Hoàng Thiên Long Buổi NC tiếp đoàn 7 tỉnh phía Bắc 23 - 02 - 2011

 

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22 - 12 - 2011

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long   56 năm ngày thày thuốc Việt Nam 27 - 02 - 2011 / 25 - 01 - 2011

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long   Đại Phúc Phúc tiếp đoàn Nam Định 28 - 11 - 2011

Xem tiếp...
Scroll to top