Tin cập nhật

25 Phiên họp chính trị 25-2-AD (2005)
Luật và Pháp khai quang Ngày 24 - 6 dư - ĐD
Thiên gửi sắc sắc 18 - 6 - 2017
Kỷ niệm 27 - 7 - 2017 (4 - 6 dư - ĐD)
15 Tháng 6 Đinh Dậu 15 - 06 - 2017
Sắc thả sắc thu 12 - 06 - 2017
Âm phần họp gấp 13 - 05 - 2017
30 - 4 Đinh Dậu 5-4-2017
30 tháng 4 4 - 4 - 2017
Thánh địa xuất lời - Đức Tổ Hùng Vương 9 - 3 - 2017
Lệnh truyền - Hiến Pháp - Vua ban 5 - 3 - 2017
Lời huyền Đức Tổ 2 - 3 - 2017
Phép hóa cân bằng 26 - 2 - 2017
Lời vàng đầu xuân 6 - 1 - 2017
Tiến Xuân 01 - 01 - 2017
Xuân Đến 28 - 12 - 2016
Táo Công Đinh Dậu 21 - 12 - 2016
Công Táo 23 - 12 - 2016
Công Táo chuyển giao 18-12-2016
Lệnh và sắc 16 - 11 - 2016
Để vàng loại thau 5-11-GT
20 tháng 8 20-8-2016
Y Khắc Án 4 - 8 - 2016
Ngày giỗ Bác 21-7-2016
Thịnh Âm Trần Suy 13 - 5 - 2016
Ngày kỷ niệm 27 - 7 - Bính Thân
Dịch bản sao thiên địa
Phép từ lăng 13 - 3 - 2016
Lòng Âm mở hội 23 - 3 - 2016
Nhập nhận bàn giao 7 - 3 - 2016
Đất Tuần Dân Vận 24-2-2016
Sấm luồn sấm 17 - 2 - 2016
Đại pháp 27 - 1 - 2016
Quyền pháp đổi sao 7-2-2016
Điềm lành hội mở 22 - 1 - 2016
Ý chỉ lệnh trên 17 - 1 - 2016
Hoàng Thiên chỉ hạ giới 12 - 1 - 2016
Thành công đại thành công 6 - 1- 2016
Chuyển màu Bính thân 4 - 1 - 2016
Tết Bính Thân 1 - 1- 2016
Bình và Mở 29 - 12 - 2015
Chuyện Công Táo Bính Thân 23 - 12 - 2015
Chuyện thần thông 29-10-2015
Vận sáng niên 1 - 10 - 2015
Lốc Hoàng Thiên - Giao Biên dốc xuống
Sang sổ cuối Đinh
Sách Trời bảo thế 22-08-2015
Ý chỉ bút Thần 13-08-2015
Khai linh sơn thủy 1 - 8 - 2015
Thiên y mở 5-8-2015
Phiên Âm bản dịch 29-07-2015
Thần Phúc chúc muôn dân 25,27-07-2015
Âm Quốc Gia giải phóng - 24-07-2015
21 tháng 7 - 21-07-2015
Thần Hồng Quang 20-07-2015
Thánh Tản Sơn Lâm 16-07-2015
Ván cờ Trời ngả 15-07-2015
Khép Án 07-07-2015
Lệnh Thiên Cơ 29 - 06 - 2015
Chuyện núi non biển cả 20 - 06 - 2015
Về Quảng Ninh - 22 - 03 - Kỉ Sửu
Ngọn lửa nấu nung - 24-05-2015
Bút chỉ Thiên giáng - 13-06-2015
Bão cân và cốn - 09-05-2015
Năm Giáp Thân
Trời tính 30-04-2015
Luận và dư luận 25-04-2015
Liên ngành nổi chuyện Quốc Gia Âm 13-04-2015
Hồn Việt - Chuyện Trời án 12-04-2015
Áp Linh sóng thủ thỉ 02-04-2015
Sắc thả sắc thu 26-03-2015
Lượng Sắc Y 07-03-2015
Sóng gọi áp Linh 16-02-2015
Thánh Trần cấp thuốc 19 - 08 - Tân Mão
Cấp thuốc là thơ 12 - 08 - Tân Mão
Mồng 1 - 3 - 2015
Sắc y của Thánh 03-01-2015
Cờ độc lập 4-3-2015
Niềm tin của xuân 29-12-2014
Bẫy Trời 10-10-2009
Phong trào cách mạng 24-09-2007
Hoàng Thiên Long - Một số bài tin cập nhật
Hoàng Thiên Long - Một số bài tin cập nhật 02
Nước 27-01-2009
Cứu 13-05-2009
Kỉ niệm 22-12 65 năm thành lập QĐNDVN
Phép Linh cơ mở 19-10-2014
Lệnh chuyền quan thần linh 12-10-2014
Tổ Quốc ta tôn thờ 29--09-2014
Luật sử sai - Theo dòng nhân quả 15-09-2014
Chữ nổi Thành Hoàng 27-08-2014
Vì xếp lại 9-7-2014
Vì cách mạng quốc gia Âm 25-8-2014
Trời mở - 3-10 Tân Mão
Uy lực biển Ông cột sóng Biển Đông
Phật Mẫu trao quà
Tuyết Sơn thuốc gửi bàn giao 9-6-2014
Hoàng Sa của Việt Nam
Vận Trời bàn giao 25-5-2014
Thiên Địa phá rào
Tín hiệu non ngàn
Sức mạnh Việt Nam
Nguyện Biển Đông Việt Nam hòa bình
Hậu cung
Gửi lộ Thiên Y
Bản dịch
Quốc Gia Âm - Báo Đảng Lòng Dân 10-11-2013
Nguyện Sóng áp giữ hòa bình
Mở rộng khuôn viên 27-02-2014
Ngày Thầy Thuốc 27-02-2014
Giáp Ngọ 2014
Chúc tết Giáp Ngọ 2014
Văn tế Táo Công 23-12-2013
Thánh Chỉ Khai Long 12-11-2013
Quốc Gia Âm - Báo Đảng lòng Dân
Quốc Gia Âm xử tòa 5-5-2011
Quả sắc phong - Tấm lòng từ thiện 28-10-2013
Thái bình-độclậptựdovàấmno-17-10-2013
Chuyện trời thế kỷ 15-10-2013
Đêm siêu bão số 14 -9-10-2013
Chiến tích mùa thu 29 - 09 - 2013
Thuốc chuyển 24-09-2013
Lời kêu gọi 23 - 09 - 2013
Đề tài cứu trợ
Bão tiếp bão 13 - 09 - 2013
Cầu Siêu Linh Hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Lễ Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Kinh Thiên Phát Nguyện
Ngày 02-09-2013
Ngày 27-07-2013
Quyển 6
Quyển 7
Quyển 11
Quyển 12
Quyển 13
Quyển 14
Quyển 15
Quyển 16
Quyển 21
Quyển 22
Quyển 30
Quyển 31
Quyển 36
Scroll to top