PHỤC HỒN LIỆT SĨ 27/7
PHẦN NIỆM KINH
-----***-----
Mở Trời Liệt Sĩ bung hoa
Dõi theo nhân loại - Đèn pha rợp đường
Liệt Sĩ từ các chiến trường
Hành quân trên các nẻo đường - Về đây
Hương Hồn theo bóng Trời Mây
Hướng lòng Cách mạng - Dựng xây nên Tòa.
27 tháng 7 nhận quà
Tán Hồn Liệt Sĩ bung hoa giáng trần
Hồn Trời - Hồn Đất - Hồn Thần
Là thang thuốc quí - Rất cần ban dân.
Hôm nay ai có người thân
Phục hồn theo tiếng chuông ngân - Về Tòa
Hồn Anh - Hồn Chị phát quà
Dược nam thuốc bắc - Thái hòa an vui
Hồn về ép giặc phải lui
Không những còn phải - Phanh phui mở tòa
Nổi thơ trao nghĩa trao quà
Giải mê mờ ám - Mù lòa sáng ra
Xin Hồn cân nhắc thứ tha
Kẻo nhân gian nhốn nháo - Xót xa đoạn trường
Hồn cho biết trước để lường
Tránh tai tránh họa - Ngang đường dọc sông
Xin Hồn tránh họa trên không
Cứu dân dọn bãi - Lập công ngày này
Xin Hồn thấu hiểu Dân Cày
Đông Tây Nam Bắc - Trình bày tấu lên.
Tấu lên cho thấu bề trên
Bao nhiêu tội ác - Phải đền bấy nhiêu
27 tháng 7 - Làm lễ cầu siêu
Mở Thần long động - Từng chiêu rung về
Xin Hồn giải bớt nặng nề
Luyện thành thang thuốc - Ban về gấp ngay
Lòng Âm chính sách đổi thay
Ơn Hồn dũng cảm - Chung tay cùng làm
Danh nhân chiến sĩ hội đàm
Tinh thần Cách mạng - Cùng làm đồng tâm.
Hồn đi phong tỏa cõi Âm
Cứu ai hoạn nạn âm thầm khổ đau
Xin Hồn cứu vớt mau mau
Đừng để gió xoáy - Dân đau trăm chiều
Cúi đầu ơn tạ bao nhiêu!
Những người chiến sĩ - Sớm chiều luyện binh
Có Hồn là có công minh
Cân bằng công lý - Vận mình nước non
Linh Hồn Cách mạng sắc son
Vượt qua biển cả - Núi non thác bờ
Tôn vinh cao cả - Tôn thờ
Xin Hồn đưa đón bến bờ thành công.
Yêu sao - Tổ Quốc thành đồng
Yêu sao đất nước - Gió lồng vi vu
Hồn ơi! Sắc thả sắc thu
Mà Hồn soi cả - Chu du hoàn cầu.
Có Hồn nổi sắc nổi màu
Bút nghiên thơ phú - Lời cầu gia phong
Cầu sao - Tránh họa thương vong
Cho toàn thế hệ - Nỗi mong nhân loài
Dù trong hay ở nước ngoài
Mong Hồn kết tụ sóng cài gần xa
Hỡi! Hồn bay bổng bay la
Vong linh Cách mạng - Đi xa về gần
Hồn ơi! Hồn chính Thánh Thần
Hương hoa - Quả ngọt - Dâng phần Hồn nay
Hồn dạy ăn mặn tâm chay
Xin Hồn mang những - Điều may điềm lành.
Kỷ Sửu 27 tháng 7 đại thành
Liên đoàn khoa học - Các cấp các ngành dự qui
Hồn về giáo đạo uy nghi
Quốc Gia Âm Đảng - Ta đi đúng đường
Việt Nam đạo lý luân thường
Quốc Gia Âm Đảng - Mở đường Thiên khai
Mở trường nói chuyện tương lai
Mời Hồn nâng đỡ - Ngày mai sáng tòa.
Linh Hồn kết đỗ thủ khoa
Tin này xin gửi dâng hoa - Kính Người
Hương sen thơm tỏa Tháp Mười
Hương hồn Liệt Sĩ - Xin kính Người!
Hồ - Chí - Minh.
Bác Hồ là vị Thánh Linh
Là vì sao sáng hành tinh xuống đời
Phục Hồn siêu thoát về Trời
27/7/Kỷ Sửu - Xin thời giải oan.
Giải oan giải nghiệp tính toan
Mọi bề cân nhắc - Kết đoàn Âm Dương
Phù cho trần giới thuận đường
Tránh tai - Tránh họa - Biết lường - Thành công
Việt Nam Tổ quốc thành đồng
Ơn người Liệt Sĩ - Có công với nước nhà.
Người ta thờ phụng hồn ta
Người Nam thờ phụng - Tổ nhà anh linh
Tôn vinh phụng sự Hồ Chí Minh
Đất nước - Thế giới nghiêng mình xót thương
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước - Phải thương nhau cùng
Gương Thần soi sáng Trời chung
Đại đồng thế giới - Sau cùng hướng đi
Luyện Hồn là thuốc Thần Y
Cứu muôn bách bệnh - Họa thì tiêu tan
Hồn thiêng sông núi bảo an
Hai bảy tháng bảy vén màn cầu siêu.

Hoàng Thiên Long

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top