ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ

- VẬN NƯỚC - !

 

Nếu chữ Trời cộng sản - Hỏi ai cản ai ngăn

Trước nguy cơ khó khăn - Đừng ai ngăn việc nghĩa

Trước trái tròn lục địa - Nếu bảo bịa tan tành

Nếu các cấp các ngành - Liệu có đành tay bó

Bính Tuất vàng năm chó - Trước ngọn gió không lay

Trước vận Trời đổi thay - Cần làm ngay điều biết.

Cấp cứu là khẩn thiết - Ai nhiệt liệt tán thành

Hỡi các cấp đầu ngành - Chớ bẻ vành mà gẫy

Nếu gầm Trời là bẫy - Nếu vung Trời nắp đậy

Hỏi ai cậy mình to? - Nếu lửa cháy nằm co

Đó là hẹn hò - Ý nghĩa.

Chuyện trái tròn lục địa - Vẫn lia lịa báo về

Vẫn tiến hành chủ đề - Vẫn chuẩn phê luận án

Áp phích Trời đã dán - Mọi phương án không thay

Việc cấp phải làm ngay - Cuộc sảy xay tâm lý

Chữ xuống dàn đủ ý - Trời lập lý đàng hoàng

Ý nghĩa của kho vàng - Một Đại pháp tiềm tàng

Vẫn xếp hàng lên tiếng.

Biết trước là vốn liếng - Đòn từng miếng liên hồi

Bao ví dụ có rồi - Gọi ồi ồi thất vọng

Hỏi cấp nào tôn trọng - Rát cổ họng Đất Trời

Trước thư tín ra mời - Nay chỉ thời thông báo

Nay chỉ còn cảnh cáo - Không chu đáo mặc đời

Việc thay đổi cơ Trời - Biết không thời thực hiện.

Đứng trước ngàn sự kiện - Lập hùng biện đàng hoàng

Chính nơi xã Hồng Quang - Không sẵn sàng đón nhận

Giờ điềm Trời cơ vận - Còn ân hận còn nhiều:

Còn chóng mặt liêu xiêu - Còn tàn điêu trước gió

Chữ nổi nhiều đâu có?

                                        Trước nỗi khó ai lo?

Hỏi nguyên do đương chức - Nguyên cớ nào bắt cức?

Hỏi đúng mức ngăn ngừa - Suy nghĩ đúng hay bừa

Ai cùi dừa quen thói.

Hàng vạn ngàn câu hỏi - Sách mệt mỏi vẫn nằm

Đúng thiện chẳng hỏi thăm -

                                        Vẫn tháng năm nguyên vẹn

Nhiều cấp trần ước hẹn - Chẳng trọn vẹn hứa lời

Trước uy tín của Trời - Không ra lời biến mất.

Vậy bộn bề chồng chất - Vẫn cao ngất ai hay

Xin hỏi ai ngủ say? Để nghiệt cay quá lớn

Sức chịu đựng đủ mớn - Vì nghĩa lớn ra thay

Vì cố tình - Ra tay - Việc làm ngay cần thiết

Phải mượn nhờ bút viết - Từng chi tiết rõ ràng

Xuống Đại Pháp Đoàn Tràng -

                                        “Đơn phát hiện kho vàng”

Nhận rõ ràng không đến!

Nếu đò đầy không bến - Hỏi nơi đến ở đâu?

Trước biển cả sông sâu - Một thuẫn mâu quá lớn

Lè lưỡi Trời phát ớn - Nỗi đau đớn chung riêng

Một gốc Phật mất thiêng - Vì lo riêng cái túi

Hỏi rỗng trong vỏ núi - Như cái túi đựng tiền

Mùa chảy hội chùa chiền - Nơi Phật hiền nổi chữ

Phải viết chữ Quốc Ngữ - Phải giữ mác lề ta

Động nhất đệ Nam ta - Vẫn thiết tha lên tiếng

Đường Âm là đáy giếng - Phát lên tiếng thở than

Một luật pháp trị an - Còn thật gian lẫn lộn

* Chồng chất đầy bề bộn - Vẫn lộn xộn - Tôn nghiêm

Chữ nổi thì bị niêm - Quan thanh liêm biến mất.

