Hoàng Thiên Long Nhận cổ vật chĩnh thuốc Thái Thiên Y

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long  - Lễ đón rước Song Long về điện Hoàng Thiên Long

Xem tiếp...

Lễ rước tượng Bác và hai đại lão Song Long về Điện Hoàng Thiên Long

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long  Tâm Linh giác ngộ thế kỷ mới 02 - 04 - 2012 tại đền Đại Phúc Phúc

Xem tiếp...
Scroll to top