TCN (copy)

Thiên gửi sắc sắc 18 - 6 - 2017Luật và Pháp khai quang Ngày 24 - 6 dư - ĐDCon Đề Kỷ Cương 14-7-Tân SửuThiên gửi sắc sắc 18 - 6 - 201725 Phiên họp chính trị 25-2-AD

Tin cập nhật

Con Đề Kỷ Cương 14 - 7 - Tân Sửu
25 Phiên họp chính trị 25-2-AD (2005)
Luật và Pháp khai quang Ngày 24 - 6 dư - ĐD
Thiên gửi sắc sắc 18 - 6 - 2017
Kỷ niệm 27 - 7 - 2017 (4 - 6 dư - ĐD)
15 Tháng 6 Đinh Dậu 15 - 06 - 2017
Sắc thả sắc thu 12 - 06 - 2017
Âm phần họp gấp 13 - 05 - 2017
30 - 4 Đinh Dậu 5-4-2017
30 tháng 4 4 - 4 - 2017
Thánh địa xuất lời - Đức Tổ Hùng Vương 9 - 3 - 2017
Lệnh truyền - Hiến Pháp - Vua ban 5 - 3 - 2017
Lời huyền Đức Tổ 2 - 3 - 2017
Phép hóa cân bằng 26 - 2 - 2017
Lời vàng đầu xuân 6 - 1 - 2017
Tiến Xuân 01 - 01 - 2017
Xuân Đến 28 - 12 - 2016
Táo Công Đinh Dậu 21 - 12 - 2016
Công Táo 23 - 12 - 2016
Công Táo chuyển giao 18-12-2016
Lệnh và sắc 16 - 11 - 2016
Để vàng loại thau 5-11-GT
20 tháng 8 20-8-2016
Y Khắc Án 4 - 8 - 2016
Ngày giỗ Bác 21-7-2016
Thịnh Âm Trần Suy 13 - 5 - 2016
Ngày kỷ niệm 27 - 7 - Bính Thân
Dịch bản sao thiên địa
Phép từ lăng 13 - 3 - 2016
Lòng Âm mở hội 23 - 3 - 2016
Nhập nhận bàn giao 7 - 3 - 2016
Đất Tuần Dân Vận 24-2-2016
Sấm luồn sấm 17 - 2 - 2016
Đại pháp 27 - 1 - 2016
Quyền pháp đổi sao 7-2-2016
Điềm lành hội mở 22 - 1 - 2016
Ý chỉ lệnh trên 17 - 1 - 2016
Hoàng Thiên chỉ hạ giới 12 - 1 - 2016
Thành công đại thành công 6 - 1- 2016
Chuyển màu Bính thân 4 - 1 - 2016
Tết Bính Thân 1 - 1- 2016
Bình và Mở 29 - 12 - 2015
Chuyện Công Táo Bính Thân 23 - 12 - 2015
Chuyện thần thông 29-10-2015
Vận sáng niên 1 - 10 - 2015
Lốc Hoàng Thiên - Giao Biên dốc xuống
Sang sổ cuối Đinh
Sách Trời Bảo Thế - Chiêu sách của Ngài
Sách Trời bảo thế 22-08-2015
Ý chỉ bút Thần 13-08-2015
Khai linh sơn thủy 1 - 8 - 2015
Thiên y mở 5-8-2015
Phiên Âm bản dịch 29-07-2015
Thần Phúc chúc muôn dân 25,27-07-2015
Âm Quốc Gia giải phóng - 24-07-2015
21 tháng 7 - 21-07-2015
Thần Hồng Quang 20-07-2015
Thánh Tản Sơn Lâm 16-07-2015
Ván cờ Trời ngả 15-07-2015
Khép Án 07-07-2015
Lệnh Thiên Cơ 29 - 06 - 2015
Chuyện núi non biển cả 20 - 06 - 2015
Về Quảng Ninh - 22 - 03 - Kỉ Sửu
Ngọn lửa nấu nung - 24-05-2015
Bút chỉ Thiên giáng - 13-06-2015
Bão cân và cốn - 09-05-2015
Năm Giáp Thân
Trời tính 30-04-2015
Luận và dư luận 25-04-2015
Liên ngành nổi chuyện Quốc Gia Âm 13-04-2015
Hồn Việt - Chuyện Trời án 12-04-2015
Áp Linh sóng thủ thỉ 02-04-2015
Sắc thả sắc thu 26-03-2015
Lượng Sắc Y 07-03-2015
Sóng gọi áp Linh 16-02-2015
Thánh Trần cấp thuốc 19 - 08 - Tân Mão
Cấp thuốc là thơ 12 - 08 - Tân Mão
Mồng 1 - 3 - 2015
Sắc y của Thánh 03-01-2015
Cờ độc lập 4-3-2015
Niềm tin của xuân 29-12-2014
Bẫy Trời 10-10-2009
Phong trào cách mạng 24-09-2007
Hoàng Thiên Long - Một số bài tin cập nhật
Hoàng Thiên Long - Một số bài tin cập nhật 02
Nước 27-01-2009
Cứu 13-05-2009
Kỉ niệm 22-12 65 năm thành lập QĐNDVN
Phép Linh cơ mở 19-10-2014
Lệnh chuyền quan thần linh 12-10-2014
Tổ Quốc ta tôn thờ 29--09-2014
Luật sử sai - Theo dòng nhân quả 15-09-2014
Chữ nổi Thành Hoàng 27-08-2014
Vì xếp lại 9-7-2014
Vì cách mạng quốc gia Âm 25-8-2014
Trời mở - 3-10 Tân Mão
Uy lực biển Ông cột sóng Biển Đông
Phật Mẫu trao quà
Tuyết Sơn thuốc gửi bàn giao 9-6-2014
Hoàng Sa của Việt Nam
Vận Trời bàn giao 25-5-2014
Thiên Địa phá rào
Tín hiệu non ngàn
Sức mạnh Việt Nam
Nguyện Biển Đông Việt Nam hòa bình
Hậu cung
Gửi lộ Thiên Y
Bản dịch
Quốc Gia Âm - Báo Đảng Lòng Dân 10-11-2013
Nguyện Sóng áp giữ hòa bình
Thư gửi báo Người Cao Tuổi
Mở rộng khuôn viên 27-02-2014
Ngày Thầy Thuốc 27-02-2014
Giáp Ngọ 2014
Chúc tết Giáp Ngọ 2014
Văn tế Táo Công 23-12-2013
Thánh Chỉ Khai Long 12-11-2013
Quốc Gia Âm - Báo Đảng lòng Dân
Quốc Gia Âm xử tòa 5-5-2011
Quả sắc phong - Tấm lòng từ thiện 28-10-2013
Thái bình-độclậptựdovàấmno-17-10-2013
Chuyện trời thế kỷ 15-10-2013
Đêm siêu bão số 14 -9-10-2013
Chiến tích mùa thu 29 - 09 - 2013
Thuốc chuyển 24-09-2013
Lời kêu gọi 23 - 09 - 2013
Đề tài cứu trợ
Bão tiếp bão 13 - 09 - 2013
Cầu Siêu Linh Hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Lễ Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Kinh Thiên Phát Nguyện
Ngày 02-09-2013
Ngày 27-07-2013
Quyển 6
Quyển 7
Quyển 11
Quyển 12
Quyển 13
Quyển 14
Quyển 15
Quyển 16
Quyển 21
Quyển 22
Quyển 30
Quyển 31
Quyển 36

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top