Thấy hàng loại vô thất - Sống chồng chất lấn đè

Thò sự thật là đe - Nghe, không nghe ai biết?

Ai không tranh cũng thiệt - Ai không nhanh hết tiệt

Không có tiền là thiệt - Ai thấy Tiên mà biết?

Mượn bút viết nổi Thần - Vì việc quá cấp cần

Không ngại ngần trước khó! - Nhận từ không mà có

Đón chữ từ nơi gió - Hỏi phép có lạ không?

Hỏi có phải huyền công - Phép Thần Thông vô lượng

Nếu đời người mường tượng - Một lực lượng khai Âm

Nhập Thánh thiện tòa tâm - Nơi thôn Lâm Bài Hạ

Hỏi chuyện lạ chưa từng!

Nếu nghe thấy rửng rưng - Tự tay bưng bịt miệng.

Chữ vẫn bay vẫn liệng - Mà cái miệng kín nhời

Vậy phân tích với đời - Ai đương thời trách nhiệm

Nếu chí công cần kiệm - Ai quan niệm ít tiền?

Nơi "Bát cảnh Thiên Tiên" - Nơi tự nhiên hiếm có

Mà ta lại dùng nó - Gỡ bí khó đổi tiền

Vậy lấy tiền hết Tiên - Cảnh tự nhiên biến mất

Còn bao sự chồng chất - Động đệ nhất Nam Thiên

Mất quy luật tự nhiên - Cảnh Tiên hiền đau đớn

Lắc đầu nhìn càng ớn - Nỗi đau đớn đầy vơi

Đi vãng cảnh ngự chơi - Nổi chữ Trời cho biết.

Gửi rõ ràng chi tiết - Mượn bút viết mỏi tay

Nhờ trần giới nói thay - Lời tỏ bày cay đắng

Cõi Tiên hiền lo lắng - Xóa mất trắng linh thiêng

Vì quá nhiều cái riêng - Ngài thiêng liêng biến mất

Nỗi đau Ngài đệ nhất - Trách vô thất bái sùng

Mẫu Hoàng Cung nỗi giận - Nên cảnh đời lận đận

Vì Ngài giận kẻ tham - Dựng tượng Phật giả danh

Động A Nam thiêng hết -

Nếu Phật mà bị chết - Thì dân hết dựa nương

“Phật” chết ai chẳng thương - Luận kỷ cương Trời Đất

Cờ Cách mạng là nhất - Hướng cao trào ta phất

Hồn Linh Trời đệ nhất - Nổi gió phất tung bay

Báo Hồn Nước về thay - Gọi chung tay nghĩa lớn.

Xóa nổi chìm đau đớn - Đò đầy mớn cập bờ

Đúng nghĩa ta tôn thờ - Nổi rừng thơ Cách mạng

Việt Nam hồi tái Trạng - Hồn Cách mạng chính tâm

Phân biệt kỹ kẻo nhầm - Chớ có lầm - Bình mở

Khuyên đừng ai cản trở - Thiên cơ mở đạo Trời

Có hỏi có trả lời - Vận nghiêng Trời dốc xuống

Bình tĩnh đừng luống cuống - Mọi tình huống đàng hoàng

Con người chính là vàng - Thực rõ ràng ai cãi

Vậy: “Người là vàng của là ngãi”

Còn ai cãi nữa không?

Đừng hèn mạt cạn nông - Mà phép công trừng trị.

Xuống đường lối chỉ thị - Có đề nghị đàng hoàng

Có phát hiện kho vàng - Còn rõ ràng bằng chứng

Dấu còn in ép cứng - Mang đối chứng gấp ngay

Kẻo tình thế đổi thay - Nuốt đắng cay ân hận

Vì nỗi buồn vô tận - Sự cảm nhận rõ ràng

Một sự sống đàng hoàng - Một kho vàng vô tận

Vẫn ngày đêm kề cận - Ngài chuyển vận thiêng liêng

Ngài không phục vụ riêng - Nên vàng thiêng bởi thế.

