhờ viết đổi thời
Giáo dạy bằng lời -
Tóm lại: Chỉ có Ông Trời là to nhất
Nên đừng ai vô thất - Mà cũng đừng khất thêm dài
Niên hạn ngả bài - Cái chài Thiên định
Ông chẳng xu nịnh - Ông định là xong
Mình Ông cân đong - Thương vong đừng trách
Đừng ai nên thách - Bức vách có tai
Thế kỷ quản cai - Phép Ngài Thượng Đế
Đừng ai chống chế - Mà tắc bế cho nhân loài
Nếu sắn đậu khoai - Thì ai chẳng trọng
Phải qua cuống họng - Sống trọng nghĩa tình
Ai sống một mình - Ai bình không sách
Không biết Ông mách - Có sách có Thầy
Muốn phúc cao dày - Phải đầy đức độ
Thượng Đế ủng hộ - Thượng lộ bình an
Sống thật bỏ gian - Là tan bệnh họa
Bảo thật đâu dọa - Trừ họa thiên tai
Phép Ngài bảo thế!
Ngàn đời thế hệ - Thể lệ tu gia
Thứ nhất trong nhà - Thật thà là Cha quỉ quái
- Tín ngưỡng sùng bái - Phải trái biết phân
Hộ mệnh giữ thân - Thánh Trần đổi lốt
Gắng nhiều việc tốt - Hồn cốt Phật Tiên
Gửi gắm Giao Liên - Nguyễn Điền giúp hộ
Có ngày rầm rộ - Ủng hộ có Trời
Chiều hướng thế thời - Đầy vơi là do mình quyết định.
Sách không niêm tịnh - Thiên định mở ra
Sáng Đạo Long Hoa - Có khoa cấp cứu
Ai cần thì bứu - Dắt díu ân cần
Cứu mệnh có Thần - Ai cần phải gấp.
Câu chuyện kỷ thập - Dồn dập năm nay
Kế sách là Thầy - Minh bày diễn giải
Khuyên ai đừng mải - Thỉnh giải xưa kia
Bè phái đừng chia - Trời lia đi hết
Cuối niên tổng kết - Chữ hết hay còn
Là phải do quyết định của trái tròn.
Vậy! Muốn còn hay mất
Từng cơn bão giật - Đổ lật tòa cao
Cọc ghìm nổi sao - Tự hào cũng hết
Nay Ông tổng kết - Khao thết đại dương
Đường lối chủ trương - Ông cho biết trước
Mà không lường là thiệt
Có nơi hết tiệt - Chi tiết báo rồi
Ai đứng ai ngồi? Đâu trôi đâu nổi?
Nếu ương thường gọi ổi
Nếu Sao Chổi sẽ quét lê
Thiên đã định ai dịch xê
Nếu: Lấm cho rửa - Lệch cho kê
Nếu: Cho biết trước còn lề mề
Là chủ đề hết hạn.
Nếu địa cầu vỏ rạn - Là xung hạn cho đời
Nếu ngoan cố không nghe lời - Là Ông Trời phá sản
Ông Trời thì ai cản - Rất đơn giản giây giờ
Ai thích nếm cứ chờ - Khắc lập ban thờ không chủ.
Là vĩnh viễn đi ngủ - Rủ hàng loạt không mơ
Âm báo rõ không mờ - Sớm cách thờ chuyển đổi
Ngẫm sâu đừng nông nổi - Đừng ăn sổi không bền
Đạo đức phải làm nền - Ý thức phải để trên
Mới làm nên việc tốt.
Nay kỳ hạn then chốt - Hỏa nóng ngốt không gian
Bí quyết - “Dùng luyện đan” - Lọc thật gian mới biết
Có tháo cởi có siết - Muốn hiểu biết về đây
Cùng ý thức được xây - Quả phúc dày được độ
Chung ghé vai ủng hộ - Được thượng lộ bình an
Việc cần cấp nơi bàn - Được bảo an vô giá
Xưa có tội nay xá - Cần cược cá cũng xong
Huyền sắc dược được phong - Đầy nỗi mong Thượng Đế
Luân phiên hồi có kế - Cấp Tiên Đế cứu hồi
Có cây phải có chồi - Có cái “tôi” phục vụ Đảng
Thấy việc khó đừng lảng - Lời Thánh giáng Phật ban
Ta tự lọc thật gian - Là phạm can lùi bước.
Sách Trạng về báo trước - Cần cứu nước khẩn trương
Hồng thập tự cứu thương - Trước thương trường tâm lý
Sách lược dùng khi bí - Sự nhất trí bề trên
Cần đều gọi tận tên - Vẫn một bên độc - giải
Phải nếm mùi từng trải - Cuộc qui cải mới thành
* Được thông báo tới các cấp đầu ngành
Phải rõ rành định luật.
Sắc Không về nhập xuất - Nhờ Bính Tuất chiêu binh
Chuyện thế giới hành tinh - Một tường trình thế kỷ
Có sơ đồ dẫn chỉ - Vẫn thủ thỉ trao Âm
Nhuộm vàng gửi nơi tâm - Vàng kỹ ngâm đủ tuổi.
Bính Tuất trao đoạn cuối - Biển chết đuối có phao
Muốn cứu Trời vớt vào - Có tự hào tỉnh lại
Ai chống Trời là dại - Sự tổn hại hụt hao
Cơ số đếm có cao - Nhận bàn giao bảo thế!
