MỘT CÂU CHUYỆN

 - KỶ THẬP -

*

                                                                                                *              *

 

Có lập có thờ - Dâng cờ kính ảnh

Xuân sang dựng cảnh - Cờ ảnh Bác Hồ

Tượng trưng bóng ô - Tiền đồ mãi mãi

Công trình hiện đại - Mãi mãi vững bền

Tại gia làm nên - Đó nền móng vững

Bác về tạo dựng - Chừng chựng Thiên cao

Kêu gọi đồng bào - Đi vào chiến dịch

Toàn việc công ích - Xiềng xích phá Âm

Giải phóng tòa tâm - Sai lầm vứt bỏ

Tìm về vận đỏ - Trời trỏ đường đi

Cầu Mẫu Thần Y - Bệnh gì cứu chữa

Còn bao chuyện nữa - Đầu năm chí giữa

Nửa năm chí cuối - Lửa suối vàng Thiên

Bút sách Nguyễn Điền - Tòa Thiên ủng hộ

Cờ sao rầm rộ - Thánh độ Phật thương

Luận án kỷ cương - Con đường Cách mạng

Sóng trào Linh Trạng - Sáng rạng Việt Nam

Khó khổ đồng cam - Việc làm nhân quả.

 

Nổi Thần gia phả - Cờ ngả nước cao

Chiến sĩ đồng bào - Tự hào muôn thuở

Bính Tuất - Chó sủa - Cháy của thiêu Người

Ai khóc ai cười - Muôn người lưu ý

Sách dùng khi bí - Linh ký Địa Thiên

Dùng sách bình yên - Nơi Tiên phù cấp

San cao cào thấp - Tranh chấp không còn

Vì nước vì non - Sắc son - Tròn trĩnh.

Nay thơ Trời vịnh - Quyết định nhân loài

Nước trong nước ngoài - Nhân tài xuất thế

Thiên định ra kế - Cứu thế cho dân

Thiên định cán cân - Toàn dân toàn Đảng

Pháp Trời thao giảng - Toàn Đảng dân ta

Xung trận bài ca - Thiết tha khuyến cáo

Thông điệp thông báo - Báo cáo tường trình

Có luận có bình - Hợp tình đạt lý

Giao Liên thư ký - Nhất trí hoàn công

Quyền Trời quyền Ông - Đánh Đông dẹp Bắc

Bình yên xã tắc - Nhịp bắc cầu sang

Nổi tiếng ắt vang - Sáng vàng là ngọc

Có bọc bảo vệ - Thể lệ đàng hoàng

Nơi xã Hồng Quang - Kho vàng Đại Việt

Xưa :

Ngàn đời niêm yết - Chi tiết lục sao

Nay:

Tự hào hiện đại - Cứu hết điên dại

Thay lại quân binh - Đoàn quân Chí Minh

Động đình động Đất - Một còn một mất

Vô thất hủy liền - Không vì của tiền

Mà cần có Tiên - Tất nhiên mát mẻ

Sách này san sẻ - Bắt bẻ cũng thừa

Là trời tha lừa - Đừng ưa gánh nặng

Khó khăn từng chặng - Lẳng lặng mà lần

Việc nay cấp cần - Cứu dân độ thế

Câu chuyện tổng vế - Kề kế Phật hiền

Chuyển nhờ Nguyễn Điền - Huyền Tiên bảo thế

Câu chuyện Tiên Đế - Tiếp kế ra thay

Dọn địa dựng Thầy - Dân cày của Bác

Bức tranh họa phác - Ngơ ngác thiệt thân

Sát nút quá gần - Phải cần tìm hiểu

Lời thơ Đình Chiểu - Am hiểu khẩn trương

Biết trước để lường - Con đường quy cải

Nếu nghe điều phải - Biết trải gian truân

Vàng già xếp khuôn - Phù vân sa thải

Có man có hải - Nói phải nên nghe

Có độ có che - Hãy nghe làm tốt.