Hết lại về tiếp tế - Kề cận kế Đế Vương

Luận án - Và kỷ cương - Vẫn thông thương chuyển vận

Về nơi Người tiếp nhận - Việc khá bận ngày đêm

Mà vẫn ấm vẫn êm - Dù ngày đêm tiếp nhận

Biết cũng là lận đận - Dặn cẩn thận đàng hoàng

Vì việc không mơ màng - Có Đoàn Tràng rõ nét

Việc Thiên khai có xét - Cầm khóa két trong tay

Vận cơ Trời đổi thay - Là chính nay đệ nhất.

Quyền Trời - Quyền Ông tất - Ngài đệ nhất Hoàng Thiên

Có nhắn dùm Giao Liên - Gọi điềm duyên cung mở

Báo tất nơi cơ sở - Vận cơ mở điềm Trời

Mà chẳng ai ra lời - Vận cơ Trời bảo thế.

Ngài Hoàng Thiên Thượng Đế - Dùng mưu kế tiếp tay

Gửi trần nhắn hộ thay - Việc cần ngay quá lắm

Đừng để Trời lửa tắm - Que định cắm nơi nao

Dù khoa học có cao - Vẫn hụt hao số lớn

Hoàng Đế ngồi đau đớn - Vì nghĩa lớn hỏi ai?

Hỏa hoạn xuống thiên tai - Đời sao tài mà chống

Sinh nhân tồn sự sống - Ai tài chống thiên nhiên

Tại mình để mất Tiên - Luật tự nhiên không tạo.

Hỏi ai người lãnh đạo? Ai mạnh bạo trả lời

Đừng coi nhẹ đùa chơi - Mà ông Trời hành quở

Đừng ai cùn văn vở - Cấp cơ sở thấp cao

Nếu bị Trời khoán khao - Đều hụt hao thiệt hết

Ông Trời hành là hết - Với cái chết giản đơn

Hỏi - Chọn đằng nào hơn? Nổi từng cơn phong bão.

Tin này - Ai động não - Hỏi lãnh đạo thấp cao?

Vì thiên tai hụt hao - Hỏi tránh sao cho lại

Với Trời không bao giờ bại - Vậy đừng ngại bạn nghe

Muốn được sự trở che - Thì hãy nghe khuyến cáo

Cột lửa Trời mà tháo - Cháy cả áo lẫn người

Lúc ấy khóc hay cười - Hỏi muôn người còn biết.

Giờ thì còn mải miết - Mặc ráo riết thông tin

Là Trời mà phải xin - Nơi giữ gìn đáng trách

Lúc cần có người mách - Trao cả sách lẫn người

Nếu ai chẳng thích cười - Thì là người vô dụng

Ai trách Ta: Cứ đụng - Đừng lợi dụng làm ngơ

Nay điềm gở ứng thơ - Mà hững hờ tan mộng

Trời Thiên Đình mà động - Lo cả rộng cả dài

Bị phạm húy đến Ngài - Nổi thiên tai hành quở.

Trách ai? Đời văn vở - Cơm lẫn phở bốc mùi

Đại nghĩa để úi sùi - Bốc oai mùi thiu thối

Ban ngày nhìn như tối - Mùi ôi thối bốc lên

Ô uế cả bề trên - Độ vững bền choáng váng

Bao khẩu hiệu hoành tráng - Thay cự kháng trước Trời

Sắc không nay trả lời - Tất muôn nơi lưu ý

Sách lược - Dùng khi bí - Biết lập lý thông minh

Chất xám của hành tình - Một hành trình văn hóa

Giờ cũng là muộn quá - Sự lượng xá cơ may

Công lệnh xuống đổi thay - Việc làm ngay để đấy.

