Hoàng Thiên Long - Giáo sư Nguyễn Phúc Giác Hải đi công tác theo linh 19-05

 

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long   buổi nói chuyện chia tay 01 - 04 - 2009 cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long mở kho thuốc 16 - 01 - 2009

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long kỉ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 - 07 - 2009

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long   Phóng sự điều tra của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tại Đại Sơn Lâm

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long : Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người   Ngày khảo cứu về khả năng ngoại cảm của Thầy Nguyễn Điền

Xem tiếp...
Scroll to top