 

Bính Tuất nóng ngốt - Phát sốt nhiệt cao

Báo có hụt hao - Báo có tự hào

Đồng bào lưu ý:

Sách này - Phục vụ người cần khi bí

Sách ký sắc Thiên - Duyên gửi Giao Liên

Nguyễn Điền truyền đạt.

Cung nào nghiệp sát - Mất mát - Cầu may

Xóa ngàn đắng cay - Sách này Đại Pháp

Nam Thiên ngọn tháp - Điện cáp không dây

Mang tính dựng xây - Có Thầy siêu bóng

Vệ tinh truyền phóng - Dây nóng cấp nguy

Nên chuyển đổi qui - Linh quì chính giác

Tự tâm chính xác - Thờ Bác Hồ ta

Bảo nhau thật thà - Là đà phát triển

Đó là để tiến - Ý kiến lòng dân

Quyết định lòng Thần - Ta cần nhanh gấp

Đến ngày cấp cấp - Tranh chấp chiến trường

Náo động báo tường - Con đường chính đạo

Hãy nên quyết định mạnh bạo:

Lãnh đạo chỉ huy - Để cứu lâm nguy

Cơn suy giảm - xóa

Đừng để khi quá - Sức phá khó lường

Trần gian chiến trường - Bị thương mới cứu

Linh nay dắt díu - Cấp cứu thương trường

Biết trước không lường - Coi thường pháp luật.

Là bị ngả quật - Võ thuật không gian

Vơ vét nợ nan - Thở than cũng muộn

Sóng Trời bốc cuộn - Có muộn không sớm

Giờ không phải chớm - Ghê gớm rùng mình

Cố ý dụng tình - Thình lình khắc gặp

Hững hờ mất cắp - Đang sắp khẩn trương

Bãi chiến - trường thương - Vấn vương chỉ bảo

Sóng lộn chao đảo - Bản thảo tường trình

Sóng gọi động đình - Lời bình thế kỷ.

Không biết Trời chỉ - Thập kỷ Long Vương

Luận án kỷ cương - Khai trương đổi mới

Việt Nam thế giới - Liên đới nhiều bề

Suối lửa tràn trề - Lời phê y chuẩn

Chớ nghĩ luẩn quẩn - Hội chuẩn đã xong

Chấm định thương vong - Đóng khong báo trước.

 

Trong nước ngoài nước - Báo trước nhiều lần

Việc cứu là cần - Nợ nần thanh toán

Không thù chẳng oán - Nhất quán là làm

Diệt hết hiểm nham - Diệt tất lòng tham

Nơi làm - Võ thuật

Thông tin nổi bật - Sự thật chuyện Trời

Có hỏi - Trả lời - Ông Trời bảo thế

Ông Tiên Hoàng Đế - Cứu thế nghe không …?

Ông bảo quyền Ông - Phép công Ông có

Ông gửi qua gió - Không - Có hiện hình

Truyền đạt thấu tình - Ra Kinh Pháp mới

Dây trói Ông nới - Muốn với cho cao

Hay lại muốn khao - Thì Ông sẽ khoán

Chứ Ông không oán - Mà cũng chẳng trù

Muốn lộc Ông bù - Ông thu tất ác

Ông Tiên là Bác - Chính xác Người Trời

Có thế có thời - Tìm nơi Ông ngự

Tòa cao biệt thự - Danh dự Ông thề

Đâu khó Ông về - Lời thề cứu thiện

Ông nay đại diện - Nối điện Âm Dương

Đề án kỷ cương - Con đường duy nhất.

 

Ông cho đối chất - Còn mất ở Ông

Ông đủ phép công - Sập núi cạn sông

Mênh mông thu lại - Cuộc chiến không bại

Có chiến có hại - Đừng dại chống Ông

Ông là Thần Công - Nhập định Thần Nông

Núi sông Ông quản -

Với Ông đơn giản - Di sản cầm quyền

Chính nghĩa tuyên truyền - Đừng quyền mà ngược.