Bính Tuất lò máy sấy - Nóng ổ chấy bò ra

Xuống từng đợt từng pha - Có thanh tra báo lại

Biết rồi mà sao dại - Đừng đổ tại thiên nhiên

Trời gửi cả Nguyễn Điền - Nhờ Giao Liên nói hộ

Mà vừa đe vừa rộ - Người mách hộ oan gia

Thì phép Trời đâu tha - Tội gấp ba gấp bốn.

Vòng tay Trời sao trốn - Tội tày cốn sao tha

Phải trị hết quỉ ma - Để dân ta thoát khỏi

* Đặt rất nhiều câu hỏi - Điền không giỏi mà Trời

Chỉ mượn bút mượn lời - Nói hộ Trời lời cấp

Nhắn cấp cao cấp thấp - Rằng chuyện gấp cần ngay

Không chung tay còn đe dọa - Muốn vậy thì nếm họa

Đừng ăn vạ kêu Trời!

Trời giận chẳng trả lời - Là kiếp đời chịu thiệt.

Cũng có nơi hết tiệt - Trời hủy diệt thương vong

Ai ra chắn bình phong? Ai có dòng gia phả?

Phải phân biệt thật giả - Thiêng mồ mả nhà mình

Phải nên ngẫm kỹ bình - Bản tường trình thế kỷ

Xuống văn Ngài thủ thỉ - Xếp sắp chỉ hướng đi

Mà không chịu tâm y - Thì quân khi nếm vậy.

Linh hồn thiêng sống dậy - Dập ba lậy cứu hồi

Có nhân tách nhánh chồi - Mọc xanh đồi thế kỷ

Vẫn miệt mài tỷ mỷ - Vẫn thủ thỉ bảo ban

Vẫn bảo vệ bảo an - Vẫn sẻ san giàu - khó

Bính Tuất năm con chó - Báo trước khó nhiều bề

Mà vẫn cứ lề mề - Tâm chẳng hề thúc dục

Vì luật pháp thủ tục - Qua khâu mục nhiều phần

Nên cái cần xếp lại - Hỏi đó khôn hay dại

Giờ thì đổ tại ai?

Việc Trời đã định khai - Đành ra vai diễn vậy

Chớ nói càn làm bậy - Đừng thể cậy quyền cao

Nếu để dân hụt hao - Thì Trời sao tha thứ

Luận án theo căn cứ - Mồm ngắc ngứ nói chi

Luật pháp chiểu lệnh y - Sẽ thực thi y án

Thôi hết đường oán thán.

Sự chồn chán Trời hành - Hết thiêng lấy đâu lành

Bị ngả cành đốc rễ.

Vậy! Sự tôn nghiêm giữ lễ - Để bê trễ mất thiêng

Nếu ai cũng vì riêng - Thì đâu thiêng hồn nước

Hơn người là biết trước - Vì Hồn nước thiêng liêng

Lẽ sống thực phân miêng - Sống vì riêng phải xóa

Phép Ngài về hiện hóa - Cài then khóa chốt lời

Văn cùng chữ nổi Trời - Đừng nghĩ chơi vớ vẩn

Đừng vì chung mà lẩn - Đừng sống bẩn không ưa

Luật giờ này hiểu chưa? - Gọi không thưa đành vậy.

Hồn thiêng mà sống dậy - Huyền ba lậy phép công

Quyền thu Bắc dẹp Đông - Ví Ngộ Không triển vệ

Hết thời văn trình đệ - Thì mặc kệ chức quyền

Phép trong tay bí huyền - Thỏa lời tuyên phá sản

Gió phong Trời ai cản - Thật đơn giản giây giờ

Chỉ tích tắc tình cờ - Lập ban thờ vô chủ

Thôi thế là đi ngủ - Nằm địa phủ ngục sâu

Sự chờ đợi quá lâu - Đành thuẫn mâu giải quyết

Bốc phét là lý thuyết - Ra nghị quyết không làm

Trí tuệ không hội đàm - Thâm hay tham là thế

Văn Trời đâu phải ế - Cứu tắc bế mà thôi

Nếu quyền chức nước đôi - Giật đổ ngôi đơn giản.