Chuyện năm châu bốn bể - Cả sự thể báo rồi
Vẫn gấp gọi ồi ồi - Ngài Thiên Lôi báo lại
Chờ giao thời - Mới biết ai khôn hay ai dại
Vẫn mềm mại bình thường - Mà vẫn có cao cường
Vẫn chỉ đường muôn thế!
Vẫn từ xa tự vệ - Vẫn trình đệ đàng hoàng
Vẫn bật nắp Kho Vàng - Vẫn nhẹ nhàng tình cảm
Vâng! Đường Cách mạng thì đâu có rải thảm
Mà “còn” đầy lảm nhảm chông gai
Chỉ những người biết phân biệt đúng sai
Mới hiểu thấu được luật đạo Thiên khai
Của một Thiên tài Bảo Quốc.
Phân tích và ngẫm kỹ - “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”
- Thì nay chính là một cuộc đổi đời
- Cũng là do Ông Trời quyết định
Nay Kinh sách không được niêm tịnh
- Mà đã xuống thơ vịnh không đùa
Trạng xuống lập ngôi Vua - Ắt là bùa Tàu nhạt.
Câu chuyện dựng rạp hát - “Có” hành sát lũ âm
Thần Thiên định diệt thâm - Chiến tranh âm vất vả
Chuyện bất di bất khả - Quyền đòi trả tự do
Đem quyền lợi ấm no - Vẫn hẹn hò nguyện ước.
Sách Đại Thần xuống trước - Để lộc phước tồn nhiều
Phòng bớt cháy lửa thiêu - Đó là phép cao siêu hiện đại
Không cần vốn vẫn lãi - Gọi sư - sãi quay về
Xóa sạch nơi hành nghề - Bao bộn bề xếp lại
Với lúc này hiện tại - Biết nhiều người còn ngại băn khoăn
Tuy thấy đúng nhưng vẫn trở trăn
Vâng! Nếu đúng băn khoăn thì hãy xin mời -
Nếm thử nghiệp căn hành phạt.
Vì đến ngày nghiệp sát - Quân chủ át lộ phô
Chủ Thánh Trời là ô - Mùa héo khô Bính Tuất
Đỉnh điểm là qui luật - Lộn vật trước khó khăn
Gọi năm chó nhó nhăn - Gây nhọc nhằn phiền toái
- Trừ tà thần bát quái - Thay ba vái huyền vi
Thần Bồ Tát Thiên Y - Cứu đâu thì khỏi đấy
Chó sủa vàng lửa sấy - Nóng ổ chấy bò ra
Đại Thần Lửa thanh tra - Sự chạm va báo trước
Nếu Thần Trời có thước - Lửa và nước bằng nhau
Lột mặt nạ vàng thau - Cháy sạch làu nhẵn nhụi
Cháy bốc thành tro bụi - Sự tàn lụi kinh hoàng
Cháy chảy nước cả vàng - Sự ngỡ ngàng báo động
Báo tới xa và rộng - Vì sụt động chưa từng
Ngang Trời siết luật rừng - Đừng lừng chừng là thiệt.
Điềm gở đời có diệt - Báo hết tiệt có nơi
Chữ nổi không để chơi - Đừng đẫy xơi quên lãng
Đừng xem thường sách Trạng - Cuộc Cách mạng nổi Thần
Có báo xa báo gần - Việc cấp cần bảo hộ
Báo đường không đường bộ - Cuộc đụng độ cực đoan
Có giải - có bị oan - Muốn dừng khoan phải y chỉ.
Tìm trát ngay rò rỉ
Ngài thập kỷ nói rằng: Sẽ có sự giảm tăng
Sẽ có bằng chứng sống - Còn nếu cứ chui ống
Đố chống được lệnh Trời -
Vì lệnh đổi thế thời - Không đùa chơi mà phạt.
Bùa đạo thâm tà nhạt - Đời kiếp mạt yểm Linh
Cài yểm ký tướng binh - Nay hết linh định hạn
Giờ đang nổi để gạn - Lọc sỏi sạn gạo cơm
Lưới và nơm đang úp - Ai chung tay ghé giúp
Thì Trời xin trao tặng chiếc “Cúp Vàng” sang
Vàng Trời - Vàng Văn Lang - Gắn nhẹ nhàng tâm đạo.
Sách bước ra mạnh bạo - Sức mạnh như vũ bão
Nơi lãnh đạo đo lường -
Nơi đầu não Trung ương - Nghiên cứu lường nắm bắt
Chằng dọc ngang điện vắt - Gạn từ săn sắt cá cờ
Thông báo:
Chớ nên để Trời sờ - Là mịt mờ tăm tối
Là Thần công lên gối - Gỡ sao mối tơ vò
Là va chạm lăn bò - Là rủi ro quá lớn.
Đò đã đầy đủ mớn - Vì nghĩa lớn chung tay
Sách chỉ dẫn có Thầy - Kế hoạch bày chu đáo
Là cởi tháo giản đơn - Phải tốt gỗ - Hơn tốt nước sơn
Phải biết ơn nơi cứu.
Nay sách không kéo níu - Chỉ dắt díu tốt lành
Muốn tránh sự quở hành - Phải tâm thành tự ý
Chữ gửi qua Thư Ký - Bút vũ khí diệt tà
Sách thay dãy đằng ngà - Pháp chống tà đặc biệt
Sách không được niêm yết - Luật xuống siết dạy lời
Chữ nghiêng dốc của Trời - Xét từng lời bản thảo.