Chống Ông sao được - Y dược Ông cầm

Sắc không chuyển ngầm - Đường hầm ai biết

Ông đủ luật xiết - Nhờ viết đổi thời

Giáo dạy bằng lời -

Tóm lại: Chỉ có Ông Trời là to nhất

Nên đừng ai vô thất - Mà cũng đừng khất thêm dài

Niên hạn ngả bài - Cái chài Thiên định

Ông chẳng xu nịnh - Ông định là xong

Mình Ông cân đong - Thương vong đừng trách

Đừng ai nên thách - Bức vách có tai

Thế kỷ quản cai - Phép Ngài Thượng Đế

Đừng ai chống chế - Mà tắc bế cho nhân loài

Nếu sắn đậu khoai - Thì ai chẳng trọng

Phải qua cuống họng - Sống trọng nghĩa tình

Ai sống một mình - Ai bình không sách

Không biết Ông mách - Có sách có Thầy

Muốn phúc cao dầy - Phải đầy đức độ

Thượng Đế ủng hộ - Thượng lộ bình an

Sống thật bỏ gian - Là tan bệnh họa

Bảo thật đâu dọa - Trừ họa thiên tai

Phép Ngài bảo thế!

Ngàn đời thế hệ - Thể lệ tu gia

Thứ nhất trong nhà - Thật thà là cha quỉ quái

- Tín ngưỡng sùng bái - Phải trái biết phân

Hộ mệnh giữ thân - Thánh Trần đổi lốt

Gắng nhiều việc tốt - Hồn cốt Phật Tiên

Gửi gắm Giao Liên - Nguyễn Điền giúp hộ

Có ngày rầm rộ - Ủng hộ có Trời

Chiều hướng thế thời - Đầy vơi là do mình quyết định

Sách không niêm tịnh - Thiên định mở ra

Sáng đạo Long Hoa - Có khoa cấp cứu

Ai cần thì bíu - Dắt díu ân cần

Cứu mệnh có Thần - Ai cần phải gấp.

Câu chuyện kỷ thập - Dồn dập năm nay

Kế sách là Thầy - Minh bày diễn giải

Khuyên ai đừng mải - Thỉnh giải xưa kia

Bè phái đừng chia - Trời lia đi hết

Cuối niên tổng kết - Chữ hết hay còn

Là phải do quyết định của trái tròn.

Vậy! Muốn còn hay mất

Từng cơn bão giật - Đổ lật tòa cao

Cọc ghìm nổi sao - Tự hào cũng hết

Nay Ông tổng kết - Khao thết đại dương

Đường lối chủ trương - Ông cho biết trước

Mà không lường là thiệt

Có nơi hết tiệt - Chi tiết báo rồi

Ai đứng ai ngồi? Đâu trôi đâu nổi ?

Nếu ương thường gọi ổi

Nếu Sao Chổi sẽ quét lê

Thiên đã định ai dịch xê

Nếu: Lấm cho rửa - Lệch cho kê

Nếu: Cho biết trước còn lề mề

Là chủ đề hết hạn

Nếu địa cầu vỏ rạn - Là xung hạn cho đời

Nếu ngoan cố không nghe lời - Là Ông Trời phá sản

Ông Trời thì ai cản - Rất đơn giản giây giờ

Ai thích nếm cứ chờ - Khắc lập ban thờ không chủ.

 

Là vĩnh viễn đi ngủ - Rủ hàng loạt không mơ

Âm báo rõ không mờ - Sớm cách thờ chuyển đổi

Ngẫm sâu đừng nông nổi - Đừng ăn sổi không bền

Đạo đức phải làm nền - Ý thức phải để trên

Mới làm nên việc tốt

Nay kỳ hạn then chốt - Hỏa nóng ngốt không gian

Bí quyết - “Dùng luyện đan” - Lọc thật gian mới biết

Có tháo cởi có siết - Muốn hiểu biết về đây

Cùng ý thức dựng xây - Quả phúc dầy được độ

Chung ghé vai ủng hộ - Được thượng lộ bình an

Việc cần cấp nơi bàn - Được bảo an vô giá

Xưa có tội nay xá - Cần cược cá cũng xong

Huyền sắc dược được phong - Đầy nỗi mong thượng đế

Luân phiên hồi có kế - Cấp Tiên Đế cứu hồi

Có cây phải có chồi - Có cái "tôi" phục vụ Đảng

Thấy việc khó đừng lảng - Lời Thánh giáng Phật ban

Ta tự lọc thật gian - Là phạm can lui bước.