Một trận gió thanh thản - Ai ngăn cản được Trời

Vì thay thế đổi thời - Mới xuống lời chỉ bảo

Lọc hết loại gian giảo - Dùng rổ sảo đậy che

Thời buổi - Cháo lẫn chè - Còn cậy bè cậy phái

Phải còn lẫn lộn trái - Trời xuống lái tách phân

Phân rõ từng thành phần - Dùng cán Thần nổi cốt

Phép hóa thân ẩn lốt - Lọc hồn cốt ẩn trong

Phải gạn thế mới xong - Gọi cân đong thế kỷ.

Tròn sáu giờ cho nghỉ - Rõ tỉ mỉ Chùa Hương

Luận án và kỷ cương - Vẫn tiếp lương hoàn thiện

Muốn song phương toàn diện - Mọi sự kiện đổi thay

Thời gian gấp cần ngay - Cho ngủ ngày chút ít.

Ai say sưa tít mít - Gặp mù mịt mây mờ

Sự Thiên định bất ngờ - Vẫn định giờ chiến thắng

Thiên văn trưa chiều nắng - Chuẩn phần thắng trong tay

Vạn ngàn sự đổi thay - Phải nghiệt cay chắc chắn

Ai than thở dài ngắn - Hồng xanh cắn chát lè

Tiền của lắm phưỡn phè - Đến mùa hè biết nóng

Ngoài dựa Trời trông ngóng - Còn ô bóng nào hơn

Nơi cao nhất phải ơn - Để giận hờn thiệt mạng.

Biết trước chỉ có Trạng - Vất vả đường Cách mạng

Mở sáng rạng núi sông

Quyền Trời tức quyền Ông - Ngang Ngộ Không cưỡi gió

Chứng minh không thành có - Chỉ đón gió mà thành

Vậy chiến thắng ắt giành - Đừng chấp tranh không ổn

Biết điều không mất vốn - Tội tầy cốn ai tha

Chuyện rất gần không xa - Cả bao la thu lại

Không bỏ vốn mà lãi - Đáng sợ hãi ngang Trời

Buôn không vốn vẫn lời - Chỉ ông Trời mới có.

Nếu chữ Trời xếp xó - Đời không ngó mở ra

Là vỏ trái - Chạm va - Nếu nổ ra ai sống?

Phải kết tội là chống - Sẽ chồng đống có nơi

6 giờ 15 phút nói chuyện Trời - Hãy truyền lời xa rộng

Hoàng Đế Nam nhất động - Nhân chia cộng và trừ

Ta nhắn lại qua thư - Đừng chần chừ vì gấp

Báo động đến hỏa cấp - Điềm san lấp cập kề

Đừng chậm chạp lề mề - Là ký phê - Xóa sổ.

Chuyện từ kim về cổ - Ai có sổ ra so

Ai ngủ ngáy o o - Ai đi dò Âm nổi - Ai sắp về trao đổi                

Tin nóng hổi khắp Trời - Có hỏi có trả lời

Chuyện không chơi đùa nữa - Xảy thường tình cơm bữa

Cháy cả Trời sao chữa - Chuyện còn nữa còn dài

Chuyện phát từ tổng đài - Do phép Ngài tiếp điện

Có Giao Liên phát hiện - Mọi sự kiện Đất Trời

Ai cần chỉ tận nơi - Chứ nay không mời nữa

Vì Trời là chỗ dựa - Không nương tựa thì thôi

Thích sùng sục tôi vôi - Tăng hơn sôi nghìn độ.

Biết thì nay bảo hộ - Đừng ai rộ mà phiền

Biết duy nhất chỉ Điền - Thu mọi miền Linh ứng

Ai cần ra đối chứng - Xem họng cứng còn đe

Trời cao có quyền đè - Tự hai xe lao một

Chớ khuyên ai dại dột - Rộ đe Trời là dốt

Gắng mà làm việc tốt - Để hồn cốt độ thương

Đừng cậy thẻ nhiễu nhương - Ghìm kỷ cương dân chết.

