HƯỚNG VỀ 27 - 7

 

Vâng 61 năm - Vẫn thăm viếng mộ

Hồn thiêng phả độ - Ủng hộ nhân dân

Dân gắn hồn Thần - Người trần ai thấy?

 

Hồn thiêng biết mấy - Hồn thiêng sống dậy

Cúi lậy Linh Hồn

Nối dòng Tử Tôn - Linh Hồn mát mẻ

25 ngày lẻ - Vui vẻ nguyện cầu

Linh xuống đỡ đầu - Sắc màu nổi cốt

27 ngày tốt - Mai mốt chốt then

Ốc vít khớp ren - Lấn chen đẩy loại.

 

Đẩy khỏi phá hoại - Thải loại gian tà

Tự xin về nhà - Còn lại ta ta

Quỉ ma thu nhốt

Ngón rụng từng đốt - Mặt lột quỉ tà

Trên đất lợi hà - Ma già ma trẻ

27 ngày lẻ - Suôn sẻ mọi bề

Lộc rót chuyển về - Mọi bề cấp phát.

 


 

 

Scroll to top