Sách Trạng về báo trước - Cần cứu nước khẩn trương

Hồng thập tự cứu thương - Trước thương trường tâm lý

Sách lược dùng khi bí - Sự nhất trí bề trên

Cần đều gọi tận tên - Vẫn một bên - độc - giải

Phải nếm mùi từng trải - Cuộc qui cải mới thành

* Được thông báo tới các cấp đầu ngành

Phải rõ rành định luật

Sắc không về nhập xuất - Nhờ Bính Tuất chiêu binh

Chuyện thế giới hành tinh - Một tường trình thế kỷ

Có sơ đồ dẫn chỉ - Vẫn thủ thỉ trao Âm

Nhuộm vàng gửi nơi tâm - Vàng kỹ ngâm đủ tuổi.

Bính Tuất trao đoạn cuối - Biển chết đuối có phao

Muốn cứu Trời vớt vào - Có tự hào tỉnh lại

Ai chống Trời là dại - Sự tổn hại hụt hao

Cơ số đếm có cao - Nhận bàn giao bảo thế!

Chuyện năm châu bốn bể - Cả sự thể báo rồi

Vẫn gấp gọi ồi ồi - Ngài Thiên Lôi báo lại

Chờ giao thời - Mới biết ai khôn hay ai dại

Vẫn mềm mại bình thường - Mà vẫn có cao cường

Vẫn chỉ đường muôn thế!

Vẫn từ xa tự vệ - Vẫn trình đệ đàng hoàng

Vẫn bật nắp kho vàng - Vẫn nhẹ nhàng tình cảm

Vâng! Đường cách mạng thì đâu có rải thảm

Mà "còn" đầy lảm nhảm chông gai

Chỉ những người biết phân biệt đúng sai

Mới hiểu thấu được luật đạo Thiên khai

Của một Thiên tài Bảo Quốc.

Phân tích và ngẫm kỹ - “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”

- Thì nay chính là một cuộc đổi đời

- Cũng là do ông Trời quyết định

Nay Kinh sách không niêm tịnh

- Mà đã xuống thơ vịnh không đùa

Trạng xuống lập ngôi vua - Ắt là bùa Tầu nhạt

Câu chuyện dựng rạp hát - "Có" hành sát lũ âm

Thần Thiên định diệt thâm - Chiến tranh Âm vất vả

Chuyện bất di bất khả - Quyền đòi trả tự do

Đem quyền lợi ấm no - Vẫn hẹn hò nguyện ước.

Sách Đại Thần xuống trước - Để lộc phước tồn nhiều

Phòng bớt cháy lửa thiêu - Đó là phép cao siêu hiện đại

Không cần vốn vẫn lãi - Gọi sư - sãi quay về

Xóa sạch nơi hành nghề - Bao bộn bề xếp lại

Với lúc này hiện tại -

Biết nhiều người còn ngại băn khoăn

Tuy thấy đúng nhưng vẫn trở trăn

Vâng! Nếu đúng băn khoăn thì hãy xin mời -

Nếm thử nghiệp căn hành phạt.

