Chuyên mục này gồm một số buổi nói chuyện - giảng dẫn của Thầy Nguyễn Điền mỗi khi nhận được linh giáng. Mỗi ai khi được nghe những lời thơ do Trời Đất giáng linh được Thầy Nguyễn Điền chuyển tải là được nhận những liều thuốc dược thần tiên, chữa được khỏi bệnh, tránh được mệnh họa một khi người đó có tâm thật và làm đúng luật tu gia. Các nội dung băng đĩa hình, trong đó những lời tự sự bằng hình ảnh sự việc, có địa chỉ của từng nhân chứng đủ nói lên sự thần bí, màu nhiệm của những dòng thơ Kinh Thiên trong đường lối tu gia theo tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra bạn đọc có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ sau để xem toàn bộ các video: http://www.youtube.com/user/dienhoangthienlong

Dưới đây là đĩa thỉnh Kinh Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia - Cầu An - Cầu Siêu của Thầy Nguyễn Điền.

Đĩa 1:

Đĩa 2:

  • JGLOBAL_HITS_COUNT Audio
    Viết bởi Super User 29 Tháng 6 2017
  • JGLOBAL_HITS_COUNT Hai_Phong
    Viết bởi Super User 29 Tháng 6 2017
Scroll to top