 

Thần nổi viên Ngọc Bảo - Hồn nổi tảo Hùng Vương
Pháp lý và kỷ cương - Có vấn vương khai mở
Báo điều hay điều dở - Dựa cơ sở đổi thay
Việc cần trước làm ngay - Mở sách Thầy Hoàng Đế
Hoàn lược mưu thượng kế - Có Tiên Đế bảo hành
Mốc chuyển đổi sang canh - Nổi công danh hoàn tất
Rất cần ra đối chất - Của bao sự mất còn
Vì trách nhiệm nước non - Phải làm tròn mới thỏa
Cứu mệnh như cứu hỏa - Nổi gia phả gia phong
Sách lược Trời phải xong - Đừng nên vòng vo mãi
Chữ của Trời đừng cãi - Là vốn lãi mất nhờ
Gấp rồi - đừng đợi chờ - Là chi sơ nhẵn sạch
Bản thảo - Trời rõ vạch - Cùng bóc tách luận bàn
Cùng giàu khó sẻ san - Nơi nợ nan cứu giải
Cuộc Cách mạng qui cải - Ai cũng phải gian truân
Đã xếp định vào khuôn - Hãy quây quần bàn bạc
Đừng chỉ đi hướng lạc - Để bội bạc phản đời
Ai trách nhiệm ra lời - Xem đầy vơi khảo sát