Vì đến ngày nghiệp sát - Quân chủ át lộ phô

Chủ Thánh Trời là ô - Mùa héo khô Bính Tuất

Đỉnh điểm là quy luật - Lộn vật trước khó khăn

Gọi năm chó nhó nhăn - Gây ngọc nhằn phiền toái

Trừ tà thần bát quái - Thay ba vái huyền vi

Thần Bồ Tát Thiên Y - Cứu đâu thì khỏi đấy

Chó sủa vàng lửa sấy - Nóng ổ chấy bò ra

Đại Thần Lửa thanh tra - Sự chạm va báo trước

Nếu Thần Trời có thước - Lửa và nước bằng nhau

Lột mặt nạ vàng thau - Cháy sạch làu nhẵn nhụi

Cháy bốc thành tro bụi - Sự tàn lụi kinh hoàng

Cháy chảy nước cả vàng - Sự ngỡ ngàng báo động

Báo tới xa và rộng - Vì sụt động chưa từng

Ngang Trời siết luật rừng - Đừng lừng chừng là thiệt.

Điềm gở đời có diệt - Báo hết tiệt có nơi

Chữ nổi không để chơi - Đừng đẫy sơi quên lãng

Đừng xem thường sách Trạng - Cuộc Cách mạng nổi Thần

Có báo xa báo gần - Việc cấp cần bảo hộ

Báo đường không đường bộ - Cuộc đụng độ cực đoan

Có giải - Có bị oan - Muốn dừng khoan phải y chỉ

Tìm trát ngay rò rỉ

Ngài thập kỷ nói rằng: Sẽ có sự giảm tăng

Sẽ có bằng chứng sống - Còn nếu cứ chui ống

Đố chống được lệnh Trời -

Vì lệnh đổi thế thời - Không đùa chơi mà phạt

Bùa đạo thâm tà nhạt - Đời kiếp mạt yểm Linh

Cài yểm ký tướng binh - Nay hết linh định hạn

Giờ đang nổi để gạn - Lọc sỏi sạn gạo cơm

Lưới và nơm đang úp - Ai chung tay ghé giúp

Thì Trời xin trao tặng chiếc “Cúp Vàng” sang

Vàng Trời - Vàng Văn Lang - Gắn nhẹ nhàng tâm đạo.

Sách bước ra mạnh bạo - Sức mạnh như vũ bão

Nơi lãnh đạo đo lường -

Nơi đầu não Trung Ương - Nghiên cứu lường nắm bắt

Chằng dọc ngang điện vắt - Gạn từ săn sắt cá cờ

Thông báo: Chớ nên để Trời sờ - Là mịt mờ tăm tối

Là Thần công lên gối - Gỡ sao mối tơ vò

Là va chạm lăn bò - Là rủi ro quá lớn.

Đò đá đầy đủ mớn - Vì nghĩa lớn chung tay

Sách chỉ dẫn có Thầy - Kế hoạch bày chu đáo

Là cởi tháo giản đơn - Phải tốt gõ - Hơn tốt nước sơn

Phải biết ơn nơi cứu.

Nay sách không kéo níu - Chỉ dắt díu tốt lành

Muốn tránh sự quở hành - Phải tâm thành tự ý

Chữ gửi qua thư ký - Bút vũ khí diệt tà

Sách thay dãy đằng nhà - Pháp chống tà đặc biệt

Sách không được niêm yết - Luật xuống siết dạy lời

Chữ nghiêng dốc của Trời - Xét từng lời bản thảo.

 

Thần nổi viên Ngọc Bảo - Hồn nổi tảo Hùng Vương

Pháp lý và kỷ cương - Có vấn vương khai mở

Báo điều hay điều dở - Dựa cơ sở đổi thay

Việc cần trước làm ngay - Mở sách Thầy Hoàng Đế

Hoàn lược mưu thượng kế - Có tiên đế bảo hành

Mốc chuyển đổi sang canh - Nổi công danh hoàn tất

Rất cần ra đối chất - Của bao sự mất còn

Vì trách nhiệm nước non - Phải làm tròn mới thỏa

Cứu mệnh như cứu hỏa - Nổi gia phả gia phong

Sách lược Trời phải xong - Đừng nên vòng vo mãi

Chữ của Trời đừng cãi - Là vốn lãi mất nhờ

Gấp rồi - Đừng đợi chờ - Là chi sơ nhẵn sạch

Bản thảo - Trời rõ vạch - Cùng bóc tách luận bàn

Cùng giàu khó sẻ san - Nơi nợ nan cứu giải

Cuộc Cách mạng qui cải - Ai cũng phải gian truân

Đã xếp định vào khuân - Hãy quây quần bàn bạc

Đừng chỉ đi hướng lạc - Để bội bạc phản đời

Ai trách nhiệm ra lời - Xem đầy vơi khảo sát

 