 

Nếu trời mà khao thết - Là chữ hết bình thường

Cho biết trước chẳng lường - Thì chiến trường họa sảy

Thích đầu rơi máu chảy - Cho cả thảy nhân loài

Chuyện nước trong nước ngoài - Không phí hoài đâu hết

Chỉ trách đời mê mết - Coi cái chết bình thường

Vì không lường đáng tiếc - Trời chỉ đưa mắt liếc

Là hề xiếc diễn chơi - Tìm hang ổ chuột dơi

Đập tả tơi cho biết - Giờ đến thời luật siết

Không nhất thiết đợi chờ - Không để quỉ ám mờ

Mà lập lờ hôi cạn - Nay đến ngày lọc gạn

Lọc hòn sạn khỏi cơm - Lưới ao sâu - Rãnh nơm

Phường tá ơm sa thải

Nâng cấp mồ Ông Vải - Xung hạn giải tại nhà

Cùng nhau sống thật thà - Xứng là cha quỉ quái.

Lạy cúi quỳ ba vái - Lật từ trái phải về

Giải oan thác nặng nề - Giải độc thề lũ quỉ

Ta đại diện cấp ủy - Hồn phong thủy Đại Thần

Về cứu khổ cứu bần - Bảo hộ dân khi cấp

Gạn hết loại tranh chấp - Gạn từ cao đến thấp

Loại ẩn nấp ở hang - Hun chạy phang đập hết

Bài cuối cùng tổng kết - Bằng khao thết hết niên

Rút: trình độ - Ví tiền - Là tất nhiên cạn kiệt

Cây Bút Trời mài miệt - Xin nhiệt liệt cám ơn

Không tính toán thiệt hơn - Trời cám ơn vô tận

Chờ không giờ mạch giận - Phép trao nhận mật công

Thu tây chuyển về đông - Hồn Tổ Tông trách nhiệm

Bao sắc từ ẩn nhiễm - Nhận trách nhiệm nặng nề

Trước khó khăn không hề - Vẫn nguyện thề chung sức

Vận quân Âm nô nức - Vùng - Áp bức cao trào

Kêu gọi tất đồng bào - Triển khai vào chiến dịch

Trong tháng hai xếp lịch - Ai xê dịch được Trời

Ai tạo hóa thế thời - Đo đầy vơi nhân quả

Nổi sơ đồ gia phả - Truyền sứ giả cấp nhanh

Không cản trở mong manh - Có phòng canh chu đáo.

Lùng bắt kẻ lếu láo - Chặt cái gáo xách về

Máu tràn ngập tràn trề - Đừng lề mề chậm trễ

Tôn gia nghiêm giữ lễ - Có sắc không bảo vệ

Như thường lệ rõ ràng - Lệnh canh gác kho vàng

Lệnh sẵn sàng cứu nước - Hãy lắng nghe từng bước

Có ngả thước có đo - Có phốt pho kề cận

Đúng không giờ mạch giận - Cuộc xung trận bắt đầu

Siết lệnh hầu sắc tỏa - Nhiệt nóng thường gọi hỏa.

Nhận kết quả trong tay - Ghìm thật chặt cấm lay

Mưa lay phay chuẩn bị - Còn bảy phút đề nghị

Sự chuẩn bị sẵn sàng - Thắp lên một tuần nhang

Rồi lại sang viết tiếp - Đúng không giờ lịch thiệp

Một thông điệp bàng hoàng - Lệnh bật nắp kho vàng

Đã sẵn sàng - chính xác - Nhập ứng khẩu đối tác

Độ chính xác uy Linh - Một chất xám hành tinh

Nhập hành trình xuống nốt - Đúng không giờ điểm chốt

Sắc hạ cốt độ bền - Vững móng địa rộng nền

Gọi tận tên càng rõ - Điền chỉ là thằng mõ

Triển vệ võ thuật cao - Không giờ đã bàn giao

                        Nén nhận trao sắc yểm.

 

 

Kho sách văn thiên tòa trời

Học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Tin địa phương

Scroll to top