 

Đừng để đời đau rát - Tìm đến nơi quạt mát
Trung tâm “Bát cảnh Tiên”
- Chuyện cơ mở tất nhiên Tòa nhân hiền pháp lý
Chính nơi đây Bút ký - Để thụ lý hồ sơ
Âm nổi phát quân cơ - Thay rừng mơ Hương Tích
Nay rừng thơ công ích - Quỹ lục trích san đều
Dựng ngất Trời cây nêu - Ai muốn kều không tới
Ai muốn với không về - Nổi chữ phê y chuẩn
Gạn hết nơi đục vẩn - Nước nhơ bẩn thải đi
Mở chiến dịch thực thi - Thần Bạch Y cầm sổ.
Chuyện có kim ơn Tổ - Nhạc phải phổ y lời
Câu chuyện gắn thế thời - Năng lượng Trời đo tính
Ơn Tổ Tiên ta kính - Con đường chính tu gia
Cách sắp đặt tu nhà - Ép thật thà chân chính.
Ước nguyện theo người lính - Có Trời tính nước đi
Có năng lượng vu vi - Hãy thực y hướng dẫn
Bản sao: Không nhầm lẫn - Truyền cảm nhận công bằng
Điện bảo vệ chịt chằng - Giữ thăng bằng thân cốt
Sẽ làm nhiều việc tốt - Việc rút chốt độc thu
Hiện đang ở chiến khu - Giáo pháp tu lịch sử
Được Trời bầu Bác cử - Là danh dự cờ đầu
Nghiệm thu phát đạo màu - Phép Rồng chầu mặt nguyệt.
Thụ lý đơn Trời duyệt - Lời Bảo Việt Hùng Vương
Tòa Pháp lý chiến trường - Có tiếp lương tải đạn
Pháp thương trường không cạn - Giải xung hạn cho đời
Bằng Đại Pháp của Trời - Gọi muôn nơi cần biết.
Còn rất nhiều chi tiết - Không niêm yết mở ra
Cần biết rộng và xa - Cuộc thanh tra hỏa hoạn
Báo điềm Trời có loạn - Từng công đoạn mở ra
Biết bảo vệ chính ta - Phải tu gấp tại gia
Phải sang sửa trong nhà - Kính Cha già dân tộc.
Được độ nhiều phúc lộc - Một lô hương tự bốc
Vững cát vàng ta dốc - Tự phúc lộc chuyển về
Vì dấu ấn định phê - Đừng ai chê vàng ẩn
Phải đãi sạch không bẩn - Ý thức cẩn thận nhiều
Kinh tại gia Pháp điều - Lên như diều gió thổi.
Nay niên định trao đổi - Kính ngoại nội công bằng
Có truyền tích điện năng - Sự công bằng luật pháp
Viết 29 tháng Chạp - Dòng điện cáp song phương
Âm cao nhất khai trương - Chỉ con đường duy nhất
Nếu ai ai hoàn tất - Là sự thật bật tà
Gọi cả trẻ cả già - Gọi cả gần lẫn xa
Pháp chống tà thời thế - Sắc phép của Thượng Đế
Mang tổng thể kính dân - Năng lượng của vi Thần
Phải cấp cần chuyển đổi - Nếu ai không làm nổi
Là gió thổi sạch tinh - Đọc ngẫm kỹ xét bình
Luật nhà binh Âm phát - Lời tuyên thệ “Sát Thát”
Còn nghe sát bên tai - Xuống thụ giới đầu thai
Xuất hóa vai sát cảnh - Vẽ thu hình chụp ảnh
Một toàn cảnh gia phong - Cho ý hiểu thuận dòng
- Của nỗi mong đang đợi.
Vậy! Chúng ta làm bất cứ việc gì
- Để đem lại lợi ích toàn dân
Thì chúng ta hãy nên phải trọng trân theo thời thế!