Đừng để đời đau rát - Tìm đến nơi quạt mát

Trung tâm “Bát cảnh Tiên”

- Chuyện cơ mở tất nhiên - Tòa nhân hiền pháp lý

Chính nơi đây bút ký - Để thụ lý hồ sơ

Âm nổi phát quân cơ - Thay rừng mơ Hương Tích

Nay rừng thơ công ích - Quỹ lục trích san đều

Dựng ngất Trời cây nêu - Ai muốn kều không tới

Ai muốn với không về - Nổi chữ phê y chuẩn

Gạn hết nơi đục vẩn - Nước nhơ bẩn thải đi

Mở chiến dịch thực thi - Thần Bạch Y cầm sổ.

Chuyện có kim ơn Tổ - Nhạc phải phổ y lời

Câu chuyện gắn thế thời - Năng lượng Trời đo tính

Ơn Tổ Tiên ta kính - Con đường chính tu gia

Cách sắp đặt tu nhà - Ép thật thà chân chính.

Ước nguyện theo người lính - Có Trời tính nước đi

Có năng lượng vu vi - Hãy thực y hướng dẫn

Bản sao: Không nhầm lẫn -

                                        Truyền cảm nhận công bằng

Điện bảo vệ chịt chằng - Giữ thăng bằng thân cốt

Sẽ làm nhiều việc tốt - Việc rút chốt độc thu

Hiện đang ở chiến khu - Giáo pháp tu lịch sử

Được Trời bầu Bác cử - Là danh dự cờ đầu

Nhiệm thu phát đạo mầu - Phép Rồng chầu Mặt Nguyệt

Thụ lý đơn Trời duyệt - Lời bảo Việt Hùng Vương

Tòa pháp lý chiến trường - Có tiếp lương tải đạn

Pháp thương trường không cạn - Giải xung hạn cho đời

Bằng Đại Pháp của Trời - Gọi muôn nơi cần biết.

Còn rất nhiều chi tiết - Không niêm yết mở ra

Cần biết rộng và xa - Cuộc thanh tra hỏa hoạn

Báo điềm Trời có loạn - Từng công đoạn mở ra

Biết bảo vệ chính ta - Phải tu gấp tại gia

Phải sang sửa trong nhà - Kính Cha già dân tộc

Được độ nhiều phúc lộc - Một lô hương tự bốc

Vững cát vàng ta dốc - Tự phúc lộc chuyển về

Vì dấu ấn định phê - Đừng ai chê vàng ẩn

Phải đãi sạch không bẩn - Ý thức cẩn thận nhiều

Kinh tại gia pháp điều - Lên như diều gió thổi.

Nay niên định trao đổi - Kính ngoại nội công bằng

Có truyền tích điện năng - Sự công bằng luật pháp

Viết 29 tháng Chạp - Dòng điện cáp song phương

Âm cao nhất khai trương - Chỉ con đường duy nhất

Nếu ai ai hoàn tất - Là sự thật bật tà

Gọi cả trẻ cả già - Gọi cả gần lẫn xa

Pháp chống tà thời thế - Sắc phép của Thượng Đế

Mang tổng thể kính dân - Năng lượng của vi Thần

Phải cấp cần chuyển đổi - Nếu ai không làm nổi

Là gió thổi sạch tinh - Đọc ngẫm kỹ xét bình

Luật nhà binh Âm phát - Lời tuyên thệ “Sát Thát”

Còn nghe bát bên tai - Xuống thụ giới đầu thai

Xuất hóa vai sát cảnh - Vẽ thu hình chụp ảnh

Một toàn cảnh gia phong - Cho ý hiểu thuận dòng

Của nỗi mong đang đợi.

Vậy! Chúng ta làm bất cứ việc gì

                                         - Để đem lại lợi ích toàn dân

Thì chúng ta hãy nên phải trọng trân theo thời thế!

Nếu ương là đổ bể - Sự thể phải công bằng

Được nhận sóng từ lăng - Có nhập thăng từng lúc

Bản trường ca điệp khúc - Gọi thúc giục muôn lòng

Sớm nhất việc chuyển xong - Tránh thương vong toại nguyện.

Chuyện Đất Trời hòa quyện - Được sao luyện đồng tâm

Nhận hoàn chữ nổi Âm - Mở hòm tâm công đức

Tương lai đầy lực sức - Nhưng không bắt cức ai!

Chữ có tự Thiên khai - Gọi hồi hai Linh Bác

Văn thơ thay giáo mác - Chỉ có Bác thiêng liêng

Vì Bác không phục vụ riêng - Nên hồn Bác thiêng gấp bội

Khoa học gọi “gien chội” - Mùa chẩy hội về đây

Thành đắp lũy dựng xây - Đón gió mây ra chữ

* Với người Việt Nam -

                                 Chúng ta nên dùng chữ Quốc Ngữ

Để giữ đúng lề - Lấm phải rửa - Lệch phải kê

Mỗi chúng ta đều có chí hướng làm nhiều việc tốt

Ắt sẽ thuận bề - Mát tâm!

Tránh sai bỏ lỗi quá lầm

Tự ta khắc giải âm thầm cho ta

Nay văn chương chữ nghĩa của nhà

Làm thiện trừ ác thật thà mới yên.

Bệnh quỉ phải có phép Tiên

Vô giá qui đổi bằng tiền đâu xong

Sống sao cho đẹp cõi lòng

Bậc sang đạo nghĩa sáng trong tâm hồn

Lưu danh chính đạo bảo tồn

Tu gia trừ nghiệp mát hồn Tổ Tiên.

Muốn chuyển thế kỷ bình yên

San bằng quy đổi xin tiên cấp phù

Thiếu thiếu đủ đủ trả bù

Ông Trời bà Đất sắc thu chuyển cùng

Thời nào thế ấy - Tạo anh hùng

Độc nào thuốc đấy - Giải hạn xung

Thế thế thời thời tạo cảnh chung

Văn chương sắc phép của Hoàng Cung.

Nhắn lại nhân gian - Cho hưởng cùng

Hoàng Thiên trống nổi - Báo tùng tùng

Kế đời Tiên Tổ - Có anh hùng

Xây dựng nghĩa đời - Vì cái chung

Xếp lại thế thời - Trước lung tung

Báo trước - Chuyển đổi có bét bung

Sụt lở lung tung - Biến từng vùng

Hỏa hoạn loạn gây - Biến bão bùng

Y là báo trước - Có sập vung

Trong nước ngoài nước - Có riêng chung

Bầu Trời mặt Đất - Nóng thiêu nung

Động động lắc lắc - Có chuyển rung

Nhiều nơi nhiều nước - Có thâm trùng

Nếu biết chuyển nhanh - Biết bái sùng

Vàng châu sang ngọc - Ta hưởng cùng

Cuối bài:

Câu chuyện của Thần chung

Bao nhiêu tất cả - Đã đóng khung

Thanh tra chiến sĩ - Chốt nằm vùng

Chắc chắn huyền vi - Tiếng nổ đùng

Đường ngầm núi lửa - Miệng nổ bùng

Xin lỗi trần gian! Chuyện Hoàng Cung

Biết trước cứu nhau - Thoát nạn xung

Muốn tránh lâm nguy - Chớ ngại ngùng

Cầu xin sứ giả - Xuống nằm vùng

Thoát nạn qua cơn - Khói mịt mùng

Vẫn là:

Câu chuyện - của Hoàng Cung!

 

Chấp bút báo chung - Sao y bản chính

 Xin cung kính nhân loài - Đoạn cuối ra vai

 Phép Ngài Thượng Đế

Scroll to top