Nếu ương là đổ bể - Sự thể phải công bằng
Được nhận sóng từ Lăng - Có nhập thăng từng lúc
Bản trường ca điệp khúc - Gọi thúc giục muôn lòng
Sớm nhất việc chuyển xong - Tránh thương vong toại nguyện.
Chuyện Đất Trời hòa quyện - Được sao luyện đồng tâm
Nhận hoàn chữ nổi Âm - Mở hòm tâm công đức
Tương lai đầy lực sức - Nhưng không bắt cức ai!
Chữ có tự Thiên khai - Gọi Hồi Hai Linh Bác
Văn thơ thay giáo mác - Chỉ có Bác thiêng liêng
Vì Bác không phục vụ riêng - Nên Hồn Bác thiêng gấp bội.
Khoa học gọi “gien trội” - Mùa trẩy hội về đây
Thành đắp lũy dựng xây - Đón gió mây ra chữ
* Với người Việt Nam -
Chúng ta nên dùng chữ Quốc Ngữ
Để giữ đúng lề - Lấm phải rửa - Lệch phải kê
Mỗi chúng ta đều có chí hướng làm nhiều việc tốt
Ắt sẽ thuận bề - Mát tâm!
Tránh sai bỏ lỗi xóa lầm
Tự ta khắc giải âm thầm cho ta
Nay văn chương chữ nghĩa của nhà
Làm thiện trừ ác thật thà mới yên
Bệnh quỉ phải có phép Tiên
Vô giá qui đổi bằng tiền đâu xong
Sống sao cho đẹp cõi lòng
Bậc sang đạo nghĩa sáng trong tâm hồn
Lưu danh chính đạo bảo tồn
Tu gia trừ nghiệp mát hồn Tổ Tiên.
Muốn chuyển thế kỷ bình yên
San bằng qui đổi xin Tiên cấp phù
Thiếu thiếu đủ đủ trả bù
Ông Trời bà Đất sắc thu chuyển cùng
Thời nào thế ấy - Tạo anh hùng
Độc nào thuốc đấy - Giải hạn xung
Thế thế thời thời tạo cảnh chung
Văn chương sắc phép của Hoàng Cung.
Nhắn lại nhân gian - Cho hưởng cùng
Hoàng Thiên trống nổi - Báo tùng tùng
Kế đời Tiên Tổ - Có anh hùng
Xây dựng nghĩa đời - Vì cái chung
Xếp lại thế thời - Trước lung tung
Báo trước - Chuyển đổi có bét bung
Sụt lở lung tung - Biến từng vùng
Hỏa hoạn loạn gây - Biến bão bùng
Y là báo trước - Có sập vung.
Trong nước ngoài nước - Có riêng chung
Bầu Trời mặt Đất - Nóng thiêu nung
Động động lắc lắc - Có chuyển rung
Nhiều nơi nhiều nước - Có thâm trùng
Nếu biết chuyển nhanh - Biết bái sùng
Vàng châu sang Ngọc - Ta hưởng cùng
Cuối bài:
Câu chuyện của Thần chung
Bao nhiêu tất cả - Đã đóng khung
Thanh tra chiến sĩ - Chốt nằm vùng
Chắc chắn huyền vi - Tiếng nổ đùng
Đường ngầm núi lửa - Miệng nổ bùng.
Xin lỗi trần gian! Chuyện Hoàng Cung
Biết trước cứu nhau - Thoát nạn xung
Muốn tránh lâm nguy - Chớ ngại ngùng
Cầu xin sứ giả - Xuống nằm vùng
Thoát nạn qua cơn - Khói mịt mùng
Vẫn là:
Câu chuyện - Của Hoàng Cung!

 

Chấp bút báo chung - Sao y bản chính
Xin cung kính nhân loài - Đoạn cuối ra vai
Phép Ngài Thượng Đế.

8h20’ - 29.10. Bính Tuất
HOÀNG THIÊN LONG

 

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top